Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Business Ekonomika Události

Žijeme v koronavirové době. Jak se nyní „žije“ Hasičské vzájemné pojišťovně?

reditelka HVP

Bez ohledu na pandemii, naše pojišťovna musí fungovat a dostát všem závazkům vůči klientům, které přijala z uzavřených pojistných smluv. Provoz pojišťovny v období koronavirové pandemie je nepřerušen, pouze dodržujeme nařízená opatření vládou a krizovým štábem. Případně, nad rámec těchto nařízení, provádíme vnitřní opatření tak, aby nedošlo k vniknutí nákazy, či její rozšíření, na půdě HVP uvedla obchodní ředitelka paní Ing. Vladimíra Ondráková. https://www.hvp.cz/

Jak se nyní „žije“ Hasičské vzájemné pojišťovně?

reditelka HVPSamozřejmě, že jsme, jako ostatní pojišťovny, museli řešit, jak ochránit naše zaměstnance i klienty. Vycházeli jsme z toho, že naši klienti, svou pojišťovnu musí mít k dispozici, ať se děje co se děje a vzhledem k tomu, že žijeme v technicky „osvíceném“ jednadvacátém století, můžeme a využili jsme všechny moderní technické prostředky.

Maximálně jsme se tedy soustředili na telefonickou a emailovou komunikaci. I přesto, že jsme upřednostnili komunikaci na dálku, tak pro naše klienty, kteří nás chtěli navštívit osobně, zůstaly naše pobočky a obchodní místa v regionech otevřeny. A opět zdůrazňuji, za podmínek striktního dodržování přijatých hygienických opatření.

Kupodivu jsme nezaregistrovali ani zhoršení platební morálky klientů, naopak rozesíláme méně upomínek než v minulosti.

Jak toto období působilo a i nyní působí na vás osobně?

skoleni hasicuJá, osobně, jsem veškerý začátek kolem koronaviru, prožívala nejdříve jako sen… To, co jsem viděla kolem sebe, jsem znala jen ze scifi filmů a najednou jsem toho byla součástí…. Jsem ale přesvědčená, že toto neznámé i nelehké období přispělo u mnohých z nás k tomu, že jsme si začali více, z jiných pohledů, vážit života… Většina z nás se přestala upínat na věci nepotřebné a nepodstatné, nacházeli jsme krásu i situacích, v našem životě, v jiných, nemateriálních směrech… A věřím tomu, že se budeme zase více radovat i z maličkostí…

 

logo HVPKdyž se řekne Hasičská vzájemná pojišťovna, tak řada lidí musí nabýt dojmu, že se jedná o ryze specializovanou instituci určenou pouze pro potřeby hasičských sborů. Jak lze v krátkosti popsat vaši pojišťovnu?

Hasičská vzájemná pojišťovna je komerční pojišťovnou, která nabízí širokou škálu pojištění, v oblasti pojištění majetku, odpovědnosti aut, či úrazového pojištění. A to jak fyzickým, tak i právnickým osobám, a to po celé České republice. HVP je společností, která svoji nabídku neustále vylepšuje a nabízí moderní pojistné produkty širokému spektru zákazníků.

Pojištění majetku – tedy pojištění nemovitosti a domácnosti – lze považovat za tu nejzákladnější pojistnou ochranu, na kterou by měla pamatovat každá rodina. Problémem ale nemusí být jenom absence takového pojištění. Jak se díváte na přístup lidí k aktualizování již dříve sjednaných pojistek?

hasici cisternaJe zcela běžné modernizovat domácí i osobní elektroniku, zvelebovat si bydlení i rekreační objekty, zkoušet nové sportovní a oddechové aktivity, což ovšem v důsledku znamená, že hodnota majetku narůstá a mění se i rizika, která mohou majetek, nebo zdraví ohrozit.

Stejně tak by mělo být zvyklostí průběžně aktualizovat pojištění, aby odpovídalo všem těmto měnícím se trendům. Podstatou je dobře zvolený rozsah pojistných nebezpečí, odpovídající limity pojistného plnění a samozřejmě přiměřené pojistné částky. Nezáleží, zda jde o pojištění soukromé nebo firemní, pokud nejsou tyto parametry sjednány správně, nemůže být náhrada pojistné události adekvátní utrpěné škodě.

Řada lidí se mnohdy zdráhá si sjednat konkrétní pojistnou smlouvu s odkazem na příliš velkou komplikovanost pojistných podmínek. Co si o tom myslíte?

hasici rouskyS tvrzeními, že sjednání pojištění bývá složité a často i nemožné se dopracovat ke správnému nastavení podmínek, se skutečně setkáváme. Ano, je třeba se trochu zamyslet, vzít si k ruce papír a tužku, pročíst si pojistné podmínky, případně informační dokumenty, které každá pojišťovna zájemcům o pojištění poskytuje. Ale mít své pojištění v pořádku za trochu námahy určitě stojí. Navíc současné trendy v pojišťovnictví jdou klientům maximálně vstříc. Hasičská vzájemná pojišťovna, stejně jako všechny pojišťovny v České republice, zavedla postupy vyplývající z nařízení EU, které mají zajistit, že klient bude při sjednávání pojištění plně informovaný, bude mít všechny dostupné informace a bude na výhody či rizika zamýšlené varianty pojištění výslovně upozorněn.

Jsou pojistné produkty skutečně tak komplikované?

hasici_hasi_pozarV pojišťovnictví panuje trend, mít pojistné produkty dostatečně přizpůsobivé, jednoduché na sjednání a maximálně srozumitelné. Pro naši klientelu to znamená, že mohou jednoduše přidávat či odebírat pojištěné předměty i rizika a k tomu navyšovat či snižovat pojistné částky. Sjednat nebo upravit pojištění je podstatně jednodušší, pružnější a může tak mnohem přesněji odrážet skutečné pojistné potřeby. V případě Hasičské vzájemné pojišťovny jsou takovými pojištěními například Komplexní pojištění občanů, včetně pojištění odpovědnosti, pojištění podnikatelů FORTEL, určené především drobným podnikatelům a živnostníkům, Autopojištění nebo pojištění Samosprávných celků či bytových domů.

Do oblasti pojišťovnictví se promítají všechny možné vlivy z okolního světa včetně například v posledních letech tolik diskutovaných změn klimatu. Pociťujete díky tomu nějaké nové trendy ve vašem podnikání?

hasiciSamozřejmě že zaznamenáváme výkyvy počasí, které třeba před dvaceti lety nebyly tak patrné. Vidíme to na průběhu a četnosti pojistných událostí, ke kterým vlivem počasí dochází. Pojišťovnictví je ale vždy ovládáno pojistnou matematikou, která nám může zhodnotit, jak velké škody, s jak velkou četností vlivem jednotlivých přírodních událostí vznikají, jaký mají vliv na pojistná plnění a jakým směrem by se měla ubírat cena pojistného.

Samozřejmě musíme zvažovat všechny aspekty pojištění, tedy jeho prodejnost, konkurenceschopnost HVP budovaa  také povinnost udržovat přiměřenou míru rezerv na pojistná plnění. Stejně jako jiné pojišťovny, tak i my, stojíme před nutností zodpovědně a pravidelně zvažovat obsah našich produktů. Současně se snažíme, aby našim klientům přinášely aktuální a přiměřenou pojistnou ochranu.

https://www.hvp.cz/infocentrum/online-pojisteni/

A co popřát na závěr čtenářům?

Snad jen to, ať se v této těžké době držíme, přeji nám všem především pevné zdravíčko  a můžeme se těšit opět na společné momenty, kdy se budeme osobně setkávat, a to nejen v rodinné kruhu, ale i na našich společných  akcích, kde se běžně potkáváme s vámi i našimi partnery.

Rozhovor s obchodní ředitelkou Hasičské vzájemné pojišťovny paní  Ing. Vladimírou Ondrákovou vedla pí. Ing. Petra Mačková. 

 https://www.hvp.cz/

Podobné příspěvky

Stát se nově chystá platit nájemné za hospodské i kadeřnice

Afri

Burzy padají kvůli Applu, který však sází na “plán B”

Afri

Česko se v roce 1997 a 1998 zbavilo svých zlatých rezerv

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady