Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
Archive

Hned ze začátku navrhl zastupitel Ondřej Rut čtyři nové body do programu, a to revitalizace NNŽ, s tím, že by měla být vypsána urbanistická soutěž a zastaveno projednávání soudního rozhodnutí městskou částí, navrhl také snížení finančního limitu pro zadávání veřejných zakázek. Navrženy byly také změny v jednacím řádu zastupitelstva. Jako zdůvodnění uvedli, že od občanů docházejí stížnosti, že jim není odpovídáno na dotazy a připomínky. Poukázali také na omezený prostor pro vyjádření zastupitelů.

Starostka Vladislava Hujová zve ve dnech 6., 7. a 9. února 2016 na již 23. ročník Žižkovského masopustu, který pořádá MČ Praha 3. Začíná v sobotu 6. 2. na náměstí Jiřího z Poděbrad pouťovými atrakcemi a další podívanou. Pokračuje v neděli 7. 2. zabíjačkou, komentovanou procházkou Prahou 3, filmy a koncerty. Masopustní veselí vyvrcholí v úterý 9. 2. masopustním průvodem, který vychází v 17.00 hodin z náměstí Jiřího z Poděbrad, projde Žižkovem až do parku u stadionu Viktorie Žižkov.