Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
Archive

Pozornost byla věnována těmto tématům: 20 let výročí Ústavy Republiky Kazachstán, problematika atomové energetiky a ekologie, Mezinárodní výstava “EXPO 2017”. Velvyslanec vyzdvihl úlohu vlády v otázkách ekonomické situace v Republice Kazachstán a předložil záměr Republiky Kazachstán kandidovat na místo člena Rady OSN v letech 2017- 2018.

Jedním z hlavních směru vnitřní politiky moderních států je zajištění míru a harmonie mezi obyvatele. Jádrem vnitřní politiky Kazachstánu – mnohonárodního státu – je zajištění mezietnického souhlasu. Svůj počátek zajištění tolerantnosti bere ze všeobecné Deklarace lidských práv ode dne 10. prosince 1948, kde ukázáno, že všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní ve své důstojnosti a právech.