Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Negativa zábavní pyrotechniky

ohnostroj

dTest:  – hluk, škodliviny, odpad.  Silvestrovské oslavy a vítání nového roku si mnozí neumí představit bez ohňostrojů a zábavní pyrotechniky. Lidé ale často zapomínají, že používání pyrotechniky s sebou kromě několika minut zábavy nese i závažná zdravotní rizika a nepříznivé dopady na životní prostředí. Spotřebitelská organizace dTest proto upozorňuje na negativa používání pyrotechniky.

S výbuchy petard či dělobuchů se zvláště ve větších městech můžeme setkat už od Mikuláše. Některá města i menší obce už proto přikročily k zavedení místní vyhlášky, která používání zábavní pyrotechniky významně omezuje, řada dalších měst takové opatření zvažuje. Pražský magistrát dokonce rozhodl, že nahradí oficiální novoroční ohňostroj video­mappingem.

Hlukem způsobeným zábavní pyrotechnikou trpí kromě lidí jak domácí, tak i hospodářská a volně žijící zvířata. Síla zvuku některých petard může dosahovat až 120 decibelů, což je srovnatelné s hlukem startujícího letadla. Práh bolesti způsobené hlukem je na úrovni 130 dB.

Škodliviny ze zábavní pyrotechniky, například sloučeniny kovů, jako je olovo, hliník nebo cín, unikají do ovzduší a negativně ovlivňují jeho kvalitu. Se vzduchem se ve formě malých částeček dostávají do dýchacích cest lidí i zvířat. Například astmatikům hrozí kvůli zplodinám v ovzduší v blízkosti ohňostrojů astmatický záchvat. Při spalování pyrotechniky se může uvolňovat také přízemní ozón, který je pro lidský organismus jedovatý. Záblesky z ohňostrojů zase mohou velmi uškodit epileptikům, u nichž mohou vyvolat epileptický záchvat.

Odpad ze zábavní pyrotechniky zatěžuje města i přírodu. Zvláště po silvestrovských oslavách jsou louky, pole i ulice leckde doslova poseté použitými dělobuchy, rachejtlemi a petardami. Některé z nich ještě nemusí být úplně vyhořelé, takže mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.

Pořizování a používání pyrotechniky považuje z výše uvedených důvodů dTest za zbytné a zbytečné. „Apelujeme na spotřebitele, aby se v zájmu ochrany zdraví a životního prostředí těchto ꞌradovánekꞌ vzdali. Pokud se z nějakého důvodu rozhodnou pyrotechniku použít, doporučujeme jim dodržovat rady, které jsme sestavili se spolupráci s odborníky,“ říká Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

Tipy, jak bezpečně zacházet se zábavní pyrotechnikou:

·         Kupujte pouze pyrotechnické výrobky, které prošly řádným testováním bezpečnosti, splňují stanovené technické požadavky a jsou vybaveny návodem k použití v češtině.

·         Nákup provádějte pouze ve specializovaných obchodech, nikdy ne na tržištích. Hrozí zde navlhnutí prodávaných výrobků. Zábavní pyrotechnika je vyráběna z papíru, který vlivem vlhkosti ztrácí svoji pevnost a při odpalu může dojít k roztržení a výmetu hořících částí do nepředvídatelných směrů.

·         Zakoupené pyrotechnické výrobky ukládejte mimo dosah dětí.

·         Nekonzumujte před manipulací s pyrotechnickými výrobky alkohol ani jiné drogy – prudce tím roste riziko nehody.

·         Čtěte a dodržujte návod k použití.

·         Nezkoušejte účinky výbuchu pyrotechnických výrobků na okolí. Používejte je jen tak, jak stanoví výrobce.

·         Některé výrobky zábavní pyrotechniky je před odpálením zapotřebí řádně zajistit proti překlopení, aby odpalované části směřovaly vzhůru do volného prostoru.

·         Odpalujte pyrotechniku pouze na otevřeném prostranství, v bezpečné vzdálenosti od lidí, zvířat, obydlí, automobilů a jiných předmětů, které by mohly být použitím pyrotechniky ohroženy.

·         Pamatujte, že pyrotechnické slože (směsi hořlavin, oxidovadel, pojiv a dalších látek) obsažené v pyrotechnických výrobcích mohou mít při hoření teplotu až několik tisíc stupňů Celsia.

·         Kinetická energie některých vystřelovaných pyrotechnických výrobků (zejména tzv. kulových pum) je dostačující k usmrcení člověka či zvířete.

·         Po aktivaci pyrotechnického výrobku ustupte do dostatečné vzdálenosti, pamatujte, že může dojít k selhání výmetu a následnému výbuchu výrobku na zemi.

·         Při selhání odpalu vždy vyčkejte minimálně 10 minut (nebo podle návodu i déle), než začnete s pyrotechnickým výrobkem znovu manipulovat.

·         Selhanou zábavní pyrotechniku zlikvidujte v souladu s návodem k použití.

·         Zacházejte s pyrotechnickými výrobky jako se zbraní. Pamatujte, že tyto výrobky můžou způsobit devastující zranění s trvalými následky nebo i smrt. Lehkovážným zacházením s pyrotechnikou můžete změnit celý zbytek života sobě a také dalším lidem kvůli několika sekundám zábavy.

·         Při použití pyrotechnických výrobků buďte ohleduplní k ostatním. Uvažte, zda se v prostoru nenacházejí budovy jako nemocnice, případně zda nejste v místech, kde budete plašit zvěř nebo domácí zvířata.

Které pyrotechnické výrobky jsou nejnebezpečnější? Jaká zranění jsou nejčastější? Podrobný článek o pyrotechnice včetně rozhovoru s odborníkem najdete na webu www.dtest.cz/pyrotechnika.

Hana Hoffmannová, hoffmannova@dtest.cz,

Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, ilustrační foto

dTest, o.p.s. je největší českou organizací na ochranu spotřebitele, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Podobné příspěvky

Parním vlakem za dobrodružstvím Divokého západu

Afri

V Galerii ocelových figurín můžete nasednout do luxusních sportovních vozů

Afri

Hostem koncertu Vlasty Horvátha bude na Vyšehradě rocková zpěvačka Pavla Forest

Šebík

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady