Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Asociaci pro rozvoj infrastruktury

ARI je multiprofesní think-tank sjednocující názory významných dodavatelů v oblasti projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, projektového financování a poradenství, prosazující koncepční změny včetně zavedení jasných pravidel plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj veřejné infrastruktury v ČR a kvalitativní růst dodavatelského sektoru posilováním svého know-how a společenské odpovědnosti.

FIDIC – obchodní podmínky, které uznává celý svět

FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils) – mezinárodní federace konzultačních inženýrů je nevládní organizací uznávanou Spojenými národy, Světovou bankou, Evropskou komisí, významnými světovými bankami a nadnárodními institucemi. FIDIC vydává vzory obchodních podmínek pro oblast přípravy, realizace a správy staveb, které v mezinárodní stavební praxi patří k nejčastěji užívaným podkladům pro uzavírání smluv. Jsou flexibilní a univerzální pro všechny druhy stavebních prací a technologií, jak pro pozemní stavby, práce malého rozsahu, tak i pro velké investiční celky a infrastrukturní projekty. Podmínky FIDIC jsou užívány ve výběrových řízeních Světové banky, Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Jsou běžně užívány veřejnými a soukromými investory po celém světě.

Podobné příspěvky

Ke kulatým narozeninám první české topmodelky Pavlíny Pořízkové vychází její autobiografický román LÉTO MODELKY

Šebík

Bude Roman Tomeš “Nesmrtelný”?

Jaroslav Hauer

PVK nasadí do ulic metropole recyklační vůz s pohonem na bio CNG

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady