Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Středočeský kraj

Váleční veteráni byli oceněni v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha .

Veteráni z druhé světové války, kteří žijí na území kraje, obdrželi v pátek 20. listopadu z rukou náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Karla Horčičky (ČSSD) ocenění. „Hrdinům, kteří neváhali bojovat ve druhé světové válce za svou vlast a své spoluobčany, jistě náleží naše poděkování.

Především díky nim jsme vyhráli válku nad nacisty. K dnešnímu dni žije na území ČR 811 válečných veteránů, v našem kraji pak 51. Všem bych rád poděkovat a vzdal hold,“ sdělil náměstek Horčička.

Vedle náměstka Horčičky se akce zúčastnil i radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek (KSČM), senátor Jaromír Jermář (ČSSD), zástupci Krajského vojenského velitelství Praha – Středočeský kraj a Československé obce legionářské v čele s jejím místopředsedou Tichomírem Mirkovičem.

Slavnostního aktu se osobně zúčastnilo 10 veteránů. Mezi oceněnými byl například pracovník odbojové skupiny, aktivní účastnice národního boje za osvobození, aktivní účastník Pražského povstání a další. Náměstek Horčička předal šek v hodnotě 190 000 korun zástupcům Československé obce legionářské. Jedná se o příspěvek na nákup léků a potravinových doplňků pro válečné veterány a účastníky II. odboje, kteří žijí ve Středočeském kraji. Slavnostní akt doprovázel svým vystoupením pěvecký sbor „Lyra“ z Gymnázia Josefa Pekaře z Mladé Boleslavi.

Československá obec legionářská, jejíž vznik se datuje do roku 1921, vede již šest let projekt Péče o válečné veterány. Cílem je pomáhat válečným veteránům při plnohodnotném zapojení do společnosti a bránění jejich sociálnímu vyloučení. Toho je dosaženo prostřednictvím vedení a pravidelné aktualizace databáze válečných veteránů, provozováním bezplatné linky pomoci, sestavením týmu terénních pracovníků, informační a poradenskou pomoc při čerpání sociálních a zdravotních programů, při řešení sociálně-právních a sociálně-zdravotních problémů a při informování o možnosti využívání různých programů.

NUM_1272

Related posts

Budoucnost Křivoklátska stojí před rozhodnutím…

Afri

Středočeský kraj navštívila také prezidentova manželka Ivana Zemanová.

Šebík

Whisky Life! Prague 2015

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady