Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
DomůZajímavostiCestováníMěstské muzeum v Mimoni

Městské muzeum v Mimoni

Městské muzeum v Mimoni

Rekonstrukce
V roce 2009 města Mimon a Zlotoryja z Polska spolu s Římskokatolickou farností Mimon získala dotaci v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 pro projekt Rozvoj cestovního ruchu v pohraničí – Turistické využití Złotoryje a Mimone.“ Město Mimon v rámci tohoto projektu zrealizovalo ruzné aktivity spojené s rozvojem cestovního ruchu v území, přičemž nejdůležitější částí projektu byla rekonstrukce budovy bývalého špitálu na muzeum. V srpnu 2010 bylo muzeum slavnostně otevřeno pro veřejnost výstavou fotografií Roberta Vana.

Současnost
Dnes mužete v nove zrekonstruované historické budově původního špitálu navštívit stálou expozici zaměřenou na historii, přírodu a okolí Mimone. Nově jsme pro návštěvníky rozšířili stálou expozici, která se nachází ve spojovací chodbě a márnicí a je věnována prusko-rakouské válce 1866, která zasáhla do dějin města. Část nové expozice tvoří uniformy, zbraně a rozsáhlé doprovodné texty. Vše doplňuje márnice s expozicí věnovanou pohřebnictví. Tajemnou atmosféru doplňuje i nebožtík, který přivodí nejednomu návštěvníkovi mrazení po tele. Součástí výstavních prostor je i Galerie J. A. Pacáka se zajímavými krátkodobými výstavami. Letos například budete moci ještě shlédnout výstavu panenek či na konci roku unikátní výstavu betlému. Mimo stálé expozice a krátkodobých výstav nabízí muzeum každý měsíc i radu akcí, jakou jsou historické přednášky, klubové večery či koncerty. Okolí muzea doplňuje socha sv. Jana Nepomuckého a bylinná zahrada, kde se o jednotlivých bylinách nejen něco dozvíte, ale můžete si je i natrhat. Návštěvu lze spojit i s prohlídkou areálu Božího hrobu, s kterým muzeum sousedí.

Historie budovy
Budova původního špitálu je jednoduchou, ale výraznou barokní stavbou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek CR. Nechali ji v roce 1679 postavit synové Jana Putze z Adlersturmu, majitele zdejšího panství, Jan František Edmund a Jan Ignác Dominik. Špitál fungoval z různých nadačních příspěvku, ať již poskytovaných vrchností nebo zámožnými občany. Po katastrofickém požáru města r. 1806 zde bylo po dobu opravy kostela sv. Petra a Pavla ubytováno duchovenstvo, probíhalo zde školní vyučování, konaly se bohoslužby a dočasně zde byly uloženy relikvie z kostela sv. Petra a Pavla. V letech 1940-1950 sem bylo přesunuto muzeum. V letech 1964 – 1992 zde byla městská lidová knihovna. Po jejím odstěhování byla budova zakonzervována a čekala na rekonstrukci.

Areál Božího hrobu v Mimoni
Jednou z nejvýznamnějších památek v Mimoni je areál Božího hrobu v Lužické ulici. R. 1651 koupil tehdejší statky Mimon a Devín Jan Putz z Adlersthurnu, císarský rada dvorní komory s erbovním nadáním a rytířským stavem rodu. Ten cestoval v roce 1625 do Říma a odtud dál do Jeruzaléma, kde vyhledal místa utrpení a smrti Ježíše Krista, posvátná všem křesťanům. Přitom vznikla myšlenka vybudovat pro poučení věřícím kopii Božího hrobu i ve své vlasti. O svědomitosti zápisku svědčí okolnost, že když po návratu zjistil, že mu chybí rozměr vchodu ke Kristovu hrobu a míry kamene, kterým je nutno hrob zakrýt, navzdory těžkostem a námaze, které taková cesta tehdy představovala, vydal se do Jeruzaléma podruhé, aby všechno ještě jednou zakreslil. Při návratu na této druhé cestě z Jeruzaléma nebezpečně onemocněl a musel pak ležet pul roku v Římě. Po uzdravení se vrátil přes Loreto do Vídně. Ve střední Evropě stále ještě trvala nekonečná třicetiletá válka a nebylo možné plánovanou stavbu uskutečnit. R. 1655 bylo pro stavbu vybráno místo Na pískách vedle zříceniny kostela sv. Kríže a když r. 1660 Jan Putz umíral, musel mu nejstarší syn Jan František Edmund u smrtelné postele slíbit, že kapli Sv. hrobu v Mimoni postaví. Stavbu započal r. 1665 významný stavitel Giulio Broggio a dokončil r. 1667. O rok později byla slavnostně vysvěcena.

Facebook komentáře

Sdílejte články