Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Internet Zprávy z Prahy

Praha odměnila nejlepší jednotlivce i školy projektu KPBI

Do projektu Kraje pro bezpečný internet se letos zapojilo 26 000 rodičů a dětí z osmi krajů

V Praze, 10. 12. 2014 – Vyhlášením vítězů a seminářem byla v pondělí 8. prosince 2014 zakončena pražská část e-learningového projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI), který byl pod záštitou Asociace krajů realizován letos celkem v osmi krajích ČR. Slavnostní předávání hodnotných cen konalo v sále Zastupitelstva hlavního města Prahy. Ještě předtím proběhl na stejném místě odborný seminář zaměřený na strategii prevence kybernetické kriminality a elektronického násilí dětí a mládeže na území hlavního města Prahy s názvem „Praha pro bezpečný internet“.

Toto cenné setkání s experty zabývajícími se problematikou bezpečného internetu bylo určeno především pracovníkům školství, sociálně právní ochrany dětí, informatiky a prevence všech pražských městských částí. Organizoval jej odbor informatiky MHMP ve spolupráci s neziskovým nevládním sdružením Národním centrem bezpečnějšího internetu (NCBI).

Úvodní slovo pronesl Jaroslav Šolc, zástupce odboru informatiky MHMP, který zmínil různé pohledy na bezpečnost v IT a vyzdvihl přínos projektu k e-gramotnosti nejen mladých lidí v Praze. Po něm dostal slovo zástupce NCBI Zdeněk Záliš, který o projektu podrobněji informoval a ocenil jeho úspěšnost napříč zúčastněnými kraji. V Praze se do kvízu celkem zaregistrovalo 2823 žáků základních a studentů středních škol, z nichž pět set jich kvíz úspěšně dokončilo.

„Kvíz přináší spoustu ponaučení, je přiměřeně dlouhý a zajímavý. Bylo to příjemné zpestření hodiny informační techniky. Je potřebný v dnešní době, kdy všichni visí na síti. Určitě bych něco podobného uvítal i v příštím roce,“ ocenil jeden ze soutěžících kvalitu tohoto e-learningového nástroje.

„Je třeba zdůraznit, že bez kvalitní spolupráce všech zúčastněných krajů by projekt ke zdárnému konci rozhodně nedospěl. Proto jim všem patří velký dík. V příštím roce chystáme rozšířit e-learningové kurzy pro cílovou skupinu seniorů a pedagogů, kteří po absolvování kurzu získají certifikát jako doklad o dalším profesním vzdělávání“, nastínil plány do budoucna Z. Záliš.

Na semináři zazněly i odborné prezentace. Psycholožka Martina Viewegová nejprve rozebrala problematiku psychologie dětských obětí kyberšikany, následně se Roman Máca (NCBI) věnoval zavádění standardů online bezpečnosti do škol v rámci projektu eSafety label, díky kterému mohou školy získat detailní informace a návody k realizaci bezpečného IT prostředí, provozované na školách.

Potřebu neustále vzdělávat v oblasti internetové bezpečnosti co nejširší veřejnost, potvrdil Václav Koudele, člen koordinačního výboru projektu KPBI a manažer společnosti Microsoft, která je hlavním partnerem projektu: „Podle průzkumů Microsoftu si jen třetina lidí nastavuje pravidla pro ochranu svého soukromí na sociálních sítích. Pouhé 1 procento lidí uvádí, že je o bezpečnosti na internetu dostatečně informuje škola. Právě zde vidíme největší příležitost – digitální bezpečnost a ochrana soukromí měly být běžným tématem výuky podobně jako bezpečnost silničního provozu,“ shrnul V. Koudele.

Na závěr programu byli odměněni tři vylosovaní soutěžící, kteří úspěšně absolvovali sérii on-line kurzů o internetové bezpečnosti a tři školy s nejvyšší účastí v edukačním kvízu projektu. Obdrželi ceny od partnerů projektu (Microsoft, NCBI a hlavní město Praha).

Vítězové kvízu projektu KPBI:
Kristýna Klimplová, Střední škola knižní kultury o.p.s., Perunova ul., Praha 3 – Vinohrady
Lukáš Farka, Střední průmyslová škola elektrotechnická v Ječné ul, Praha 2
Radana Dostálová, Základní škola Táborská, Praha 4

Školy s největším počtem absolventů:
SPŠ elektrotechnická v Ječné ulici, Praha 2 – 61 studentů
Škola Kavčí hory – Mateřská, Základní a Střední odborná škola služeb, Praha 4 – 50 žáků a studentů
Základní škola a Mateřská škola Chmelnice, Praha 3 – 37 žáků

O projektu Kraje pro bezpečný internet

Projekt Kraje pro bezpečný internet vznikl v září 2013 za podpory Asociace krajů ČR a díky spolupráci zapojených krajů v oblasti kybernetické bezpečnosti mohly vzniknout e-learningové kurzy a on-line kvíz pro laickou i odbornou veřejnost. Kraj hl. město Praha se k projektu připojil usnesením Rady HMP č. 1541 ze dne 24. 6. 2014.

„E-learningové kurzy a online soutěžní kvíz byly spuštěny 1. září 2014 a už v průběhu prvního měsíce jsme zaznamenali velký zájem o studium především ze strany dětí a mládeže nad 12 let“, říká koordinátorka projektu Nina Moravcová. Její slova potvrzuje i fakt, že si kvíz a/nebo e-learning vyzkoušely děti z 1050 základních a středních škol. Renata Tomanová z odboru informatiky MHMP, koordinátorka projektu za kraj hlavní město Praha , vyslovila poděkování vedoucím odborů školství úřadům MČ Prahy a dalším útvarům magistrátu, jejichž spolupráce byla klíčová, zejména kolegům z odboru školství, mládeže a sportu a odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence.

E-learningové kurzy pro veřejnost jsou dostupné na webu www.kpbi.cz i po skončení soutěže. V současné době jsou těsně před spuštěním i kurzy pro sociální pracovníky a příslušníky Policie ČR.

Do letošního prvního ročníku se zapojilo 8 krajů – hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj a Zlínský kraj.

Podobné příspěvky

Zelený Svět 2013 – zahradnický veletrh

Afri

Bonnie Tyler se těší do Prahy a hodlá tu pobýt několik dní!

Jaroslav Hauer

Geofun je hra, kde máte možnost si na mobilním telefonu vyzkoušet 17.listopad 89

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady