Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Cestování

Města z pohádek tisíce a jedné noci aneb putování po Hedvábné stezce

Uzbekistán je pro Středoevropana opravdová exotika, kde se snoubí dávná historie velbloudích karavan putujících po Hedvábné stezce dále na východ se slávou někdejších chánů a emirů. Jejich mauzolea, mešity, minarety a medresy vás okouzlí nejen svoji monumentalitou, mozaikovou výzdobou, ale i duchovní náplní. Nádherná, bájná města jako Samarkand, Buchara, Chiva jsou oázami v poušti. Bohatství architektury, orientální životní styl obyvatel, výtečná kuchyně i moderní tepající velkoměsto Taškent vám připraví neopakovatelné zážitky.

Něco málo z historie
Počátky uzbecké historie jsou spjaty s Perskou říší, od 8. stol., kdy do země vpadli Arabové, byl Uzbekistán násilně islamizován, zač. 13. stol. napadl zemi Čingischán – jeho působení zde je spojeno s rabováním a vražděním, název Uzbekistán je odvozen od chána Oz Bega, který zde vládl v 1. pol. 14. stol. Ve 2. pol. 14. stol. zde vládl neuvěřitelně krutý dobyvatel Timur, který vytvořil obrovskou říši rozkládající se na území nejen dnešního Uzbekistánu, ale i Íránu, Turkmenistánu a Afghánistánu.

Hlavním městem říše byl Samarkand, kam nechal vládce dovážet bohatství  z dobytých zemí. Vnuk Timura, Ulugbek, byl milovníkem vědy, za jeho vlády ztrácela říše na významu, ale Samarkand se stal jedním z nejvýznamnějších vědeckých center té doby. V 16. stol. začali do země přicházet kočovní Uzbekové, vytvořili několik chanátů a začali mezi sebou válčit.  V tomto století se hlavním městem chanátu stala Chiva, vnitřní město je se svými hradbami, bránami, věžemi, paláci, domy a veřejnými stavbami jediným dochovaným příkladem opevněného středověkého města v celé střední Asii.

V 60. letech 19. stol. zaútočilo na chanáty carské Rusko a celou zemi si podmanilo, odpor proti ruské nadvládě nikdy neuhasl, celé období sovětské nadvlády je spojeno s etnickými konflikty v zemi, kde žije na 60 etnických skupin. SSSR využíval Uzbekistán hlavně jako zdroj bavlny.

Hedvábná stezka
Slavná síť obchodních tras, které procházely napříč celou Asií ze Středomoří do Číny a Indie, nazvaná podle hlavního artiklu, který se dovážel z Číny už od říše Římské. Představovala v té době, cca od roku 200 př. n.l. až do dobytí Konstantinopole v 15. století, informační a kulturní most mezi Evropou a Dálným východem. Celá hlavní trasa, od Středozemního moře do srdce Číny, měřila zhruba 9000 km. Uzbekistán leží na této stezce.

Nejcennějším zbožím, které se na Hedvábné stezce v minulosti přepravovalo, byl čaj, koření, textil, koberce, drahé kameny – léčivý nefrit a kadidlo. Vývoz hedvábí však čínský císař zakázal. Karavanseráje poskytovaly velbloudím karavanám

posunujícím se pouští pohostinství, zábavu a ochranu. Bývaly od sebe ve vzdálenosti jednodenního pochodu, tedy asi 20 – 30 km. Zvlášť v odlehlejších oblastech hemžících se loupežníky nebylo radno zůstávat přes noc venku, takže si obchodníci za nocleh v karavanseráji rádi zaplatili. Ve městech navíc tyto „hostince“ sloužily jako komerční centra, kde se uzavíraly obchody. Panovníci budovali řetězce karavanserájů, aby skrz obchod posílili ekonomiku své země. Ze stejného důvodu se snažili i zabezpečit obchodní cesty vojensky.

Uzbekistán vás nemůže zklamat, je pro Evropana vizuálně natolik exotický, duchovně silný, mnoha barvami a vůněmi oplývající, že na jeho návštěvu nikdy nezapomenete. Uzbekové jsou přátelští a pohostinní lidé, při konzumaci hroznového vína (palčiki sultanky), granátových jablek, skvělých žlutých cukrových melounů a výtečně upraveného skopového masa si budete připadat jako v zahradách princezny Šehrezády.

Vzpomeňte si i na Marca Pola, jehož zápisky byly mylně považovány za cestopis, jde přitom o itinerář (jakéhosi rádce) pro karavany Hedvábné stezky, kterou sám prošel a navštívil Bucharu i Samarkand, když putoval od dvora mongolského chána Kublaie, vnuka slavného Čingizchána, zpět do Benátek. Uvědomíte si, kolik různých národů, civilizací a náboženství tímto teritoriem prošlo před vámi a jak je fajn, že tu dnes můžete být alespoň srdcem a duší s nimi.

Podobné příspěvky

Zámecký areál Ctěnice pořádá v sobotu Jablkobraní

Afri

3 časté chyby, které mohou nepříjemně prodražit dovolenou na horách.

Afri

25. veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD představil spoustu zajímavých destinací

Eliška Rybenská

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady