Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
Hledejte cokoli zde na webu
DomůUdálostiZprávy z PrahyMáte Crohnovu chorobu? Chcete vědět víc?

Máte Crohnovu chorobu? Chcete vědět víc?

Máte Crohnovu chorobu? Chcete vědět víc?

Ulcerózní kolitida

je chronický zánět povrchových vrstev (sliznice) tlustého střeva, který vždy postihuje konečník a zpravidla také různě dlouhou část tlustého střeva. Má podobně jako předcházející choroba chronický průběh s obdobími zhoršení a úpravami pacientova stavu.

  

19. květen Světový den střevních zánětů

  

Evropská federace sdružení pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu vyhlásila 19. květen za Světový den idiopatických střevních zánětů.

  

V České republice se k projektu připojilo Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty ( www.crohn.cz ), které organizuje oslavu u příležitosti konání prvního ročníku.

  

Přijďte podpořit pacienty v sobotu 25. května od 13. hodin na pražskou Ladronku!

  

Právě na pražské Ladronce se pokusí sdružení Pacienti IBD v rámci zábavného happeningu navléknout nejdelšího „hada“ z ruliček od toaletního papíru. Hada, který symbolizuje potíže, se kterými se musí pacienti denně potýkat. Hada, který beze slov, jednoduše a vtipně poukáže na závažnost jejich onemocnění.

Přijďte i Vy akci podpořit a zároveň se pobavit v rámci zábavného odpoledne, které pro vás Pacienti IBD připravili. V rámci odpoledne bude vyhlášena také „Nejlepší IBD sestra roku“. Vstupenkou je nejméně jedna rulička od toaletního papíru!

  

Co může za nemoc

I přes rozsáhlý výzkum nebyly dodnes u těchto onemocnění jednoznačně objasněny příčiny jejich vzniku. Ví se ale, že na rozvoj onemocnění má vliv životní prostředí a životní styl, protože střevní trakt je největším interním povrchem našeho těla, a proto je náchylný k vlivům prostředí.

Hlavními spouštěči onemocnění jsou nevyvážená strava, léky jako antibiotika, kouření, stres, životní styl, zhoršené životní prostředí ve městech a zvýšená hygiena. Také genetické vlivy mají na vzniku onemocnění určitý podíl. IBD nepostihuje pouze trávicí ústrojí, ale 20 – 40% pacientů trpí také vzdálenými tzv. mimostřevními projevy IBD, mezi které patří: zánětlivé postižení očí, kloubů a kůže.

  

Život s IBD

Zánětlivá střevní onemocnění mají významný a negativní vliv na kvalitu života pacientů trpících těmito chorobami. Představte si například situaci, při které byste museli navštívit toaletu až 30x denně.

Evropská federace sdružení pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu provedla průzkum napříč Evropou s názvem IMPACT, který byl zaměřen na zjišťování vlivu IBD na život pacientů a výsledky byly překvapivé a zdrcující.

  • 85 % pacientů muselo podstoupit v posledních pěti letech hospitalizaci
  • 60 % pacientů trpí křečovitými bolestmi břicha, které se vyskytují častěji než pětkrát do týdne
  • 96 % pacientů pociťuje únavu, slabost, celkovou vyčerpanost
  • 40 % pacientů uvedlo, že v důsledku svého onemocnění nemůže navázat intimní vztah
  • 43 % pacientů muselo upravit svůj pracovní poměr v důsledku svého onemocnění

  

Léčba IBD

Mezi standardní léčbu v České republice patří podávání tzv. amino-salicylátů a sulfasalazinu. Při nedostatečném účinku těchto léků či vysoké aktivitě nemoci, se podávající kortikosteroidy, imunosupresiva a biologická léčba.

Biologická léčba se užívá pro těžké případy nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou a jedná se o vysoce účinnou a cílenou léčbu. Její zavedení znamenalo u těžkých případů zásadní zlom a přinesla jim výrazné zlepšení kvality života.

V ČR je biologická léčba soustředěna do tzv. Center biologické léčby, kterých je v současné době 25 a kvalita čby je garantována Českou gastroenterologickou společností.

Biologickou terapii užívá nyní v České republice přibližně 1600 pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou a je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Vzhledem k tomu, že IBD postihuje převážně mladé lidi v produktivním věku, je důležité, aby docházelo k včasné diagnostice a předcházelo se nevratnému poškození střevního traktu a zbytečným operacím.

Biologická léčba je velkou nadějí gastroenterologie – předpokládá se, že v dlouhodobém horizontu výrazně sníží procento komplikací a chirurgických zásahů u pacientů se střevními záněty.

  

Nejste na to sami – pomoc nabízí pacientské sdružení PACIENTI IBD

Od roku 2008 funguje v České republice Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty. Jeho hlavním cílem je sdružovat pacienty, zvyšovat úroveň znalosti o těchto nemocech a vyměňovat si vzájemně poznatky jednak mezi pacienty, ale také formou seminářů se zainteresovanými oborníky. Sdružení s názvem „Pacienti IBD“ nabízí bezplatné členství. Členem sdružení se může stát kdokoliv starší 18 let. Ve svých řadách uvítají nejen pacienty, ale i jejich rodinné příslušníky a další osoby, které podporují cíle sdružení.

  

SLOVNÍČEK POJMŮ

EFCCA – z angličtiny European Federation of Crohn‘s and Ulcerative Colitis Associations

IBD – z angličtiny Infl ammatory Bowel Diseases nebo-li zánětlivá střevní onemocnění.

Idiopatická proktokolitidaje starší označení pro ulcerózní kolitidu, který se příležitostně užívá v českém písemnictví; v moderní odborné mezinárodní literatuře se nepoužívá.

Kolitidaodvozeno od latinského „colitis“, kde se tímto pojmem označuje zánět tlustého střeva (latinský název tlustého střeva = „colon“).

Ulceróznílze přeložit jako vředovitý.

  

Světový den – leták

IMPACT průzkum 

  

Facebook komentáře

Sdílejte články