Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
DomůUdálostiZprávy z PrahyVÍTĚZNÝ AUGUSTUS Dědic Caesarovy moci

VÍTĚZNÝ AUGUSTUS Dědic Caesarovy moci

kniha Vitezny Augustus

VÍTĚZNÝ AUGUSTUS Dědic Caesarovy moci

Augustus symbolizuje epochu římských dějin, kdy se ze skomírající a rozvrácené římské republiky zrodila nová forma vlády – císařství.

Karel Richter, autor na základě studia pramenů a odborné literatury představuje s uměleckou ambicí líčený osud jednoho z nejmocnějších mužů, které kdy svět spatřil. Tento zprvu nenápadný mladík, o němž se mnozí rivalové domnívali, že jej dokáží rychle vystrnadit z politické scény, prokázal nejen pozoruhodnou houževnatost, ale také moudrost, rozvahu a schopnost řídit mocnou římskou říši, která za jeho vlády nebývale vzkvétala a těšila se dlouhému období míru a prosperity.

Augustus symbolizuje epochu římských dějin, kdy se ze skomírající a rozvrácené římské republiky zrodila nová forma vlády – císařství. Dědic Caesarovy moci a jeho odkazu se musel vypořádat nejen se sokem Markem Antoniem a jeho milenkou Kleopatrou, ale též s vleklými problémy říše, osobního života a nástrahami, které na něj číhaly na samých hranicích impéria.

„Agrippa velící legiím, které se poblíž Cassiova tábora utkaly se zdivočelou přesilou liberátorských bojovníků, byl nakonec rovněž zatlačen o dobrý kilometr zpět, až daleko za tábor. Zaklíněn do urputných bojů muže proti muži, propadal zoufalství ze strachu o nemocného Octaviana, který se v přepadeném táboře ocitl bez jeho ochrany. Hrozil se toho, že ho nepřátelé zabijí nebo zajmou. Hrůza pomyslet. Útočníci vyplenili a potrhali Octavianův kůžemi pokrytý stan. Mladého Caesara však v něm už nezastihli. Ze vzteku aspoň rozmlátili jeho opuštěná nosítka. Příslušníci Octavianovy osobní stráže svého vrchního velitele včas vyvedli z tábora a našli pro něj rákosím vystlaný a zamaskovaný úkryt v bažinách. Součásti Brutových legií mezitím vpadly do nijak nebráněného Antoniova tábora, kde po nasazení všech legií do bitvy zůstali jen otroci a několik desítek příslušníků pomocných stavebních jednotek. Brutovi muži si tu počali vybíjet Antoniovým útokem roznícenou zuřivost bezuzdným pleněním a vyvražďováním zbylého osazenstva…“
(ze zadní obálky knihy)

„Ještě týž den se Octavianus podvolil oficiálnímu přání senátu, které mu přišla sdělit deputace vedená konsulem Agrippou, aby si nadále podržel funkci konsula a stal se navíc v hodnosti prokonsula pohraničních provincií nejvyšším vojenským velitelem rozhodujícím o válce a míru. Nositelem veškeré moci.

Za tři dny poté, 16. ledna roku 27 př. n. l., se na pozvání, jež mu bylo zároveň tlumočeno, dostavil do senátu, kde potvrdil, že je ochoten jakožto princeps přijmout všechna nabízená zplnomocnění, úřady i privilegia. Senát mu pak při tomto slavnostním aktu jménem římského lidu propůjčil ještě titul Augustus, znamenající „vznešený“, nebo spíše „povznesený nad lidmi“.
V duších obyčejných lidí, zvláště venkovanů, to slovo vyvolávalo dojem religiózní, posvátné tajemnosti, přímého spojení s bohy. Octavianus se snažil, aby jeho nový titul byl veřejnosti ve shodě s novými poměry předkládán ve významu „první sluha státu“ nebo „první mezi rovnými“. Ve skutečnosti se s touto přetvářkou domohl toho, že se stal ztělesněným vrcholem státu, podřízeným a zodpovědným toliko sobě.“
(ukázka z knihy)

PhDr. Karel Richter, CSc. (*1930)
Vojenský historik, člen Obce spisovatelů a dlouholetý předseda Klubu autorů literatury faktu. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK a Vojenskou akademii v Brně a v Bratislavě. V letech 1971–1989 pracoval jako vědecký pracovník ve Vojenském historickém ústavu v Praze. Knižně publikuje od konce šedesátých let a věnuje se především zpracování vojenských konfliktů novodobých dějin. Je autorem a spoluautorem více než třiceti knižních titulů, například Osudový omyl generála Vlasova, Ďábel Trenk, Češi a Němci v zrcadle dějin, Tragický osud generála Heliodora Píky, Válka začala v Polsku, Vražda jménem republiky, Hranice placená krví, Hrdinové Československa. Příběhem o Alexandrovi Velikém – Dobyvatel světa (2010) – poprvé vykročil do období antického válečnictví a posléze vydal dvoudílný životopis Ave Caesar I a Ave Caesar II. Následně publikoval Historické drama volyňských Čechů (2015) a Posledních 100 dnů (2017).

E-shop: http://epocha.cz/kniha/karel-richter-vitezny-augustus-prvni-vydani-vazana-s-prebalem/

O Nakladatelství Epocha
Nakladatelství Epocha se zaměřuje především na literaturu faktu a historii, velký prostor je však věnován i beletrii a titulům v žánrech fantasy, sci-fi a horor. Většina produkce Nakladatelství Epocha je dostupná rovněž ve formě e-knih.

Jan Dlouhý, knižní propagace, e-mail: jan.dlouhy@epocha.cz
Nakladatelství Epocha, Kaprova 12/40, 110 00 Praha 1

www.epocha.cz
https://www.facebook.com/Nakladatelstvi.Epocha
https://www.facebook.com/FantastickaEpocha
https://www.instagram.com/nakladatelstviepocha/

Facebook komentáře

Sdílejte články