Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Tiskové Zprávy

Rok 2020 vyhlásil Český svaz ochránců přírody jako Rok orchidejí

Třebaže nejvíce druhů těchto pozoruhodných rostlin květe v naší přírodě v květnu a červnu, i počátek léta nabízí ještě mnohé zajímavé objevy. O své zážitky se můžete podělit třeba v rámci jedné ze dvou „orchidejových“ soutěží ČSOP.

orchidejeZejména ve vyšších polohách lze ještě stále potkat „jarní“ druhy orchidejí, jako jsou prstnatce, pětiprstky či okrotice. Vedle relativně běžné okrotice bílé zaujme zejména nádherná, mnohem vzácnější okrotice červená, rostoucí ve světlých lesích, především na vápencovém podkladu.

Na vrcholu jsou v současné době vemeníky, rozkošné bílé orchideje s dlouhým pyskem, připomínajícím našim předkům kozí vemeno, a s ještě delší ostruhou. U nás rostou dva druhy – vemeník dvoulistý a vemeník zelenavý – ale jejich rozlišení je velice obtížné. Najít je lze jak v lesích a křovinách, tak i na loukách.

Rudohlávek jehlancovitý

Další nádhernou orchidejí, kterou lze touto dobou zastihnout v plném květu, je rudohlávek jehlancovitý. Podoba věrně odpovídá názvu – jehlancovité květenství je složeno z drobných, obvykle nachově červených, vzácněji růžových či bílých kvítků. Jde však o druh kritiky ohrožený, který lze hojněji potkat pouze v Bílých Karpatech.

vemeník_dvoulistýkruštík_bahennírudohlávek_jehlancovitý

Pomalu nastává doba orchidejí vyloženě letních – kruštíků

Tenhle rod u nás čítá 19 dosti podobných druhů. Nejčastěji se lze setkat s kruštíkem širolistým, který roste mnohdy i v příkopech podél lesních cest. Nápadný svým zbarvením je kruštík tmavočervený, vyhledávající vápnitý podklad a často osidlující i staré opuštěné lomy, pokud se dokázaly vyhnout nevhodným rekultivacím. Výrazně se od ostatních odlišuje kruštík bahenní, který se stal erbovní rostlinou Roku orchidejí. Jako jediný roste na vlhkých loukách a má nádherné, poměrně velké květy s bílým dolním pyskem.

kruštík_širolistý-Opičák-Stále pokračují exkurze s odborníky ČSOP za kvetoucími orchidejemi. Na příští týden jsou připraveny tři Setkání s orchidejemi – na Frýdeckomístecku, Českotřebovsku a na Drahanské vrchovině. Podrobnější informace o vycházkách naleznete na www.csop.cz pod logem Roku orchidejí.

Až do půlky srpna pokračují i dvě orchidejové soutěže – pro ty, kteří rádi malují a pro ty, kteří lépe vládnou slovem. Podělte se o své zážitky s evropskými orchidejemi. I podrobnosti o soutěžích naleznete pod logem Roku orchidejí na webu ČSOP.

Při obdivování divoce rostoucích orchidejí – ať již na ně vyrazíte sami či s průvodcem – omezte prosím pohyb po lokalitách na nezbytné minimum. Leckde jsou orchideje vidět i přímo z cesty. Pro orchideje je typické, že kvete jen menší část rostlin, většina je nekvetoucích, zejména v louce snadno přehlédnutelných, a tedy náchylných ke zničení podupáním. Při fotografování si, prosíme, ke kytkám nelehejte. Protože orchideje patří mezi zvláště chráněné druhy, je přísně zakázáno je trhat nebo jakkoli poškozovat.

Český svaz ochránců přírody je zapojený do mezinárodního projektu LIFEorchids. Jeho cílem je právě ochrana orchidejí a jejich lokalit. Více o projektu (zatím pouze v italštině a angličtině) lze nalézt na www.lifeorchids.eu.

TZ Českého svazu ochránců přírody

Jan Moravec

Rok 2020 vyhlásil Český svaz ochránců přírody jako Rok orchidejí. Cílem je upozornit veřejnost na tyto zajímavé druhy rostlin a zejména na způsoby jejich ochrany. Orchideje jsou pozoruhodné nejen svým jedinečným vzhledem, ale i zajímavými životními strategiemi. Krom toho, orchideje jsou tzv. „deštníkovými druhy“, rostou většinou na zachovalých stanovištích, kde se vyskytuje i řada dalších, méně nápadných vzácných rostlin a živočichů. Ochranou orchidejí tak pomáháme zachování i těchto druhů.

 

Podobné příspěvky

Život dětem podporuje sbírku „Naděje pro Oliho“ trpícího spinální svalovou atrofií

Šebík

PVN – Pražská výstava nožů – KNIVES 2015

Šebík

Pražská městská policie se konečně dočká obnovy vozového parku

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady