Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zajímavosti a události z Prahy 1

Praha připravuje balíček úlev určený malým podnikatelům a živnostníkům

Jan Chabr

Praha 1 ve spolupráci s Hlavním městem Prahou vytvořily pracovní tým odborníků, kteří v těchto chvílích pracují na detailním materiálu, který se zaměřuje na jednotlivé obory v oblasti podnikání a rozpracovává potřebné úlevy, které jim vykompenzují škody, které vznikly v souvislosti s vládními opatřeními spojenými s onemocněním COVID-19.

„Okamžitě jsme zareagovali a přijali jsme na Radě městské části Praha 1 usnesení, ve kterém jsme zastavili valorizaci nájemného, dali možnost odsunu plateb za nájmy podnikatelů a v návaznosti na vládní opatření a na opatření hlavního města Prahy zveřejníme v co nejkratší době soubor pomoci pro podnikatele, který pomůže podnikatelům překonat toto nelehké období,“ říká starosta městské části Praha 1 Petr Hejma.

„Na území naší městské části je největší množství zaregistrovaných živnostníků a podnikatelů, proto Praha 1 i ve spolupráci s radním hlavního města Prahy pro oblast majetku Janem Chabrem již zahájila jednání s profesními sdruženími, jako je Hospodářská komora hl. m. Prahy a další asociace a profesní sdružení podnikatelů, i s jednotlivými podnikateli,” uvádí radní Karel Grabein Procházka, který má oblast podpory podnikání ve své gesci.

„Připravili jsme opatření, abychom předešli tomu, že současná zdravotnická krize bude mít likvidační dopad na ekonomické činnosti ve městě. Nyní je nutné se zaměřit na různé obory individuálně a v každé městské části zvlášť a v součinnosti s vedením radnice,“ dodává radní pro majetek hl. m. Prahy Jan Chabr.

Dne 17. 3. přijala rada městské části Prahy 1 usnesení s opatřeními jako je například odklad nájemného v nebytových prostorách městské části, zrušení sankcí z nezaplacení nájemného a byly pozastaveny valorizace nájemného za nebytové prostory a byty. V tuto chvíli se připravují návrhy, jak tato opatření zkonkretizovat, urychlit a zacílit na konkrétní potřeby podnikatelů.

Balíček opatření bude znám na počátku dubna. Zároveň se zaměří i na obyvatele, kteří se v důsledku opatření dostali do finanční nouze. V tuto chvíli je probírán s příslušnými odbory samospráv a průběžně reaguje na další vládní opatření.

 

Sabina Prokopcová, sabina.prokopcova@media-list.cz

Michaela Celárková, michaela.celarkova@media-list.cz

Podobné příspěvky

Vyšehradská ostuda

Afri

Celý svět slaví Mezinárodní den flamenka

Redakce

Využijte nabídku práce v Praze

Redakce

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady