Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zdraví

Jak zvládnout svůj vztek

psychoterapie

Zhruba 10 % lidí také připouští, že se přímo Až 13 % dospělých Čechů má problémy se zvládáním vzteku. dopouští psychického, verbálního nebo fyzického násilí. Vyplývá to z nového průzkumu Ligy otevřených mužů (LOM), která realizuje bezplatný program Zvládání vzteku v Praze a nově také v Plzeňském kraji.

rodinaNezvládnuté emoce, křik, facky, psychický nátlak i hrubé formy fyzického násilí. Taková je realita nezanedbatelného množství českých domácností. Nezvládnutý vztek a násilí v blízkých vztazích má přitom velmi negativní dopady na jednotlivce i celou společnost. Služeb a programů pracujících s lidmi, kteří nezvládají svůj vztek a dopouštějí se nekontrolovaného agresivního jednání, je však v ČR stále poměrně málo.

posilovnaTéma pro statisíce Čechů

LOM na jaře tohoto roku realizoval průzkum ve spolupráci s agenturou Nielsen Admosphere, který mapoval na reprezentativním vzorku 1019 respondentů z dospělé populace 18+ povědomí o službách a programech zaměřených na zvládání vzteku a práci s násilnými osobami v ČR. „Ukázalo se, že zhruba 43 % české (dospělé) populace má obecné povědomí o existenci terapeutických programů pro osoby, které se dopouštějí násilí ve vztazích. Nějaký konkrétní terapeutický program ve svém regionu však zná pouze 7 % dotázaných, častěji ženy než muži,” komentuje výstupy výzkumu socioložka Hana Friedlaenderová z Nielsen Admosphere.

Jedná o stovky tisíc dospělých lidí

Výstaviště PrahaProblém se zvládáním vzteku u sebe přitom identifikovalo až 13 % lidí. 10 % respondentů pak přiznává, že se přímo dopouští některých forem násilí (verbálního, fyzického nebo psychického). „Při zjednodušeném přepočtu se v ČR jedná o stovky tisíc dospělých lidí. Přitom je možné, že jde pouze o špičku ledovce, protože mohou existovat lidé, kteří svůj problém nepřiznají nebo ho nedokáží rozpoznat,” doplňuje Friedlaenderová.

„Lidé, kteří nezvládají svou agresi nejsou jen strůjci problému. Jsou také nezbytnou součástí jeho řešení. Většina z nich za námi přichází dobrovolně. Přijímají odpovědnost a mají odvahu to řešení hledat,” říká k tématu Josef Petr, ředitel Ligy otevřených mužů, která již šest let pracuje s muži, kteří nezvládají vztek a dopouští se násilí ve vztazích. LOM také cvičí odborníky z neziskových organizací a státních institucí, jak s touto cílovou skupinou pracovat.

Nezvládnutý vztek dopadá na všechny

detsti vrazi„Vztek vyvolává fyziologickou reakci těla, při níž jsou uvolňovány mobilizační hormony jako například adrenalin. Pokud jsme těmto stresovým hormonům vystaveni pravidelně a dlouhodobě, může to mít negativní dopad na naše zdraví,” popisuje psychoterapeut Tomáš Repka, vedoucí programu Zvládání vzteku, který Liga otevřených mužů realizuje. Zahraniční výzkumy například potvrzují, že lidé, kteří dlouhodobě nezvládají svůj vztek, jsou náchylnější k chronickým zánětům, poruchám spánku, metabolickým poruchám nebo kardiovaskulárním onemocněním.

Bez povšimnutí samozřejmě nelze nechat ani dopad na blízké osoby. U žen i mužů, kteří zažívají nezvládnutý vztek a násilí svých partnerů a partnerek, se kromě zvýšeného rizika fyzického zranění objevují konstantní stres a strach, které mohou vést k chronickým zdravotním obtížím, jako jsou bolesti hlavy, zad, opakující se mdloby a záchvaty či poruchy spánku a příjmu potravy. Např. podle odhadů Světové zdravotnické organizace trpí ženy, které se staly oběťmi násilí v partnerských vztazích, dvakrát častěji depresemi.

Stranou nelze nechat ani vliv na děti. Jedna ze zahraničních studií, která vyšla v American Journal of Preventive Medicine a byla realizována na vzorku 9508 lidí, například ukazuje, že dospělé osoby, které byly v dětství výrazněji vystaveny násilí ze strany rodičů, mají 4-12 krát vyšší riziko, že se u nich vyskytne alkoholismus, zneužívání drog, deprese, pokus o sebevraždu a 2-4 krát vyšší riziko kouření a rizikového sexuálního chování, než u osob, které násilí v dětství vystaveny nebyly.

Společenské náklady násilí ve vztazích vyčíslila analýza Úřadu vlády ČR na 14,5 miliardy korun ročně.

Vztek je možné zkrotit a násilí dostat pod kontrolu

Liga otevřených mužů už 6 let realizuje terapeutický program pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce, v práci nebo při výchově dětí. Program Zvládání vzteku funguje v Praze a na podzim se rozšíří také do Plzeňského kraje. Metodika práce byla vytvořena s podporou odborníků z norských organizací Reform a Alternativ til Vold. Vyhodnocení dopadu programu probíhá ve spolupráci s mezinárodní organizací Work With Perpetrators – European Network.

„Základním principem je přijetí odpovědnosti za násilí a nehledání ospravedlnění ve svém okolí – manželka si za to může sama, v práci mám blbého šéfa atp. Za násilí je odpovědný vždy jeho nositel. Proto je důležité zaměřit se na původce násilí,” vysvětluje smysl práce s násilnými osobami Tomáš Repka.

Základní informace o programu Zvládání vzteku je možné najít na webu http://www.zvladanivzteku.cz.

Účast v programu je bezplatná a objednat se lze telefonicky i e-mailem.

Mgr. Josef Petr – ředitel LOMu, Josef.petr@ilom.cz
Mgr. Tomáš Repka – vedoucí programu Zvládání vzteku, tomas.repka@ilom.cz
Mgr. Evžen Nový – terapeut a metodik programu, evzen.novy@ilom.cz
Hana Friedlaenderová – hana.friedlaenderova@admosphere.cz

Odkaz na výstupy z výzkumu:https://bit.ly/zvladani-vzteku

Další služby, kde je možné vyhledat pomoc:

PRAHA:
Centrum Locika – práce s násilím v rodině
Diakonie – program Stop násilí
Centrum sociálních služeb Praha – Program Viola
IC Kladno – Pomoc pro osoby dopouštějící se násilí v partnerských vztazích

BRNO:
Spondea – program práce s agresí
Persefona – program práce s agresí

ČESKÉ BUDĚJOVICE:
THEIA – krizové centrum o.p.s

HRADEC KRÁLOVÉ

Nomia – program narativní práce s agresí

Liga otevřených mužů
info@ilom.cz
www.ilom.cz

Použité fotografie jsou pouze ilustrativní.

Podobné příspěvky

Tlouštíci opět na FTV Prima již 7. května ve 21.35

Afri

Pigy vysvětluje dětem formou pohádkového vyprávění současné dění kolem koronaviru

Afri

Biotronické duchovní působení vždy od 21 hodin

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady