Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Cestování

Když se řekne KRYM

REPORTÁŽ Z ROKU 2013…

Dlouhá léta byl Krym přímořské letovisko, do kterého směli vstoupit pouze prominentní cizinci. Dnes je situace jiná a na Krymském poloostrově se můžeme příjemně rekreovat.

Trochu z krymské historie
Poloostrov ležící na severu Černého moře má zajímavou historii. Původními obyvateli byli divocí Taurové. Přibližně ve 4. století př. n. l. obývali toto území kočovní Skythové, kteří zde zanechali Skythskou Neapolis s mnoha archeologickými památkami. V 5. st. př. n. l. začali sousední Řekové kolonizovat území a dali vzniknout Bosporskému království. Později byli vyhnáni východogermánskými Ostrogóty a je zase vyhnali maďarští Hunové. Říše se po smrti vůdce Attily začala brzy rozpadat. V roce 1243 vpadli na Krym Tataři a konečně v roce 1783 ruská carevna Kateřina Veliká připojila Krym k R usku. Po rozpadu SSSR se Krym stal samostatnou správní republikou spadající pod Ukrajinu, neboť již v roce 1954 Chruščov zařídil, aby byl Krym přičleněn k Ukrajinské SSR. Proto zde žije více Rusů než Ukrajinců.

A teď něco o současnosti
Hlavním městem je Simferopol vybudovaný na Skythské Neapolis. Druhým největším městem je Sevastopol, který má zvláštní postavení v Krymské autonomní republice. Spadá totiž přímo pod správu Ukrajiny. Jméno přístavního města pochází z řečtiny a značí „Carské město.“ Doprava na Krymu je dobrá. Do jižních měst, jako jsou Jalta, Alušta nebo Alupka, se pohodlně dostanete autobusy.

Zážitky a relaxace
V minulosti byl Krym hojně navštěvován stranickými funkcionáři. Bylo to odpočinkové místo nedotknutelných. Právě proto, že sem mířili funkcionáři s rodinami, byl Krym udržován na vysoké úrovni. I dnes nabízí mnoho turistických zajímavostí.

Od Maršrutka je taxi jezdící po stejných trasách. Ze zastávek odjíždí, až když se naplní pasažéry Tradiční kuchyně je tatarská, hodně zeleniny, ovoce, skopová a býčí varlata, pirohy či pilaf V Bachčisarajském chrámu navštivte mramorovou Fontánu slz antických a byzantských památek přes mešity a chrámy a tzv. Ruskou riviéru se spoustou hotelů a bazénů. Subtropické podnebí je velmi příznivé a díky němu zde roste bujná „dovolenková“ vegetace, což dokládá Nikitská botanická zahrada (obr. dole). Z hlavního města se nejdelší trolejbusovou tratí na světě dopravíte na Jaltu, do nejznámějšího letoviska na Krymu, kde stojí za prohlídku nádherný Livadijský palác. Jméno Jalta pochází z řečtiny a znamená v překladu „Bezpečné pobřeží.“

Podobné příspěvky

Města z pohádek tisíce a jedné noci aneb putování po Hedvábné stezce

Afri

Jaká práva máte při cestách po železnici

Afri

Možná se zdá dovolená v Egyptě v době covidové jako něco divného

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady