Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Tiskové Zprávy

Proč v ČR chybí moderní onkoplastická chirurgie prsu?

Proč v ČR chybí moderní onkoplastická chirurgie prsu? Jak ji financovat a organizovat, řešili čeští a zahraniční odborníci na dubnové mezinárodní konferenci v Praze.

Praha, 4. květen 2016 – Ve dnech 21. a 22. dubna 2016 proběhla v hotelu Don Giovanni v Praze za účasti řady odborníků z Čech a ze zahraničí mezinárodní konference onkologie a onkoplastické chirurgie prsu. Jednalo se o první akci v ČR zaměřenou na mezioborovou diskuzi mezi onkology, mammologickými chirurgy a plastickými chirurgy. Předmětem se staly screening a terapie karcinomu prsu z pohledů onkologie a chirurgie, metody onkoplastické chirurgie prsů, zejména pak okamžité rekonstrukce prsu po operačním odstranění nádoru, a její součástí byly i diskuzní panely kazuistik jednotlivých pacientek.

Předsedající konference byli prof. Jerome Pereira, FRCSEd, FRCS, z Velké Británie, zakladatel a vedoucí mezinárodního tréninkového programu onkoplastické chirurgie prsů, dále MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D., z kliniky plastické chirurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a prof. Luboš Petruželka, CSc., přednosta onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

„Mezi hlavní překážky při poskytování okamžité i oddálené rekonstrukce prsu během léčby pacientky s karcinomem prsu patří finanční limity a výrazné podhodnocení nejmodernějších postupů. Přitom by výsledky léčby ve střední Evropě mohly být na daleko vyšší úrovni, jak je tomu v ostatních vyspělých zemích. Bohužel jsou omezeny finančními prostředky a systémem paušálů. Z toho důvodu jsou čekací doby na onkoplastické zásahy extrémně dlouhé a velmi špatně dostupné, zvláště pak na velmi vytížených pracovištích,“ řekl plastický chirurg MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. z pražské Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce.

Onkoplastická chirurgie je moderním směrem v chirurgické léčbě karcinomu prsu, je výsledkem kombinací poznatků z plastické chirurgie a onkochirurgie. Otvírá nové možnosti v rámci terapie nádoru, kdy ve výsledku odchází žena z nemocnice bez ztráty prsu či bez jeho deformity. I přes velký přínos nového oboru není tento způsob léčby v současné době v České republice rozšířen. Právě mezinárodní diskuze v rámci Visegrádské čtyřky o financování a organizace onkoplastické chirurgie prsu v jednotlivých zemích se stala hlavním bodem proběhnuté konference. Z jejích závěrů vyšlo najevo, že je nutné velmi úzce spolupracovat s pacientskými organizacemi, jako je například Aliance žen s rakovinou prsu.

„Výsledky léčby karcinomu prsu je nezbytné sledovat v nejširším slova smyslu, jak během konference zdůraznil Prof. Pereira. To znamená neomezovat se pouze na mortalitu a morbiditu, nýbrž mnohem více sledovat kvalitu života pacientek. A to nejen ve vztahu k všeobecnému stavu, ale i jako zpětnou vazbu pro každého jednotlivého lékaře o efektivitě prováděných zákroků,“ dodal k závěrům konference Měšťák.

Komplexní péči o pacientky s nemocemi prsu od psychologické podpory, přes velmi podrobné vysvětlení chirurgické léčby, až po pooperační kontroly zajišťuje obor „breast care nuse“. V rámci konference ho představila Karen Flores, Senior Breast Care Nurse Specialist z James Paget Hospital ve Velké Británii. „V České republice tento velmi prospěšný obor zatím bohužel chybí. Možnost uvedení podobného konceptu zdravotní péče do naší praxe bude vyžadovat úpravu vzdělávání a kompetencí zdravotních sester ve prospěch rozšíření jejich působnosti,“ podotkl dále Ondřej Měšťák.

Závěrem programu se konaly praktické workshopy nácviku předoperačních nákresů jednotlivých onkoplastických technik, které proběhly ve spolupráci se členkami skupiny Bellis Young and Cancer (součást Aliance žen s rakovinou prsu).

Akce proběhla pod záštitou těchto institucí: děkana 1. lékařské fakulty, rektora Univerzity Karlovy, České společnosti plastické chirurgie ČLS JEP, České chirurgické společnosti ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, Institutu pro postgraduální vzdělávání lékařů a nemocnice Bulovka.

Podobné příspěvky

Moderní technika v celkové výši 1 631 000 Kč pomůže kriticky nemocným dětem

Šebík

Cena Josefa Vavrouška

Redaktor J.Hampl

Půlpunkoví Špuntkvaně pokřtí v Malostranské besedě svou debutovou desku.

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady