Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz

Pět nových českých občanů složilo slib věrnosti poprvé v historii do rukou

Do rukou ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje Roberta Georgieva složilo slib věrnosti České republice historicky prvních pět nových občanů. Stalo se tak v úterý 3. února 2015 v reprezentačních prostorách Středočeského kraje v Husově ulici v Praze. Dva noví Středočeši pocházejí ze Slovenska, dva z Ukrajiny a jedna nová obyvatelka České republiky byla dosud občankou Ruské federace.

„Slibem věrnosti České republiky získáváte řadu práv zakotvených v listině práv a svobod a v naší ústavě. Zároveň ale na sebe přebíráte zodpovědnost za svoji novou vlast. Slibujete, že se budete podílet na obraně hodnot České republiky a také, že budete přispívat k rozvoji své země. A k tomuto vašemu rozhodnutí přijmout na sebe tento závazek vám gratuluji,“ zdůraznil ve slavnostní řeči ředitel středočeského krajského úřadu Robert Georgiev.

Poté, co krajská matrikářka přečetla text  státoobčanského slibu stanovený zákonem, pět nových občanů stvrdilo slovem „slibuji!“ svou věrnost České republice. Následoval podpis ředitele pod příslušný dokument a slavnostní předání Listin o udělení státního občanství České republiky novým českým občanům.

Slib věrnosti České republice zájemci o české občanství až dosud skládali dle zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, do rukou tajemníků obcí s rozšířenou působností. Poté, co vstoupil v platnost nový zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), přešla tato kompetence od 1. ledna 2014 nově na ředitele místně příslušných krajských úřadů.

„Očekáváme v nejbližší době nárůst státoobčanských slibů s ohledem na velký počet podaných žádostí, které jsme předali k vyřízení Ministerstvu vnitra. Sliby věrnosti České republice se budou opakovat ve větším počtu, neboť evidujeme stovky podaných žádostí,“ vysvětlila Lenka Šteffková, vedoucí oddělení občanských agend Krajského úřadu Středočeského kraje.

Získat české občanství přitom rozhodně není jednoduché. Pokud chtějí žadatelé uspět, musí splnit řadu náročných kritérií stanovených výše uvedeným zákonem. „Musí umět český jazyk. Dále musí být morálně bezúhonní, musí mít trvalé bydliště v České republice a po celou dobu pobytu u nás musí řádně plnit povinnosti cizince,“ popsala Lenka Štefková nejdůležitější podmínky pro udělení občanství.

Ve zvláštních případech může Ministerstvo vnitra udělit  české občanství i za významný přínos pro Českou republiku. Tak, jako se to stalo i při prvním slavnostním slibu věrnosti naší vlasti na Krajském úřadě Středočeského kraje, kdy české občanství získal MUDr. Martin Hollý, ředitel.

Facebook komentáře

Sdílejte články