Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

ODBORÁŘI Z POŠTY POŽADUJI ZŘÍZENÍ KOMISE PSP ČR

Tisková zpráva

Odboráři podali Žádost o vytvoření vyšetřovací komise PSP ČR k prošetření hospodaření České pošty

Odboroví předáci Miroslav Prokop prezident Federace výkonných zaměstnanců ČR a Petr Pohl předseda SOS – 21 předali do parlamentu Žádost o vytvoření vyšetřovací komise PSP ČR k prošetření hospodaření České pošty s.p.
K této žádosti se připojilo několik dalších základních odborových organizací působících u České pošty.
Žádáme tímto poslance PSP ČR o vytvoření vyšetřovací komise, která bude zaměřena na hospodaření a některé postupy České pošty s. p. (dále jen ČP).
Za poslední roky, dle našeho názoru, vedení České pošty s. p. nepřistupovalo k hospodaření s finančními prostředky zcela správně. Obáváme se proto, že připravované poskytnutí finančních prostředků ze strany státu může zmizet v nějaké pomyslné černé díře.
Požadujeme jasnou záruku, že bude dostatek finančních prostředků k dorovnání mezd řadových zaměstnanců a zlepšení pracovních podmínek všech zaměstnanců.
Proto žádáme o prošetření obchodních smluv a postupů managementu České pošty s. p. tak, aby se v budoucnu zamezilo nehospodárnému využívání finančních prostředků státního podniku poskytnutých státem.
Od vyšetřovací komise očekáváme jasné vyhodnocení nejenom právní zodpovědnosti, ale také zodpovědnosti morální za uplynulá chybná rozhodnutí managementu České pošty s. p.
Jsme připraveni s komisí spolupracovat a předložit jí potřebné dokumenty.

Miroslav Prokop
prezident FVZ ČR

Celý text žádosti
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Sněmovní 176/4
118 00 Praha-Malá Strana
V Praze 6. ledna 2016

Žádost o vytvoření vyšetřovací komise PSP ČR k prošetření hospodaření České pošty s.p.

Žádáme tímto poslance PSP ČR o vytvoření vyšetřovací komise, která bude zaměřena na hospodaření a některé postupy České pošty s. p. (dále jen ČP).
Za poslední roky, dle našeho názoru, vedení České pošty s. p. nepřistupovalo k hospodaření s finančními prostředky zcela správně. Obáváme se proto, že připravované poskytnutí finančních prostředků ze strany státu může zmizet v nějaké pomyslné černé díře. Požadujeme jasnou záruku, že bude dostatek finančních prostředků k dorovnání mezd řadových zaměstnanců a zlepšení pracovních podmínek všech zaměstnanců.
Proto Vás žádáme o prošetření obchodních smluv a postupů managementu České pošty s. p. tak, aby se v budoucnu zamezilo nehospodárnému využívání finančních prostředků státního podniku.
Od vyšetřovací komise očekáváme jasné vyhodnocení nejenom právní zodpovědnosti, ale také zodpovědnosti morální za uplynulá chybná rozhodnutí managementu České pošty s. p.
Personální politika u ČP je v katastrofálním stavu. Zkušení zaměstnanci stále odcházejí. Preferuje se přijímání zaměstnanců na dobu určitou nebo na DPP a tím se zaměstnanci udržují v neustálém napětí. Soustavné zvyšování fluktuace se značně projevuje na kvalitě služeb poskytovaných ČP. Systém tarifních mezd je nastaven tak, že dle našeho názoru porušuje platné zákony.
Žádáme o prošetření personální politiky ČP a určení toho, kdo je za tento stav zodpovědný.
Česká pošta se stala významným sponzorem. Do dnešního dne nám nikdo neodpověděl, zda je pravda, že sponzoring fotbalu stál 27 milionů. Podepsali zástupci ČP opravdu tuto částku? Byl tento sponzoring opravdu nutný?
Žádáme o prověření všech smluv týkajících se sponzoringu ČP.
Je pravdou, že dceřiná společnost ČP Security spol. s r. o. je od počátku své existence ve značné ztrátě? Je pravda, že ČP Security spol. s r. o. prodala speciální vozy soukromé firmě, aby pak následovně tato firma s těmito vozy prováděla svozy finanční hotovosti pro Českou poštu?
Žádáme o prošetření všech smluv týkajících se nákupu části firmy ABAS a následného vzniku a činnosti ČP Security spol. s r. o.
Do dnešního dne jsme nedostali odpověď na otázku, kdo je zodpovědný za neinstalování bezpečnostních prvků na malých poštách, konkrétně ve Skřípově na Opavsku. Dostal zodpovědný pracovník skutečně pokyn od Dozorčí rady ČP k dostatečnému bezpečnostnímu zajištění pracoviště?
Žádáme o prošetření okolností události ve Skřípově a případné označení zodpovědné osoby.

Poštovní doručovatelé byli vybaveni GPS, které následně ČP musela zrušit a byla jí za používání těchto GPS vyměřena pokuta? Kdo nese osobní managerskou zodpovědnost?
Žádáme o prověření nákupu GPS a vyvození důsledků pro zodpovědné osoby.
Dále se domníváme, že roznáška letáků a rozvoz novin, který nadměrně zatěžuje zaměstnance, je značně ztrátový.
Žádáme o prověření smluv a ekonomického přínosu v oblasti roznášky letáků a novin.

Je nutné jasně určit, kdo má zodpovědnost za ztrátové aktivity ČP a za zoufalý stav personální politiky. Není možné, aby osoby, které se podílely na devalvaci poštovní práce, i nadále pracovaly pro Českou poštu. Za posledních 5 let se snížil počet zaměstnanců o cca 9 tisíc a tím vzrostlo neúměrné přetěžování zaměstnanců v současnosti, které vede k významné fluktuaci. Veškeré tyto negativní skutečnosti se následně projevují v kvalitě poskytovaných služeb.

Za odborové organizace
Kontaktní osoby:
předseda SOS – 21 Petr Pohl email: sos-21@seznam.cz
prezident FVZ ČR – Miroslav Prokop email: prezident@fvzcr.cz

V Praze 6. ledna 2016 Žádost předal:
Miroslav Prokop
prezident Federace výkonných zaměstnanců České republiky

Podobné příspěvky

Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese. Nový román Marka Tomana vydává Argo

Afri

Jiří Langmajer slaví padesátiny představením Přípitek aneb Cihla v Divadle Viola

Šebík

Šach & Mat: Vignerová a Fajksová hrají o muže svých snů

Šebík

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady