Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zajímavosti Zprávy z Prahy

Ekologické soutěž E.ON Energy Globe.

Prestižní ekologická soutěž E.ON Energy Globe se letos pořádá již po deváté. O vítězích pěti kategorií rozhodne veřejnost v online hlasování. Celkového vítěze soutěže letos vybere porota složená z členů Akademie věd ČR a dalších odborníků. Do šesti kategorií soutěže se přihlásilo celkem 260 projektů. Odborná porota letos vybírala dva nejlepší projekty zaměřené na úsporu energií a ochranu přírody v šesti kategoriích Obec, Kutil, Firma, Mládež, Stavba a Nápad. Ve všech kategoriích jsou hodnoceny již zrealizované projekty, kromě kategorie Nápad, v jejímž rámci jsou hodnoceny projekty, které na svou realizaci teprve čekají.

„Novinkou 9. ročníku soutěže je způsob zvolení celkového vítěze. Letos o něm totiž rozhodne odborná porota Akademie věd ČR,“ říká Martin Dvořák, člen představenstva E.ON Energie, a.s., organizátora soutěže v České republice. „I letos pak v soutěži figuruje kategorie Nápad, která patří všem nezrealizovaným projektům se zaměřením na úsporu energií či ochranu životního prostředí. Nominace v této specifické kategorii budeme znát až koncem září. Vítěze kategorie Nápad vybíráme sami za pomoci odborníků, veřejnost pro něj nehlasuje,“ dodává.

V kategorii Obec nominovali odborníci jihomoravskou obec Šitbořice, která provozuje Inteligentní systém třídění odpadu již od roku 2012 a o jeho chod se stará obec spolu s několika dobrovolníky. Obyvatelé třídí odpad do různých pytlů označených čárovým kódem. Dobrovolníci a brigádníci pak na základě těchto kódů vkládají informace o svezených pytlích na web. Každá domácnost si tak na svém „odpadovém účtu“ snadno zjistí, kolik surovin vytřídila a jak snížila svůj roční poplatek. Do třídění odpadů je zapojeno 94 % domácností. Nejlepší třídiči přitom za odpad platí díky systému odměn pouhých 130 Kč. „Autorem projektu je Radek Staňka, který se na vysoké škole zabýval odpadovým hospodářstvím. Mnohé obce a města svým obyvatelům říkají: Třiďte, nebo budete muset platit víc. My jsme na to šli z jiné strany a řekli jsme lidem: Třiďte a dostanete finanční odměnu,“ prozrazuje starosta města Šitbořice, Antonín Lengál. „Pětiletá praxe ukázala, že tato strategie byla správná – produkce komunálního odpadu nám klesla o více než polovinu na 124 kg na osobu za rok. Na skládku tak ročně vyvážíme o téměř 300 tun méně než předtím,“ dodává Lengál.                                                                                                                                                                                             

Proti ní stojí město Hronov, kde se od roku 2011 podařilo díky metodě EPC (Energy Performance Contracting) projektem   Snižování energetické náročnosti městských budov zavést řadu energeticky úsporných opatření. „Metoda EPC funguje na principu splácení z budoucích smluvně zaručených úspor provozních výdajů,“ vysvětluje Lenka Vítová, vedoucí odboru majetek Městského Úřadu Hronov. „Garantem vzniklých úspor je firma poskytující energetické služby. Díky úsporným opatřením jsme na provozních nákladech do roku 2016 ušetřili až 5,7 milionu korun,“ dodává Vítová. Díky unikátnímu způsobu financování v Hronově zateplili 7 mateřských a základních škol, následně provedli modernizací technologických zařízení, kupříkladu otopných soustav a kotelen, modernizovali kotelnu městského divadla. Díky těmto změnám město ušetří na energiích 1,5 milionu korun ročně a do ovzduší vypustí o 187 tun méně emisí    CO2.                                                                                                                                                                                             

V kategorii Kutil porota ocenila projekt Tomáše Nezvala z Plumlova, který do soutěže přihlásil své digitální zařízení BeeSpy. Základem systému BeeSpy je citlivá digitální váha, která po vložení pod úl celoročně monitoruje změny v hmotnosti včelstva. Právě hmotnost je základní veličinou, která indikuje stav včelstva, a umožňuje jejich majiteli omezit prohlídky úlů, které mohou mít negativní vliv na stresování včel a tím i související výnosy medu. Mimo to nabízí BeeSpy i základní bezpečností funkce, jako je upozornění na náhlou změnu hmotnosti (krádež nebo vyrojení včel). Všechna zmíněná data jsou přitom odesílána na vzdálený server a včelaři je mají k dispozici on-line na svém mobilním telefonu nebo počítači.       

Druhým projektem v této kategorii je Recyklovaná móda, za nímž stojí studenti Střední uměleckoprůmyslové školy v Jihlavě. Studenti a studentky vybraných oborů společně vytvořili celkem 50 oděvů a 10 interiérových světelných doplňků jako součást ročníkových prací na téma “Recyklace”. Pro jejich výrobu přitom využili výhradně nepotřebné materiály, mezi jinými například PET lahve, starý papír, porcelánové střepy, staré gramofonové desky nebo použité čajové sáčky. Mladí umělci učí lidi, jak vyrobit například z gramofonové desky kabelku nebo oděvy z Pet lahví a starého papíru.  Žáci společně vytvořili také několik DVD s instruktážními filmy, které na jednoduchých příkladech ukazují způsob výroby praktických výrobků z recyklovaných materiálů. Instruktážní videa byla doposud distribuována do 150 základních škol.         

Společnost BSB Prádelny uspěla v kategorii Firma se svou Ekologickou prádelnou v Olomouci, jež odebírá energii a teplo z blízké bioplynové stanice, využívá ekologicky odbouratelné prací prostředky a garantuje bezinfekčnost prádla. Zatímco běžně používané elektrické sušení je energeticky a finančně velmi náročné, teplovodní technologie umožnila velké úspory nákladů na provoz. Díky využití energií z obnovitelných zdrojů nabízí prádelna své služby za atraktivní ceny.                                                                                         

Soupeřem je obchodní řetězec Lidl, který realizoval projekt Úspora energií v prodejně Lidl. V pražských Průhonicích zprovoznil první energeticky úsporný supermarket v České republice. Prodejnu vytápí a chladí tepelná čerpadla napojená na podlahové vytápění (aktivace betonového jádra) a o větrání se stará systém s rekuperací tepla napojený na čidla koncentrace CO2 ve vzduchu. Ekologické jsou také chladicí systémy, místo starých neekologických chladiv používá nová prodejna ve vybraném chladicím nábytku propan, který je k životnímu prostředí mnohem šetrnější. Součástí prodejny, kterou osvětlují úsporné LED diody, je také propracované řešení pro recyklaci vybraných odpadů.                                                                                                  

V kategorii Mládež komisi zaujala studentská architektonická soutěž Český ostrovní dům s ambicí stavět energeticky soběstačné domy s minimálními nároky na dodávku energie ze sítí. Ostrovní domy jsou kompletně odpojené od inženýrských sítí, samy si vyrábí elektrickou energii, teplo nebo vodu. Bydlení šetrné k životnímu prostředí propojuje funkční architekturu s technologiemi a udržitelným využitím přírodních zdrojů. Díky studentům architektury se tento druh výstavby stává reálnou možností blízké budoucnosti a zároveň přináší spoustu poznatků i pro běžnou zástavbu. Aktivit druhého ročníku soutěže se účastnilo 350 studentů, což z ní dělá největší studentskou soutěž svého druhu v ČR. Veškeré nápady a zjištění jsou volně ke stažení a dalšímu užití či vylepšení.   

Druhou nominaci získal původně studentský projekt, Rekola Bikesharing – sdílení kol ve městě. Zaparkované růžové kolo si lze půjčit, neomezeně na něm jezdit, a nakonec ho kdekoliv uzamknout pro dalšího cyklistu. Rekola je bezstanicový systém sdílených růžových kol s více než 10 000 uživateli, který úspěšně funguje již v 5 ti českých městech: Praze, Brně, Českých Budějovicích, Olomouci a Teplicích. Díky unikátní technologii jsou Rekola minimálně 5krát levnější než tradiční stanicové bikesharingové systémy. Bikesharing si tak mohou dovolit i města s populací od 100 tisíc do 2 miliónů obyvatel. Jen v loňském roce se na růžových kolech uskutečnilo více než 94 000 jízd.  Projekt motivuje veřejnost k využívání zdravého způsobu přepravy po městě a rovněž recykluje stará kola.                                                                                                                      

Kategorie Stavba byla do soutěže zařazena teprve loni. Její zařazení bylo dobrým krokem, protože ve stavebnictví je velký potenciál úspor energií a ekologického přístupu. Letos se přihlásil rekordní počet 70 projektů. Byl nominován Chytrý dům s květinovou mokřadní střechou. Moderní ekologické obydlí je zasazené do jednoho z pražských městských vnitrobloků místo střechy má květinový záhon. Střecha z květin přitom funguje jako kořenová střešní čistička odpadní vody. Pasivní dům navíc využívá vlastní obnovitelné zdroje energie a svou existencí nijak nezatěžuje okolí. Dřevem obložený pasivní dům je inspirací pro šetrné bydlení. Navíc je plný chytrých řešení, díky nimž je například teplý vzduch vstupující do domu využíván k sušení prádla. Zároveň v zimě předehřívá a v létě chladí. Systém vytápění kombinuje zemní výměník, fotovoltaiku a akumulaci energie. Zemní výměník spolu s fotovoltaikou šetří energii na vytápění. Voda z vlastní čističky, která je využívaná například na splachování, dokáže navíc ušetřit více než 50 % používané vody. Energeticky dosahuje stavba třídy A, do níž jsou řazeny domy s vůbec nejnižší náročností.                                                                                     

Jeho konkurentem v soutěži je developerský projekt s názvem Zdravé a úsporné bydlení-Ecocity Malešice. Obytný soubor s názvem Ecocity Malešice v Praze 10 je prvním příkladem velkého developerského projektu bytových domů vystavěných v pasivním standardu. Svým obyvatelům nabízí nejen ekologické a úsporné bydlení, ale také kvalitní byty se zdravým vnitřním prostředím a výhledy do zeleně. Již na začátku výstavby se optimalizovaly nosné konstrukce a použily se vápenopískovcové bloky pro nosné stěny.  Důmyslný systém řízeného větrání s rekuperací zajišťuje neustálý přísun čerstvého vzduchu a tepelnou pohodu, čistý vzduch v interiéru pomáhají udržovat vstupní prachové filtry. Promyšlené je také okolí domů. Vsakování dešťové vody na pozemku je zajištěno pomocí vsakovacích košů. Architekti dbali na zachování přírodního rázu krajiny. Kromě zelených střech garáží zpříjemňuje bydlení kombinace privátní a komunální zeleně.                                                                                                                                              

Jednomu ze dvou nominovaných projektů v každé kategorii mohou nyní lidé poslat až svůj hlas. Hlasovaní probíhá na webu soutěže www.energyglobe.cz až do 30.září. Nejlepší projekty pak obdrží řadu cen od partnerů soutěže. Vítěz každé soutěžní kategorie vyhraje kondenzační kotel Vaillant, vysavač od Miele a v neposlední řadě vůz ŠKODA CITIGO G-TEC s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) k užívání po dobu jednoho roku zdarma. Celkový vítěz navíc získá vůz ŠKODA OCTAVIA G-TEC a tepelné čerpadlo Vaillant. Dalšími partnery soutěže jsou CETELEM, HORNBACH, KOH-I-NOOR HARDTMUTH, NAREX Bystřice a Ministerstvo zemědělství ČR. Tito partneři poskytují zvláštní ocenění pro vítěze vybraných kategorií. „Řada zajímavých odměn je připravena také pro samotné hlasující. Každý, kdo se do hlasování zapojí, může získat výtvarné potřeby od KOH-I-NOOR HARDTMUTH nebo pracovní nástroje od NAREX Bystřice. Hlavní výhrou je vůz ŠKODA CITIGO G-TEC k užívání na jeden rok zdarma,“ dodává Vladimíra Glaserová z organizačního týmu soutěže. Vítězové jednotlivých kategorií 9. ročníku soutěže E.ON Energy Globe budou představeni v říjnu na slavnostním vyhlášení, které i letos odvysílá Česká televize .„Mně se na soutěži líbí to, že návrhy nezůstávají na papíře, projekty jsou předjímány a nabízeny jako služba dalším zákazníkům, aby je inspirovaly, například energetická soběstačnost obcí,“ říká Martin Záklasník, generální ředitel E.ON Czech.  Cílem soutěže E.ON Energy Globe je ocenit projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a   energie. Soutěž Energy Globe oceňuje již od roku 2000 projekty a inovativní nápady z celého světa, v oblasti ochrany přírody a úspor energií. Jedná se o mezinárodní soutěž, která na národní úrovni probíhá ve 177 zemích světa. V České republice soutěž iniciovala a již od roku 2008 pořádá energetická společnost E.ON. Za devět ročníků své existence soutěž přilákala přes 2000 projektů.

Jaromír a Věra Hamplovi / foto starosta obce Šitbořice

Podobné příspěvky

SKIN UP anti-aging ultrazvukový nano spray.Revoluce v hydrataci pleti.

Afri

Když se spojí bojová MMA a lední hokej, vznikne dobrá věc !

Šebík

Karel Svoboda a jeho šťastná léta

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady