Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
DomůUdálostiEkonomikaSoupis doporučených firemních opatření k ochraně před Koronavirem

Soupis doporučených firemních opatření k ochraně před Koronavirem

LOGO AMSP ČR

Soupis doporučených firemních opatření k ochraně před Koronavirem

Podle velikosti firmy a charakteru činnosti vybrat z níže uvedeného relevantní opatření, být raději vždy na straně bezpečnosti, nepodceňovat situaci.

Onemocnění 1 člověka způsobí karanténu části/celé firmy. Navrhujeme ustanovit specialistu – Epidemic manažera – EM (popis pracovní činnosti), který se bude zabývat výhradně kontrolou, navrhováním opatření a realizací všech nařízení, která vyplývají z dokumentů vedení firmy či orgánů státní správy. Zajistit jeho případnou zastupitelnost.

1. Omezení vstupu cizích osob do firmy:

– Zákaz návštěv ve firmě. Vše vyřizovat elektronicky (telekonference, e-mail, telefon…). Výjimku povoluje pověřený člen představenstva a eviduje Epidemic manažer (EM) a recepce/vrátnice.
– Pro mimořádné návštěvy je vyhrazena jedna zasedací místnost co nejblíže u vchodu se speciálním dezinfekčním režimem. Každý zaměstnanec bude mít při jednání s návštěvou cizího člověka roušku, dezinfekci rukou. Roušku i návštěvník.
– Po každé návštěvě místnost dezinfikovat.
– O návštěvách vést přesný přehled.
– Každý návštěvník před návštěvou pošle elektronicky prohlášení o pobytu v rizikových oblastech, povinné karanténě, zdravotních obtížích
– Firemní projekt manažeři se mohou stýkat s klienty jenom ve výjimečných případech a vždy s rouškou.
– Zákaz osobního kontaktu firemních obchodníků s klienty. Vše domlouvat vzdáleně. Platí, že opatření proti epidemii mají přednost před obratem společnosti.

2. Snížení počtu pracovníků v areálu:

– Všichni technici, kteří nejsou vázáni na výrobu, přechází na Home Office.
– Pravidla pro Home Office – zvláštní dokument
– Projekt manažeři a obchodní manažeři – Home Office
– Pro konzultační schůzky vyhrazena jedna zasedačka co nejblíže vchodu s mimořádným dezinfekčním režimem.
– Všem na Home Office je zakázán vstup do areálu, kromě vyhrazené místnosti.
– Návštěvu konzultační místnosti je třeba dopředu hlásit členům představenstva a EM. Bez schválení není možné ani do této místnosti vstoupit.
– Účetní – práce z domu, Home Office
– IT – zajistit pro všechny na Home Office vybavení a připojení. Kontrola kvality. Školení, vzdělávání našich lidí.
– Výjimky navrhuje ředitel, schvaluje představenstvo, eviduje EM.

Zákaz kouření v celém areálu.

3. Zabránit míchání pracovních kolektivů a omezit styk lidí v areálu:

– Výrobní provozy rozdělit do sekcí a označit sekce viditelně. Pracovníky v sekcích označit odlišnou barevnou páskou na rukávu.
– Každé výrobní sekci určit, kam v areálu může chodit. Do jiných částí areálu vstup zakázat.
– Pracovním skupinám v jednotlivých sekcích odlišit časově příchod do práce – tzn. s cílem nepotkávat jiné lidi v jídelně, při vstupu do areálu, v šatně, při odchodu. Dodržování pracovní doby je nezbytné.
– Organizovat přestávky tak, aby se nepotkaly pracovní skupiny.
– Pohyb v areálu omezit i pro THP a management.
– Zákaz společných porad. Vše řešit elektronicky a individuálně.
– Speciální pomoc a podpora montérům v terénu. Zákaz jejich vstupu do areálu s výjimkou určeného prostoru.
– V případě dobrého počasí přemístit společné setkání do prostor venkovních určených pro práci.
– Venkovní prostory na terasách vybavit dezinfekcí a pro pracovní činnost.

4. Omezit provoz kantýny, společných kuchyněk, jídelních koutů:

– Nejlepší stravování je stravování z jídla dobře upraveného a doneseného z domova.
– Kantýna – přechod na balené porce jídla. Zákaz výdeje jídla z várnic na talíře.
– Každý pracovník bude mít svůj vlastní příbor a jídelní nádobí. Určit místa pro umývání nádobí ve firmě. Dokonalé umytí až doma.
– Žádné soukromé nádobí, hrnky, ve společných skříňkách a prostorech. Vše uložené u pracovníka v jeho stole či skříňce.
– Příbory v kantýně – balené po jednom kusu v ubrousku. Postupně doplňovat.
– Žádná volná dochucovadla k dispozici.
– Veškerou výzdobu a doplňky zrušit z důvodu dokonalého čištění provozu.
– Ve výrobních zónách vybudovat nové jídelní kouty s možností ohřátí doneseného jídla a možností umytí nádobí. V každém koutě lednice pro uložení doneseného jídla.
– Uložení jídla v lednici pouze ve vlastních hermeticky uzavřených a jménem označených boxech. Lednice každý den dezinfikovat. Zbytky jídel odstranit.
– V jídelních koutech umístit kontejnery na zbytky jídla a komunální odpad.
– Na dílnách a v provoze, kde to lze, nainstalovat výdejní automaty na občerstvení (sladkosti, potravinové doplňky, bagety). Platby pouze kartou.
– Každé použití společného předmětu – držadla konvice, trouba, lednice … po sobě otřít dezinfekčním ubrouskem.
– Po každém použití jídelního koutu skupinou je nutná 10minutová dezinfekce úklidovou firmou/určeným pracovníkem.
– Prostředky na mytí a dezinfekci rukou mít k dispozici před vstupem do jídelního koutu.
– Povinné mytí a rukou a dezinfekce před jídlem pro každého.
– Prodloužení placené doby na oběd o 10 minut.

5. Mimořádná hygienická opatření:

– Ustanovení funkce Epidemic manažer. Popis pracovní činnosti. Striktní kontrola speciálního režimu ve firmě.
– Zvýšení závazku úklidové firmy o 100 %. Prodloužení doby pobytu na dvojnásobný čas a specifikace nových činností.
– Odstranění všech tiskovin, vizitek a organizérů ze stolu z důvodu provádění dokonalého úklidu.
– Přechod na bezpapírovou digitální kancelář. Žádné kolování dokumentů ke schvalování. Zpracovat bezodkladně k tomu směrnici – manažeři.

– Na smlouvách jenom jeden podpis oprávněné osoby, bez parafování. Schválení smluv, dokladů a dokumentů digitálně.
– Každý vstupující do areálu (zaměstnanec, návštěva), musí mít u EM uložené prohlášení o pobytu a zdravotním stavu).
– Každému vstupujícímu změřit teplotu.
– Každý vstupující si dezinfikuje ruce podle návodu.
– Všechny toalety jsou vybavené návody na mytí rukou a dezinfekcí. Povinnost používat.
– Odstranění všech předmětů z toalet, společných prostor a chodeb tak, aby mohla být denně prováděna dezinfekce celých ploch.
– Generální úklid všech výrobních prostor ihned. Úklid provádět na denní bázi na konci směny. Označení všech prostor zodpovědnými pracovníky za daný prostor. Kontrola úklidu na denní bázi.
– Úklidová firma nesmí působit jako přenašeč nákazy mezi jednotlivými sekcemi areálu,rozdělit úklid areálu mezi konkrétní pracovníky a nestřídat je.
– Po celou pracovní dobu v areálu nechat pracovat podle daného postupu uklízecí tým, který neustále udržuje dezinfikované hlavní koridory, společně prostory, toalety. Dezinfekce všech klik.
– Nahrazení mechanických dveří u hlavních vstupů elektrickými na senzor.
– Vybavit každého zaměstnance dezinfekčním a ochranným balíčkem. Specifikace a doplňování podle jednotlivých pozic.
– Povinnost všech pracovnků čistit své pracovní nástroje a nářadí (platí i pro počítače, tiskárny…). Denně po skončení práce, ale i v průběhu.
– Všechna pracoviště vybavit hygienickými ubrousky, dezinfekcí vč. doplňování.
– Nepoužívat na toaletách elektrické vysoušeče rukou. Nahradit papírovými ručníky na jedno použití.
– Vyčistit vzduchotechniku odbornou firmou v celém areálu.
– Dezinfekce firemních vozidel dle stanoveného režimu. Zajišťuje údržba. Nákup čističe s ozonem.
– Zajistit čističky vzduchu do určených prostor, zasedaček.

6. Zdravotní reporting zaměstnanců:

– V případě změny zdravotních poměrů u zaměstnance (zdravotní potíže, podezření
z nákazy u zaměstnance nebo kohokoliv z okolí, návštěva společné akce, kde hrozí přenos
nákazy…) je třeba zůstat doma, kontaktovat nadřízeného a další pracovní postup s ním
konzultovat. Toto platí i pro zaměstnance na Home Office.
– EM zpracuje každý den report pro vedení firmy o vývoji u zaměstnanců a nejbližších
subdodavatelů.
– Na všechna pracoviště je zaveden informační panel (nástěnka/obrazovka), kde jsou
pracovníci aktuálně informováni o novinkách a plánech.
– Každý zaměstnanec je zapojen do informačního sms systému, aby mohl dostat urgentní
zprávy a doporučení.
– Každý zaměstnanec ví, kam má volat v případě zdravotních komplikací a jak má
postupovat. Každý zaměstnanec obdrží brožuru o koronaviru.
– Každý zaměstnanec ví, kde se může ve firmě zeptat a konzultovat svoje potíže, návrhy,
nedorozumění.
– V celém areálu odstranit zbytečné staré pokyny a nahradit je novými. Pokyny okolo C-19
musí mít stejnou grafiku.

7. Obecné:

– Porušení jakékoliv zásady je bráno jako hrubé porušení pracovní kázně se všemi důsledky.
– Nezavádění neprodleně všech opatření zodpovědnými manažery a nedostatečná kontrola těchto opatření je také hrubé porušení pracovní kázně.

– Manažeři mají za úkol stále sledovat vývoj situace a podle toho provádět opatření, podávat hlášení.
– Pro všechny zaměstnance platí, že ochrana zdraví je jejich vlastní starostí a z toho vyplývá i povinnost hlásit porušování těchto opatření a navrhovat jejich vylepšování.
– Dle možností firmy zajistit pracovníkům příspěvek na potravinové zdravotní doplňky ve výši 200,-Kč měsíčně.
– Platí, že lépe je hygienická opatření přehánět než jakkoliv podceňovat. Nechránit zdraví jenom svoje, ale i zdraví lidí okolo sebe.
– Situaci zvládneme jenom ve spolupráci, v úctě jednoho k druhému, a ne v izolaci.
– Myslet, myslet, myslet!
Update verze z 14.3.2020
***
S poděkováním za podklady firmě LIKO-Sa.s.

AMSP ČR

AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky byla založena v r. 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy malých podnikatelů. Prostřednictvím odborných výborů je připomínkovým a podpůrným místem pro exportní politiku, výzkum, vývoj a inovace, financování, daně, sociální politiku, dotace a vzdělávání. Hlavní aktivity směřuje asociace do deseti skupin malého a středního podnikání: začínající podnikatelé, rodinné firmy, řemeslníci, ženy v podnikání, obchodní provozovny, malé restaurace, drobní pěstitelé, podnikatelé 55+, podnikání církve a podnikatelé na venkově. V každém z těchto segmentů vytváří AMSP ČR pro členy informační a legislativní servis. Specifickými službami jsou SOS útvar, který řeší šikanu drobných podnikatelů, nebo on-line poradny zaměřené na aktuální problematiku (EET, GDPR atd.).

 

Facebook komentáře

Sdílejte články