Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Tiskové Zprávy

Ústava Kazachstánu – záruka prosperity a stability veřejnosti a státu

Ústava Kazachstánu – záruka prosperity a stability veřejnosti a státu

Dne 30. srpna 2015 – 20. výročí Ústavy Republiky Kazachstán.

Platný Základní Zákon státu je výsledkem mnohaleté kolektivní práce, na počátku kterého byl Prezident Republiky Kazachstán – Lídr Národu N.A.Nazarbajev, který dokázal v té obtížné době stmelit kolem sebe miliony Kazachstánci a vystupoval generátorem nápadů při vývoji jeho projektu.

Již dva desetiletí Ústava Kazachstánu je jádrem Nacionálního politiko-právního systému, právnickým základem státnosti a suverenity státu, zákonnosti a právního pořádku, základem, na který se opírá legislativa a proces státně – právních změn a rozvoje státu.

Díky správné a dobře kontrolované ústavní politice, přísnému nařízení Hlavy státu o zajištění maximální realizace potenciálu Ústavy, Kazachstán dosáhl působivého úspěchu ve všech sférách životu. Implementace obsahu tzv. ústavní záležitosti se provádělo plánovitě v souladu se strategickými dokumenty státu, ustanoveními poselství a vystoupeními Prezidenta Republiky, hlavní jejich podstata vyplývá z cílů určených Ústavem.

V souladu se Základním zákonem, člověk, jeho život, práva a svoboda jsou nejvyššími hodnotami státu. Vzájemný soulad norem Ústavy se standardy tzv. Mezinárodní listiny lidských práv staví Kazachstán na jednu úroveň se zeměmi s rozvinutým právním systémem.

Činnost orgánů veřejné správy nejvíce orientované na dodržování právních zásad, které jsou nezbytné pro úspěšnou modernizaci Kazachstánu a jeho hodného postavení v moderním globalizovaném světě. Ústava upevnila pevný základ pro Kazachstánskou model sociální soudržnosti a občanské rovnosti, které se teď široce studuje v zahraničí. Základ tohoto úspěchu je založen na ústavních ustanoveních o rovnosti všech před zákonem a zákazu diskriminace na základě jakýchkoliv důvodu, ideologické a politické rozmanitosti, veřejném souhlasu a politické stability jako zásada činnosti Republiky, ve kvótách v Komorách Parlamentu pro Shromáždění národů Kazachstánu a zajištění evidenci nacionálně-kulturních a jiných důležitých zájmu veřejnosti, právě každého na používání rodného jazyka a kultury, na svobodné zvolení jazyka komunikace, výchovy, vzdělání a tvorby a také v legislativních aktech, přijatých pro rozvoj těchto norem.

Výsledkem plnohodnotné realizace těchto Ústavních hodnot je to, že v Kazachstánu v míru a harmonii bydlí a pracují představitele více než 120 etnických skupin a působí 17 náboženských konfesi. V této práci velice přispívá Sekretariát Sjezdu Lídrů mezinárodních a tradičních náboženství, v čele kterého je Předseda Senátu Parlamentu K.Tokajev. Díky jejích úsilím se v červnu tohoto roku v Astaně konal pátý mezinárodní sjezd náboženství.

Důležitou roli při řešení strategických úloh, které stojí před státem, hraje nejvyšší zastupitelský orgán – Parlament Republiky. Právě zákonodárci vytvářejí a zlepšují ten právní základ, na jehož základě se naplňují obsahem a rozvíjejí se hlavní oblasti instituce státu a občanské společnosti. V tomto procesu členy parlamentu zajišťují implementace Kazachstánem, jako plnoprávným členem mezinárodního společenství, právních hodnot civilizovaného světu, obohacuje je svými zkušenostmi a tradicemi, přinášejí svou specifiku v rozhodnutí těch nebo jiných naléhavých problémů.

V červnu 2007 byly vneseny pozměňovací návrhy k Ústavě, které přispěli ke vzniku právní oblasti pro další vzdělávání a rozvoj občanských sdružení. Je to významný posun směrem k posílení politických funkcí a pravomoci občanské společnosti. Dnes v zemi zřízeny a účinně fungují instituty občanské společnosti – přibližně 20 tis. nevládních organizací.

Výročí Ústavy – je příležitosti nejen pro shrnutí výsledků uskutečněné práce a posouzení současného stavu, ale i základ pro úvahy o perspektivách rozvoje. Nedávno Hlava státu vystupoval na XVI sjezdu strany „Nur Otan“ a označil hlavní směry institučních změn, včetně postupného provedení ústavních reforem, předpokládající přerozdělení pravomoci od Prezidenta k Parlamentu a Vládě s přihlédnutím našich tradicí.

Podobné příspěvky

Konference Náboženství a společnost

Afri

Pražští strážníci budou mít k dohledu na Vltavě novou loď.

Šebík

Neziskovky převádějí zaměstnance na home office

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady