Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Soutěž Zemědělec roku 2019 má své vítěze

kombajn

Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony ČR. Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Vyhlašovatelem soutěže je vydavatelství Profi Press a týdeník Zemědělec ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Agrární komorou. Letos byla nová kritéria hodnocení. Dříve vítězily firmy na základě tzv. indexu finančního zdraví, letos dle nákladové rentability, tedy výše nákladů na získání koruny zisku.

zemědělec roku
pohled do sálu

Významným přínosem pro účastníka soutěže je možnost srovnání jeho výsledků s ostatními soutěžícími a pohled na jeho hospodaření v uplynulém roce. Veřejně jsou vyhlášeni pouze absolutní vítězové soutěže, vítězové ve speciálních kategoriích a vítězové v jednotlivých krajích ČR. Výsledky ostatních soutěžících jsou striktně anonymní a účastníci jsou o svém výsledku informováni dopisem do vlastních rukou.

Nejprve byly předány tituly Zemědělec roku vítězům ve 13 krajích:         

 Středočeský: Lupofyt s.r.o.  Chrášťany

Jihočeský:      ZD Bernartice

Plzeňský: Zemědělská společnost Komorno a. s.

Královohradecký: Farma Vladimír Černý

Pardubický:   Milan Bednář, Žamberk

Vysočina: ZD vlastníků Hodíškov

Jihomoravský: ZD Pooslaví, Nová Ves

Olomoucký:  ZD Klenovice na Hané

Zlínský: Doubrava spol. s.r.o. Zahnašovice

Liberecký: Lipra Pork a.s.Rovensko p.Troskami

Karlovarský: Farma Teplá s.r.o.

Ústecký: Václav Hanzal Želeč

Moravskoslezský: MVDr. Petr Löventhal

 Speciální kategorie:

Nejlepší ekologický zemědělec – 100 % tržeb z ekologické produkce – Agro Březová s.r.o. Vítězství v této kategorii získává opakovaně od r. 2015, sídlí v Bílých Karpatech.

Farmářka roku  – fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby- Petra Tothová, Farma Teplá

Mladý farmář roku –  osoba ve věku do 40 let-  Petra Tothová, jednatelka Farmy Teplá

Malá farma roku do 100 ha – obhospodařovaná zemědělská půda v registru LPIS do 100 ha- David Smetana, Svobodné Dvory z Královéhradeckého kraje

Zemědělec roku s potravinářskou výrobou – potravinářská výroba se podílí min. 10 % na celkových tržbách (požadavek na 100 % základní suroviny tuzemského původu)-David Smetana, Svobodné Dvory

Objev roku – nově přihlášený do soutěže Zemědělec roku, nikdy se soutěže neúčastnil – Milan Bednář, Žamberk zvítězil rovněž v Pardubickém kraji jako Zemědělec roku.

Společensky odpovědný Zemědělec rokunení hodnoceno výpočtem, popis činnosti a fotodokumentaci nutno dodat s přihláškou, o vítězi rozhoduje sedmičlenná komise. Uděluje se ve dvou podkategoriích:   fyzická osoba – Rodinná ekofarma Ing. Václav Bílek, CSc. z Kolince u Klatov. Farma se zabývá chovem skotu, obhospodařuje cca 100 ha půdy.                              právnická osoba – Meclovská zemědělská z Meclova u Horšovského Týna. Na výměře cca 3.550 ha zemědělské půdy (z toho je 2.900 ha půdy orné, zbytek jsou trvalé travní porosty) hospodaří 380 akcionářů. Nosným odvětvím je živočišná výroba, chov mléčného holštýnského skotu. Je ustájeno cca 2.700 kusů skotu, z toho 1.000 dojnic. Užitkovostí dojnic přesahujících 10 tis. litrů mléka na kus a rok se společnost řadí mezi špičku v oboru nejen v ČR, ale i ve světě. Ve své mini mlékárně vyrábí mléčné výrobky (jogurt, zákys). Farma spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou v Praze na výzkumu léčebného konopí.

Ve třech hlavních kategoriích získali titul:    Zemědělec roku-nejlepším pěstitelem je MVDr. Petr Löwenthal z Krnova Z původních 37 hektarů půdy se postupně rozrostli na současných 800 hektarů. Farma funguje jako čistě rostlinná (mák, obilí a řepka), na neúrodné půdě vysázeli nedávno Löwenthalovi jablečný sad. Na farmě chovají i několik koní.

Zemědělec roku-nejlepší chovatel: Zemědělské družstvo “Růžový palouček” z Morašic v okrese Chrudim. V současnosti družstvo hospodaří na 2857 ha zemědělské půdy, z toho je 2564 ha orné půdy a 293 ha luk a pastvin, v nadmořské výšce od 340 m do 450 m nad mořem. Zaměstnává 80 lidí. V rostlinné výrobě pěstují potravinářskou pšenici, sladovnický ječmen, řepku olejnou, z okopanin cukrovou řepu. Významný podíl výměry je určen krmným plodinám pro potřeby živočišné výroby. Hlavními krmnými plodinami jsou silážní kukuřice, vojtěška, jetel a trávy. Živočišná výroba je významným producentem mléka, chovají celkem cca 1200 ks krav červenostrakatého skotu a černostrakatého holštýnského skotu. Roční produkce mléka je asi 12 milionů litrů, Do živočišné výroby patří i 400 ks býků na výrobu hovězího masa, chovaných s ohledem na tradici.

Zemědělec roku-smíšená výroba: Zemědělské družstvo Korolupy na Znojemsku.  ZD Korolupy bylo založené v roce 1993, dnes má 120 členů bez většinového vlastníka. Kromě chovu skotu mají rostlinnou výrobu zaměřenou na obiloviny, ozimou řepku a kukuřici na siláž.  Generální partner soutěže Moneta Money Bank v letošním roce pomohla firmám s nákupem 5000 ha zemědělské půdy finančním přispěním 11,2 mld Kč. Úvěry mají až 30letou splatnost. Partnerem soutěže je i Česká pojišťovna, která letos vyřídila 1470 pojistných událostí, z toho bylo téměř 1000 na pojištění plodin.  Před vyhlášením výsledků proběhla diskuse s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem a prezidentem AK ČR Zdeňkem Jandejskem moderovaná Martinem Sedláčkem. Společná zemědělská politika předurčuje vývoj českého zemědělství, základem je rozpočet, který je o něco vyšší, ale je to stále málo. Potenciál našeho zemědělství vidí ministr ve zvýšení soběstačnosti a v obsazení českého trhu českými potravinami. Pokud jde o zastropování a dotace uvedl Z. Jandejsek, že podporu dostává 32 tisíc subjektů a přitom 80% produkce vytváří 1850 podniků. Staré země EU mají mnohem vyšší podpory, my kofinancujeme 30 %, Německo a Nizozemí 60 %, Rakousko 100 %. Národní dotace jsou ve starých zemích 3-4 vyšší. Výsledky našich podniků jsou v rámci EU vynikající, jsme na špici, pokud jde o dojivost, v odchovu vepřového, kuřatech, vejcích. Pokud budou rovné podmínky o naše zemědělce se nemusíme bát.

Jaromír a Věra Hamplovi

nejlepší pěstitel Petr Löwenthal, ministr Toman,nejlepší smíšená výroba ZD Korolupy, nejlepší chovatel ZD Morašicepohled do sáluJandejsek,Toman, Sedláček

                                                                                                                                                                      

Podobné příspěvky

Bohnická Divadelní společnost

Jaroslav Hauer

Prahu po jedenácti letech postihla obrovská povodeň

Afri

Bojuj svými znalostmi a vyhraj!

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady