Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Historie Kultura v Praze Památky v Praze Tiskové Zprávy Zprávy z Prahy

Brány kostelů a jiných sakrálních objektů se otevřely i letos!

V poslední páteční večer letošního máje, otevřelo své brány 1400 sakrálních objektů různých denominací celé naší země na již tradiční akci NOC KOSTELŮ.

Akce vyhlášená různými církvemi i zastřešující Ekumenickou radou církví v ČR byla určena především, ale ne jen, pro ty, kdo do kostela běžně nechodí. Záštitu nad přípravou, průběhem a propagací akce pak přijalo mnoho osobností společenského i politického života, kteří se jí také v mnohých případech sami zúčastnili.

V programech kostelů této noci byly i zcela netradiční ukázky, které lze zažít v kostelích a jiných centrech modlitby při běžném provozu jen stěží. Otvíraly se tam prostory, do nichž se běžně nepouští nebo ani pustit nemůže a vůbec to na mnoha místech, které se do této zajímavé akce zapojily, vypadalo, že tyto historické a cenné stavby se na chvíli jakoby sklonily ke svým svátečním i tradičním návštěvníkům a ukázaly ze sebe to nejlepší.

Za nezištné velké pomoci stovek dobrovolníků byly připraveny zajímavé doprovodné programy ve formě komentovaných prohlídek, tvořivých dílen pro nejmenší, improvizovaných výstav, instrumentálních, zpívaných i “jen” přednášených modliteb – například těch ze známého francouzského Taizé, inspirovaných nezapomenutelnou mezinárodní ekumenickou akcí v Praze z přelomu minulého a tohoto roku.

Tento večer byl někde využit i k informacím o opravách finančních sbírkách na již dlouho nefunkční nebo poškozená zařízení sakrálních objektů, jako jsou varhany a zvony. Zaujaly besedy s kněžími, členy řádů a kongregací na duchovní a jiná (např. charitativní) témata. Zklidnila rozjímání a tiché modlitby ve ztemělých prostorách chrámů, kostelů modliteben a kaplí při svíčkách a samozřejmě, jak jinak, byly připraveny také vždy hojně navštěvované večerní koncerty z mnoha děl duchovní hudby, provedené vynikajícími pěveckými sbory, spolky i jednotlivými zpěváky. A to vše zdarma!

Prostě kdo letos nepřišel, může jen litovat, ale jen do příštího roku, kdy Noc kostelů (dá-li Bůh) opět otevře své brány pro Všechny lidi dobré vůle!

Aleš Pavel Strnad,
mnoholetý kostelník z Prahy

Podobné příspěvky

Benefiční koncert pro děti se zdravotním postižením

Afri

Inzerujte u nás

Afri

Olomoucká premiéra Bernsteinovy MŠE s Vojtěchem Dykem .

Šebík

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady