Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz

Poškozený most ve Svijanech bude odstraněn

Středočeští radní dali zelenou demolici poškozeného mostu v obci Svijany. „Jedná se o složitý případ, kdy během rekonstrukce stávajícího mostu došlo ke zřícení části jeho kleneb, což nikdo nemohl předem předpokládat. Znalecký posudek prokázal, že nelze v rekonstrukci mostu pokračovat. Z bezpečnostních důvodů jsme se proto rozhodli pro demolici mostu. Jedním z nejvhodnějších řešení je pak výstavba nového. Tuto možnost nyní projednáváme,“ vysvětlil středočeský hejtman Miloš Petera.

Rekonstrukce silnice a mostu v obci Svijany byla zahájena dne 17. července 2014. Jedná se o akci financovanou z prostředků Regionálního operačního programu Střední Čechy. Jejím zhotovitelem je společnost Hochtief CZ a.s. V průběhu stavebních prací došlo ke zřícení části kleneb rekonstruovaného mostu a práce musely být v srpnu ukončeny. Znalecký posudek určil, že stávající konstrukce nevyhovuje požadavkům na statiku a rovněž nevyhovuje nároku na konstrukci odolávající povodni. Zachování pilířů a kleneb by bylo možné pouze v případě jejich podepření a zpevnění, což by bylo v rozporu s požadavky správce toku.

 Zřícené části mostu v současné době neumožňují plynulý průtok vody, což může způsobit v případě záplavy ohrožení obce. Vzniklá situace je navíc v rozporu s povodňovým plánem. Z těchto důvodů v polovině září Městský úřad Mnichovo Hradiště nařídil neodkladné odstranění zbylé části mostní konstrukce. Odstranění mostu bylo zahájeno ve středu 1. října a skončí do poloviny října 2014.

 Náklady na demolici mostu byly vyčísleny na 2,4 milionu korun. Celkové náklady původního projektu, který počítal s opravou mostu, jsou 18,7 milionu korun. Demolici mostu provede společnost Hochtief CZ a.s, která měla provést také původní rekonstrukci. Nyní nechá kraj zpracovat prováděcí dokumentaci na výstavbu nového mostu a část nově vzniklé zakázky zadá v souladu se zákonem v novém výběrovém řízení. Odborníci řeší způsob, jakým lze nový most postavit, přičemž náklady budou známy po zpracování projektové dokumentace. Poté bude Radě kraje předložen k odsouhlasení další postup.

Facebook komentáře

Sdílejte články