Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
Hledejte cokoli zde na webu
DomůZajímavosti a události z Prahy 1O vzdělání, o škole, o Heřmánku

O vzdělání, o škole, o Heřmánku

O vzdělání, o škole, o Heřmánku

Mohlo by se zdát, že tím nejdůležitějším datem školního roku je 1.9., kdy začíná školní rok. Pro mnohé je tímto časem červen, kdy všechno ve škole končí a vidina prázdnin se projevuje na všech frontách. V naší škole jsme toho názoru, že ve školství je nejdůležitějším obdobím leden. A nikoli proto, že končí první pololetí. V lednu se rozhoduje. Během prvního měsíce v roce musíme jako rodiče rozhodnout, kam nastoupí naše děti do první třídy. Žáci 9. ročníků vyplňují přihlášky na střední školy a středoškoláci před maturitou vyplňují přihlášky na vysoké. Naším velkým českým nešvarem je to, že vzdělání nepovažujeme za prioritní. Vnímáme ho automaticky, a jako nepříjemnou, povinnou součást každodenního života. Ovšem pokládáme-li ho za prestižní a je pro nás prioritou, jsme na přímé cestě k utváření životních hodnot, k vývoji dětské osobnosti, budování vztahů, rozvoji individuality, tvořivosti, respektu a úcty. Ve škole tráví děti většinu dne a celkově třetinu života.

Tento nový přístup má dnes mnoho rodičů a také více škol. Snaží se o to i naše škola ZŠ Heřmánek. Je pro nás klíčové, aby se v této životní etapě, kdy se buduje základ, děti cítily přirozeně, komfortně, respektovaně a celkově dobře.  Naše škola začala před 8 lety se 4 dětmi, v současné době  postupně dorostla do 8. ročníku se 130 žáky různého věku.

Naším způsobem výuky otevíráme dětem možnost najít si vztah ke vzdělání, ať již díky tvořivé matematice s konstruktivistickým přístupem nebo výukou zaměřenou na praktické využití získávaných vědomostí. Pracujeme s malým třídním kolektivem a přistupujeme individuálně ke každému žákovi.  Jsme zaměřeni na přírodní a technické vědy. Ale také na rozvoj komunikace, kterou rozvíjíme v dramatické výchově.  A zároveň výukou anglického jazyka, která  je zavedena od 1. třídy. Každý rok otevíráme novou 1. třídu pro 14 dětí. Do ostatních ročníků přijímáme žáky v případě volného místa i v průběhu celého školního roku.

Samozřejmě, dobrých škol je hodně, myslíme, že společné mají to, že jim jde především o žáky, jejich rozvoj a jejich budoucnost. Pedagogické metody různých škol a učitelů jsou různé, vztah k dětem by ovšem měl být stejný, podporující, motivující,  pozitivní.  Jde o vztah k budoucnosti.

Facebook komentáře

Sdílejte články