Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
Hledejte cokoli zde na webu
DomůUdálostiTiskové ZprávyPrezident nukleární polečnosti

Prezident nukleární polečnosti

Prezident nukleární polečnosti

Gymnázium Na Zatlance uvítá prezidenta České nukleární společnosti

Země má 7 miliard obyvatel a denně jich přibývá skoro 220 tisíc. Dvě miliardy lidí dosud nemají přístup k elektřině a 80% veškeré vyrobené energiespotřebuje pouhá jedna pětina lidstva. Co všechno znamenají tato fakta, o tom bude ve čtvrtek 29. 1. 2015 besedovat se studenty pražského Gymnázia Na Zatlance prezident České nukleární společnosti Ing. Daneš Burket.

Hledání odpovědí na složité otázky současné energetiky se pro mnohé gymnazisty může stát životním posláním. Jde o ryze technické věci, jako je třeba stále nevyřešený způsob jak ve velkém skladovat elektřinu, kam s kysličníkem uhličitým, který vzniká v elektrárnách při spalování uhlí, zemního plynu a dalších fosilních paliv, nebo jak zajistit dostatek elektřiny v noci a za bezvětří, když sluneční a větrné elektrárny nevyrábějí. Stejně důležité a možná ještě složitější jsou ale odpovědi na otázky, zda mají všichni lidé stejné právo na energii, jestli je zvyšování životní úrovně možné bez růstu spotřeby elektřiny, nebo jaká jsou rizika spojená s výrobou energie a zda je chceme nést?

Besedy proběhnou v rámci projektu Energie-budoucnost lidstva, který je součástí vzdělávacího programu elektrárenské společnosti ČEZ. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová k němu poznamenala: „Diskuse zejména o jaderné energetice je bohužel stále přeplněna emocemi, mýty a často vyloženými a záměrnými nepravdami. Krásný citát z Kanta říká: Měj odvahu posloužit si vlastním rozumem. Lidé a zejména mladí jsou velmi dobře schopni udělat si vlastní názor, musí však mít možnost získat informace z různých zdrojů. Proto pokládám besedy se školáky a studenty za důležité, ne jako nástroj nějakého přesvědčování či získávání příznivců jádra, ale jako možnost zeptat se, nesouhlasit, ale hlavně přemýšlet.“

Právě idea německého filosofa Immanuela Kanta – „nebát se používat vlastní rozum“ – je mottem celého projektu, který běží nepřetržitě od roku 2000. Začátkem ledna dosáhl počet besed čísla 5000. Zúčastnilo se jich kolem 190 tisíc chlapců a děvčat ve věku od 14 do 19 let. V roce 2013 byl projekt ohodnocen Mezinárodní atomovou agenturou MAAE jako příklad dobré praxe v oblasti osvěty a vzdělávání a doporučen k následování všem členským zemím.

Besedy jsou pro školy zdarma a je možné si je objednat na mailové adrese info@jlmpraha.cz.

Další informace

Více než třetina (36%) mladých Čechů a Češek ve věku 15 – 18 let považuje za největší riziko pro budoucnost lidstva nedostatek energetických zdrojů. Vyplývá to z průzkumu, kterého se v 19 základních a středních školách v celé zúčastnilo 1141 respondentů, z toho 502 dívek a 639 chlapců, ve věku 15-18 let. Rostoucího počtu obyvatel se obává 27,5 procenta dotázaných, globálního oteplování 24,4% a terorismu 12,1%. Za největší osobní riziko považuje 25,9% respondentů nemoci jako jsou rakovina, infarkt a AIDS a 17,4% dopravní nehody. Havárie v jaderných zařízeních se bojí 9,3% mladých lidí. Zároveň se 34% respondentů domnívá, že podíl jaderné energetiky v ČR by se měl zvýšit, 42% je pro zachování současného stavu, 23,9% oslovených by chtělo, aby se podíl jaderné energetiky snížil. Fosilní zdroje energie bychom měli podle názoru české mládeže využívat regulovaně a tak, aby vydržely co nejdéle. Říkají to téměř tři čtvrtiny a 18,4% dotázaných se dokonce domnívá, že uhlí, ropa a zemní plyn by se měly přestat spalovat a měly by být zachovány jako surovina pro chemický průmysl.

Facebook komentáře

Sdílejte články