Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz

Zveřejnění jmen laureátů státních cen a cen Ministerstva kultury pro rok 2013.

23. října 2013

Dne 23. října 2013 proběhla v sídle Ministerstva kultury – Nostický palác na Maltézském náměstí, tisková konference k příležitosti zveřejnění jmen letošních laureátů státních cen a cen Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění, architektury a kinematografie a audiovize pro rok 2013. Tiskové konference se zúčastnil 1. náměstek ministra kultury JUDr. František Mikeš a zástupci odborných porot, které vybírají jednotlivé laureáty:


1) Státní cena za literaturu se pro rok 2013 uděluje Petru Hruškovi za sbírku Darmata

Petr Hruška je básník, literární historik, vysokoškolský pedagog a pracovník Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Sbírka Darmata poskytuje čtenáři velmi lidský pohled na člověka a jeho všední svět a klade mu překvapivé, někdy až znepokojivé otázky.


2) Státní cena za překladatelské dílo se pro rok 2013 uděluje Vratislavu Slezákovi za celoživotní dílo s přihlédnutím k překladům Hermanna Hesseho

Vratislav J. (Jiljí) Slezák je překladatelem z němčiny, dánštiny a polštiny. Kromě Hermanna Hesseho překládá například také Thomase Manna nebo Heinricha Bölla.


3) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla se pro rok 2013 uděluje Ctiboru Turbovi za výjimečný přínos v oblasti pantomimy, nového cirkusu a pohybového divadla.

Ctibor Turba je scénáristou, režisérem, pedagogem a mimem. V průběhu své kariéry působil například v Laterně magice nebo v cirkuse Humberto.


4) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby se pro rok 2013 uděluje Jiřímu Černému za nezpochybnitelný přínos v oblasti české hudební kritiky v širokém spektru hudebních žánrů.

Jiří Černý je hudebním kritikem, autorem populárních klubových pořadů Antidiskotéka nebo Rockování a také autorem či spoluautorem několika knih. Spolupracuje s novinami, časopisy, rozhlasem i televizí.


5) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění se pro rok 2013 uděluje Milanu Grygarovi za ojedinělou celoživotní uměleckou činnost

Milan Grygar se věnuje malbě, grafice, typografii, filmovým plakátům a zvukovým realizacím. Zabývá se souvislostí mezi kresbou a zvukem.


6) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury se pro rok 2013 uděluje Rostislavu Šváchovi za jedinečný přínos k poznání a popularizaci moderní a současné architektury a za intenzivní obranu kulturního dědictví

Rostislav Švácha je historik a teoretik umění a architektury a vysokoškolský pedagog. Zabývá se především architekturou 17. až 21. století.


7) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize se pro rok 2013 uděluje Vladimíru Opělovi za celoživotní dílo a dlouhodobé zásluhy v péči o záchranu filmového kulturního dědictví a in memoriam také Františku Vláčilovi za celoživotní filmovou tvorbu a mimořádný umělecký přínos české kinematografii.

Vladimír Opěla se zasloužil o zachování integrity a rozvoj výjimečných sbírek Národního filmového archivu, který se díky jeho práci stal světově respektovanou institucí.

František Vláčil je jednou z nejvýraznějších osobností české kinematografie, jeho nadčasové a výtvarně dokonalé filmy jako Markéta Lazarová či Údolí včel jsou dnes filmovými odborníky považovány za vrcholná díla českého filmu.


Slavnostní předávání cen se bude konat 24. 10. 2013 v 19:00 v Národním divadle, záznam odvysílá ještě ten samý večer Česká televize, a to od 20:25 na programu ČT Art.

Slavnostní předávání ceny za přínos v oblasti kinematografie proběhne samostatně, a to 31. října 2013 od 19:30 hodin v kinosále Národního filmového archivu Ponrepo (Bio Konvikt). Součástí večera bude projekce nejlepší dochované kopie méně známého filmu Františka Vláčila Skleněná oblaka.

Ceny se udělují dle nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb. a nařízení vlády č. 126/2009 Sb. Návrhy na udělení ceny mohou předkládat odborné instituce, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby působící v daném oboru a orgány státní správy a samosprávy. Písemné návrhy zasílají navrhovatelé Ministerstvu kultury do 31. května roku udělení ocenění. Pro kvalifikované posuzování návrhů na udělení jednotlivých cen jmenuje ministr kultury své poradní orgány – poroty v daných oborech.

Podrobnější informace o cenách a laureátech naleznete v Dokumentech ke stažení na stránce

MKČR

http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jmena-laureatu-statnich-cen-a-cen-ministerstva-kultury-pro-rok-2013-zverejnena-197472/tmplid-228

IMG_4649

Facebook komentáře

Sdílejte články

Zajímá se o dění v Praze, o politiku, kulturu a sport. Má rád lidi, kteří jsou aktivní a mají vlastní názor na život a nebojí se ho sdělit ostatním.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com