Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
DomůUdálostiReportážeProtest pošťáků a Karel Kolbaba o České poště.

Protest pošťáků a Karel Kolbaba o České poště.

Protest pošťáků a Karel Kolbaba o České poště.

V pondělí 22. února se u pražského hlavního nádraží sejdou zaměstnanci České pošty, aby při pochodu Prahou projevili svojí nespokojenost se stávajícími pracovními podmínkami. Protestní akcí chtějí také upozornit veřejnost, že pošta se ubírá špatným směrem.


Pořadatelem akce je odborová organizace SOS 21 vedená předsedou Petrem Pohlem. Jako jediná odborová organizace která se oficiálně přihlásila jako spolupořadatel je Federace výkonných zaměstnanců České republiky (FVZ) vedená prezidentem federace Miroslavem Prokopem.
Zeptali jsme se prezidenta FVZ pana Prokopa. Proč se přidala k protestní akci pouze vaše odborová organizace?
Předseda SOS 21 vyzval všechny odborové organizace s působností u České pošty k podpoře a účasti. FVZ již dlouho aktivně upozorňuje na problémy a špatné pracovní podmínky zaměstnanců České pošty není tedy žádný důvod z naší strany protestní akci nepodpořit. Jednáli se o akci které má za cíl zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců je morální povinností odborových předáků toto podpořit.
Proč si myslíte, že se nepřidali i další odborové organizace?
Tuto odpověď nechám na svědomí těch kteří se neúčastní a na názorech jejich členské základny. Každý odborový předák by se mněl zodpovídat zejména své členské základně. Je to tedy otázka každé odborové organizace a jejich členů. Jestli že členové odborové organizace nesouhlasí s rozhodnutím jejich předáků o neúčasti mají možnost z takové organizace vystoupit. Samozřejmě, že očekáváme účast i členů těch organizací jejichž předáci se oficiálně k akci nehlásí. K účasti zveme jak zaměstnance tak i bývalé pracovníky, ale i veřejnost. Špatné pracovní podmínky ovlivňují i kvalitu služeb a služby užívá veřejnost. Je to tedy i v zájmu veřejnosti aby se nastavili přijatelné pracovní podmínky.

Karel Kolbaba o České poště.
Naší redakci se podařilo po dlouhém detektivním pátrání zjistit kdo se ukrývá na sociální síti pod přezdívkou Karel Kolbaba. Za poslední tři roky je Karel Kolbaba znám trefnými a také velice profesionálními komentáři k dění na České poště. Respektujeme jeho přání zůstat i nadále v anonomitě. Sám již pracuje na poště dlouhá léta a zná tedy tuto problematiku, sami se o tom můžete nyní přesvědčit.

Pane „Kolbabo“ jak vidíte současnou situaci na České poště?

Česká pošta se posunula od veřejné služby k podomním prodejcům a degradaci pošty na “obchodní společnost”, kterou pošta zajímá jen okrajově, ačkoliv z ní má stále dominující příjmy (výroční zprávy) narozdíl od vedením protěžovaných a vynucovaných prodejů všeho možného , zpravidla pro cizí subjekty, nesouvisejícího se základním zadáním pošty zakotveným v Aktech světové poštovní unie, zákonem o poště a zřizovací listinou České pošty.
Kupř. v poslední výroční zprávě za r. 2014 to bylo 12,5 miliardy z poštovního provozu a 2,5 miliardy z “obstaravatelské činnosti” kde je ovšem do této kategorie zahrnuto vše ostatní, jako ČSSZ, Sazka, ČSOB, Home Credit, Western Union, Česká pojištovna a není zveřejněno, kolik kdo z těchto přispívá.
A to vše za nezájmu politiků a veřejnosti.

Proč si myslí, že odbory organizují protestní akci?
Aby protestovali proti podmínkám, v nichž pracují. Bylo by demogogické tvrdit, že se jedná jen o platy.
Stěžují si na bossing, šikanu , neproplácení přeščasů, propouštění lidí z provozu bez náhrad, zvyšováním doručovacích okrsků nad hranici zvládnutelnosti, přetěžovaní balíkových doručovatelů, úkolování zaměstnanců nereálnými osobními plány na sjednávání produktů pro cizí finanční ústavy, prodejem losů a “zboží”, jejichž neplněním jsou trestáni krácením mzdy a šikanou, vyhrožováním neprodloužením pracovní smlouvy, přeřazení na často vzdálené pracoviště a někdy i donucením k výpovědi.
Zatímco laik by si myslel, že zaměstnanec pošty je vlastně takový státní zaměstnanec, je tato představa velmi vzdálená smutné poštovní realitě.

Jak na stížnosti reaguje vedení?
Zaměstnancům pošty je vedením tvrzeno, že jsou zaměstnanci “obchodní společnosti” a že se podle toho (rozumějme managerských experimentů se státním podnikem, co ještě zaměstnanci a zákazníci vydrží), musí chovat.
Tragikomickým je v této souvislosti “Etický kodex” , který přímo vyžaduje nadšené oslavování současného kurzu a loajalitu “straně a vládě” , jak za vlády jedné strany.
Tedy ne loajalitu poště a její službě , ale loajalitu managementu.

Mají zaměstnanci nějaké další výhrady k současným pracovním podmínkám?
Rovněž přetěžování roznášením letáků, nerespektování horní hmotnostní hranice balíků v provozech , kde pracují ženy, ale i muži (pošta bere nyní balíky až do 500 kg, ačkoliv zákonné zadání je pouze do 10 kg.)
Rovněž k hospodaření pošty mají zaměstnanci výhrady. Pokud bývalý generální ředitel (Zatloukal) odešel údajně kvůli “cigaretám” a “vietnamské tržnici”, dnes je situace za současného vedení jeho bývalého obchodního ředitele (Elkána) , který měl tyto věci, pro které odešel Zatloukal, na starost, ovšem i přes současné proklamace vedení, jak se situace změnila k lepšímu, ve skutečnosti je mnohem horší . Stačí se podívat na přepážky. A chvíli poslouchat, co zaměstnanci (pod tlakem) , propagují.
V podstatě pošta hospodaří tak, že propouští lidi z provozu ( z původních 37 tis. ještě v r. 2000 na současných cca 30 tis. – což veřejnost vidí hlavně na zavřených okénkách městských pošt) , zvyšují se plány na prodej – losy meziročně o stovky % , nutí doručovatelky dělat podomní prodej, i když je tento je na mnoha místech městskými vyhláškami zakázán (Brno, Olomouc a mnoho dalších) – např. od 1.4.2016 v Praze pod pokutou 200 tis., zvětšuje doručovací okrsky , navršuje počet balíků k doručení při stejném úvazku apod.
Pokud balíkový doručovatel měl před deseti lety limit na směnu okolo 100 balíků a měl co dělat, aby to stihnul zavézt, nyní není výjimkou rozvoz 150-200 balíků, což se projevuje na kvalitě doručování. Což ovšem vedení rádo při oprávněných stížnostech zákazníků vydává za “pochybení jednotlivce”.
Vedení sice tvrdí, že se u listovních doručovatelek nejedná o podomní prodej, ale jen o jakousi formu informování a zprostředkování , ale jak jinak to lze nazvat , když i doručovatelka má svůj písemně daný “osobní plán” na prodej a sjednání produktů, který když nenaplní, je jí krácena výkonová mzda a následují další postihy.
Zaměstnanci se bouří i proti cynickému kurzu “obchodní společnosti” , který jakoby počítá s tím, že pokud se nereálné plány nepodaří splnit na zákaznících , zaměstnanci si v zájmu zachování místa napořizují finanční produkty, losy a zboží na sebe nebo v rodině. Vlastně svým způsobem zaplatí “výpalné” a pak teprve se mohou věnovat činnosti, pro kterou je pošta státem zřízena , totiž dělat poštu.

Mají vlastně zaměstnanci oprávnění k uzavírání pojistek a dalších finančních produktů?
Třeba v oblasti pojištění nemá naprostá většina zaměstnanců oprávnění od ČNB, ale stejně je mají v “osobních plánech”. A když pojistky neseženou, následuje postih.

Jak fungují na České poště odbory?
Na poště působí několik odborových organizací, ta tradiční (býv. ROH) s největším počtem členů vpodstatě má jedinný úkol – udržet klid v podniku a nic moc neřešit.
Lidem přispět na zájezdy a sportovní hry a problémy v zájmu “sociálního smíru ” , neřešit. Nakonec , předáci této “oficiální” odborové organizace jsou přímí podřízení generálního ředitele ( zdroj- intranet pošty- strom zaměstnanců)
Pak jsou zde opravdu akce schopné odbory které se opravdu snaží prosadit změny.
Před dvěma lety FVZ pod vedením pana Prokopa zorganizovala rozsáhlou petiční akci. Poprvé v historii tak mohl otevřeně promluvit odborový předák v senátu ČR o problémech na poště a o katastrofálních pracovních podmínkách. Informování veřejnosti ze strany FVZ a jimi organizované protestní akce jistě přispěli k odchodu bývalého generálního ředitele. Jeho nástupce pan Elkán při nástupu do funkce některé kritizované skutečnosti v senátu omezil, ale dnes je situace opět na neúnosné hranici.

Víte o nějakých dalších aktivitách odborových organizací které mohou vést ke zlepšení?
Žádost o vytvoření komise pro hospodaření České pošty leží asi měsíc v parlamentu, podali ji předáci SOS-21 a z Federace výkonných zaměstnanců ČR (FVZ).

V čem vidíte základní problém?
„Základní problém je v tom, že vedení tvrdí, že pošta je obchodní společnost. Ale pošta je veřejná služba ze zákona, kterou v mnoha oblastech žádná “neviditelná ruka trhu” nenahradí. Zaměstnaci státního podniku pošta, namísto, aby se jejich pracovní podmínky blížili státním zaměstnancům, jsou vychováváni a tlačení do kultury prodejců vysavačů důchodcům na předváděcích akcích. Cituji z tisku -Nikde jsem nedostal odpověď na to, kdo z ní kdy udělal obchodní společnost,“ řekl Právu za FVZ Miroslav Prokop.

Proč si myslíte, že nereagují zaměstnanci na radu pana Prokopa aby
neuzavírali pojistky a další produkty na sebe když je nepotřebují?
Zaměstnanci jsou pod velmi sofistikovaným tlakem, nejrůznějších denních hodnocení prodeje (nástěnky) ,každodenních “porad” , slovních upomínání, nucení psaní sebemrskačských elaborátů na téma-proč jsem prodal málo a v čem se zlepším apod. Že to nemá nic společného se základní funkcí pošty , je přirozeně jasné.
Mnoho zkušených , kvalifikovaných zaměstnanců (Czech point) a dobrých pošťovních zaměstnanců také odchází, o tom svědčí i stále neobsazená volná místa v celé ČR, a třeba nedávký kolaps doručování ve východních Čechách .
Běžně se stává, že na přepážkách jsou zaměstnanci kontrolováni, zda lidem vnucují to či ono, a přitom klesá kvalita služeb. Zaměstnanci jsou i nuceni nabízet zákazníkům dražší služby , ačkoliv by stejnou a levnější, kolikrát i lepší službu udělalo levnější řešení. Zaměstnanci by měli podle Prokopa nabízet finanční produkty dobrovolně. „A za slušnou provizi. Ne být trestáni postihem platu za to, že kupříkladu nepřemluví 90-ti letou babičku do internetového účtu a nerozmluví jí platbu SIPO a poukázkou.
Mimochodem, pošta je asi jedinná firma, která cíleně likviduje svůj zákonem povinován produkt – totiž poštovní poukázku. Zaměstnanci mají nakázáno , že jakmile přijde někdo s poukázkou, musí jej přemlouvat na účet belgické KBC (ERA, ČSOB), což je situace, jakoby měli zaměstnanci drah u okénka povinnost přemlouvat zákazníky, aby radši jeli STUDENT AGENCY, protože jim ona firma dá jakousi provizi.
A i přes splnění plánů prodeje věcí nesouvisejících s poštou v minulosti stejně pošta mířila do ztráty. V této souvislosti je jenom třeba připomenout – jak má veřejnost chápat např. prodloužení lhůty poštovních poukázek ze dvou na tři dny, které proběhlo v tichosti a za mlčení dohlížejícího orgánu ČTÚ cca před deseti lety. Nabízí se – neochota politiků přiznat veřejnosti, že pošta, jako veřejná a svým způsobem sociální služba , bude do budoucna potřebovat dotace, aby stát naplnil své mezinárodní závazky a poštovní zákon a snažit se pozdržením plateb oddálit míření do “červených čísel”? Jak se dá obhájit prodloužení lhůty v 21. stol. poštovních poukázek o jeden den?
Slovenská pošta oproti České poště jasně deklaruje poštovní poukázky D+2 v produktovém listu (web slov. pošty), zatímco Česká pošta svůj parametr (D+3)schovává v 125-ti stránkovém dokumentu. V produktovém listu české poukázky tento základní údaj uvedený není. Není důvod, proč by Česká pošta měla být v zásadních parametrech základních poštovních služeb horší, než Slovenská pošta.
To se týká i balíků – zatímco Slovenská pošta u nekomerčních balíků do 10 kg, spadajícících do základních poštovních služeb garantuje D+2, Česká pošta negarantuje nic.
Další příklad, jak vedení pošty přistupuje k základnímu zadání pošty.
Výběr schránek v Praze . Od září 2015 nastoleno jednotné vybírání schránek v 16 hod. pouze PO-PÁ . To znamená , že dopis vhozený do schránky třeba na poště v Jindřišské v PÁ po 16 hod. , leží až do PO zase do 16 hod. , zatímco podle dřívělších , dlouholetých pošťáckých standardů , byl vybrán naposledy po uzavírací době pošty, tedy po půlnoci , vč. So a NE a byl v pondělí doručen. Podle nové úpravy v PO ještě leží ve schránce. Jestli se takto naplňují Akta svět. pošt. unie , a parametry dohlížejícího orgánu ČTÚ , těžko říct.
Ale je to vzkaz managementu zákazníkům pošty – s dopisy nás teď neobtěžujte, my teď prodáváme kreditky , SIM karty a losy.
To jen na ilustraci, jak vedení České pošty přistupuje k základním poštovním službám, které musí dělat ze zákona a z mezinárodních úmluv Světové poštovní unie.

Jsou nějaké další ztrátové projekty?
Pro připomenutí , ty , které se neujaly – monitoring cen pohonných hmot, pochybný “geomarketing” , kdy měly doručovatelky šmírovat občany a tipovat , kdo je jak movitý, ale i současné projekty – jako DINO (Dluhové Inkaso Obyvatelstva), které jde proti základní zásadě pošty – být nestrannou , neutrální organizací. Namísto toho pošta aktivně vstupuje do vztahu věřitel-dlužník a svým způsobem vymáhá pohledávky. Doručovatelé mají např. nakázáno zvonit na ty , co jim přišla zásilka DINO a ptát se, co s tím hodlají udělat. To poště vůbec nepřísluší.
Rovněž projekt zákaznických karet jde proti základní poštovní zásadě – poštovní tajemství. Pošta nemá právo shromažďovat a marketingově používat údaje získané prostřednictvím počítačové evidence podání zákazníků .
Že to dělají všechny supermarkety ještě neznamená, že to musí dělat státní pošta, od které očekávají všichni především diskrétnost a neutralitu.
Dále projekt GPS, namísto , aby přispěl k bezpečnosti zaměstnanců, stál jenom peníze a ještě si za jeho používání vysloužila pošta pokutu.
Diletanských a amatérských “projektů” tkz. “nových výzev” a “nových příležitostí” si pošťáci užili dost. Je třeba znovudefinovat poštu v její základní funkci – být státem garantovaným standardem pro písemnou komunikaci a platební toky nezávislými na bankách. Občan není povinnen mít účet v bance , naopak povinnost státu je skrze státní poštu umožnit všem občanům platit to, co potřebují. A zajistit doručování zásilek (dopisy do 2 kg, balíky do 10 kg, slepecké zásilky a vyplácet poukázky ) nezávisle na komerčních službách. Od toho je pošta státem zřízena a mezinárodními závazky zavázána.

V kritice odborářů se také hovoří o Dozorčí radě ČP. Jaký je váš názor?
Zaměstnanci pošty také protestují proti způsobu volby svých zástupců do dozorčí rady České pošty. Což je skutečná šaškárna a model , jak za vlády jedné strany.
Současná úprava voleb je “dvoustupňová” , zaměstnanci sice mají právo volit čtyři členy dozorčí rady , ale v praxi je to tak, že vedení z dominantní síly, jmenuje “volitele” , kteří se nikterak nezodpovídají voličům – zaměstnancům a zaměstnanci jsou pod pohrůžkami nahnáni k”volbám” , kde sice mohou “kroužkovat” , ale třeba 24 volitelů z 28 , koho pak volí “volitelé”, na to nemají zaměstnanci žádný vliv.
Zaměstnanci chtějí přímou volbu svých čtyř členů dozorčí rady a také, aby dozorčí rada, kde má zastoupení stát a management podniku , přímo volila a odvolávala generálního ředitele. Ne politický ministr. Tím by se pošta částečně osvobodila od vlivu politiků a mohla by lépe naplňovat své zákonné zadání a mezinárodní poštovní úmluvy.

Autor: Radan Wolf

Facebook komentáře

Sdílejte články