Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Krimi Zprávy z Prahy

Městská policie hlavního města Prahy realizuje sérii opatření…

Městská policie hlavního města Prahy realizuje sérii opatření, které mají vést k větší efektivitě a transparentnosti v souvislosti s realizací veřejných zakázek.

Zatímco se uplynulý rok 2013 u městské policie nesl v duchu zásadních organizačních a personálních změn, v letošním roce se vedení Městské policie Praha více zaměřilo na materiálně-technické vybavení a změnu systému fungování ekonomického úseku.

V této souvislosti se realizuje celá řada opatření, která povedou k větší hospodárnosti, transparentnosti a rychlosti při realizaci veřejných zakázek. S účinností od 1. listopadu 2014 například vznikla samostatná skupina zaměstnanců – specialistů na veřejné zakázky, jejichž jedinou a hlavní pracovní náplní bude realizace veřejných zakázek. Prvotním úkolem této skupiny je optimalizace a aktualizace vnitřních předpisů vztahujících se k této problematice. Plně funkční by tato pracovní skupina měla být s účinností k 1. lednu 2015. Ve stejném termínu by pak měly vstoupit v platnost i nové vnitřní předpisy vztahující se k realizaci veřejných zakázek. V současné době jsou mimo jiných ve fázi realizace především významné veřejné zakázky na výstroj a nový vozový park. V nejbližším období však Městská policie Praha bude realizovat další velmi důležité veřejné zakázky, například na servis vozového parku, úklid, stavební údržba, zdravotnické zabezpečení apod.

Dalším krokem, který má vést k zajištění odpovídajícího fungování nastaveného vnitřního kontrolního systému organizace, je snaha o obsazení pozice interního auditora. Jedná se o pozici, která má za úkol pomáhat organizaci dosahovat jejích cílů, a to mj. tím, že bude posuzovat nastavení řídicích a kontrolních mechanismů v organizaci a současně hodnotit účinnost systému řízení rizik.

Městská policie se také s účinností od 1. ledna 2015 chystá zveřejňovat na svých nových internetových stránkách veškeré výsledky realizovaných veřejných zakázek, u nichž hodnota plnění přesáhne 100.000,-Kč bez DPH. Městská policie se tak rozhodla v rámci posílení zásady transparentnosti-čitelnosti svého jednání, a to i přesto, že se nejedná o povinnost ze zák. č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách. Tímto postupem půjde nad rámec zákonných povinností, na jejichž základě je povinna uveřejňovat smlouvy, jejichž hodnota přesáhla částku 500.000,-Kč bez DPH na tzv. „profilu zadavatele“. Profil zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.

„Když jsem nastoupil do pozice ředitele městské policie, slíbil jsem co možná největší transparentnost, efektivitu a účelnost vynaložených finančních prostředků, které nám hlavní město Praha svěřuje. Výše uvedené kroky jsou tak jen potvrzením našeho úsilí o dodržení slibu, který jsem sobě i hlavnímu městu Praze dal. To znamená, že funkční systém bude nastaven tak, aby v praxi zajistil další úsporu vynaložených veřejných prostředků, a to vše při dodržení odpovídající kvality požadovaného plnění,“ zdůraznil Ing. Eduard Šuster ředitel Městské policie Praha.

V loňském roce dosáhla Městská policie hlavního města Prahy v rámci hospodaření výrazného úspěchu. Dokázala v rámci provozních výdajů poprvé ve své historii uspořit bez mála 60 milionů korun. Tyto uspořené finanční prostředky byly z části vráceny do rozpočtu hlavního města Prahy, z části převedeny do mzdových prostředků na pokrytí přesčasové práce, která vznikla z důvodu povodní v loňském roce, a z části byly převedeny do rozpočtu na letošní rok.

Podobné příspěvky

Česká cesta ke svobodě – Svědectví o sametové revoluci

Afri

LOOK BELLA 2015

Afri

3D tisk

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady