Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zahraniční politika

Prohlášení prezidenta Republiky Kazachstán Kasym-Žomart Tokajeva

prezident Kazachstánu

Vážení spoluobčané! Od 16. března žije naše země ve stavu nouze, situace je pro mnoho občanů obtížná. Někdo přišel o příjem, někdo přišel o práci, někdo musel změnit své životní plány. Lidsky soucítím se všemi. Musel jsem učinit tak obtížné, ale nezbytné rozhodnutí, abych zabránil šíření nebezpečného viru v Kazachstánu. Z velké části to uspělo. Pandemie neroste exponenciálně.

kazachstanAkce Kazachstánu obdržely pozitivní recenze od Světové zdravotnické organizace a mezinárodních odborníků.

V zemi byla zavedena tvrdá karanténní opatření, veřejná doprava byla pozastavena, většina organizací a institucí přešla na vzdálený způsob provozu, provádí se dezinfekce ulic a obytných zařízení a všem infikovaným občanům je poskytována lékařská péče.

Situace v různých částech země samozřejmě není stejná. V některých regionech pravděpodobně dojde k nárůstu incidence. V jiných je dynamika šíření viru stále alarmující. Jednáme v závislosti na konkrétní situaci na místě. Naším hlavním úkolem je ochrana života a zdraví občanů. Přijímáme také opatření k zachování příjmů obyvatel a zajištění sociální a ekonomické stability. Ještě jednou vás chci ujistit – v těchto obtížných podmínkách nebude nikdo se svými problémy zůstat sám, stát nenechá nikoho v potížích.

Během stavu nouze jsem oznámil dva balíčky podpůrných opatření. Jejich aktivní implementace probíhá, i když se neobejde bez administrativních chyb, které způsobují spravedlivou kritiku společnosti.

Finanční pomoc dostalo 4 miliony 250 tisíc lidí. Více než 570.000 dostali potravinové balíčky. Plánujeme poskytovat potraviny více než 1,1 milionu Kazachstáncům. Prostředky jsou přidělovány z fondu “Birgemiz” vytvořeného z iniciativy prvního prezidenta – Elbasy. Aktivní prací je párty „Nur Otan“. V dubnu až květnu dostane více než 1,6 milionu lidí státní podporu na úhradu za veřejné služby.

Dostupnost a kvalita potravin jsou průběžně sledovány. V zemi je dost potřebných produktů. Místní úřady kontrolují ceny sociálně významných produktů.

Snažíme se finančně podporovat naše lékaře, kteří jsou v čele boje proti pandemii. Ministerstvo zdravotnictví a Akimy přijímají opatření na podporu dalších kategorií zdravotnických pracovníků.

Více než 1,6 milionu občanů a 11,5 tisíc malých a středních podniků obdrželo odklad plateb půjček a půjček v celkové výši více než 360 miliard. Malé a střední podniky jsou dnes v obtížné situaci. Pokud mu nepomůžeme přežít dnes, není možné obnovit ekonomiku země. Daňová pobídková opatření zahrnovala více než 700 tisíc společností a jednotlivých podnikatelů, což jim umožní ušetřit asi 1 bilion tenge. Prostředky byly přiděleny na půjčky malým a středním podnikům za dostupné ceny. Aby nedocházelo ke snižování počtu osob a jejich platů, je vytvořen registr společností, které vytvářejí systémy a které dostanou odpovídající podporu. Měl by zahrnovat skutečně důležité společnosti pro naši ekonomiku.

Navzdory všem obtížím zemědělci nadále pracují. Jejich práce si zaslouží upřímný respekt. Problematika provádění jarních prací v terénu je do značné míry vyřešena. Zde by neměly být žádné překážky. To je úkol ministerstva zemědělství a akims. Na financování jarní práce v terénu a na další nákup bylo přiděleno 200 miliard tenge, z toho 70 miliard bylo přiděleno na rozvoj produkce osiva, nákup hnojiv a pesticidů.

Obecně činila částka finančních prostředků určených na podporu občanů a podniků téměř 6 bilionů tengeů.

Jak víte, je to obrovské množství. Úkolem vládních a regulačních orgánů je zajistit absolutní účinnost vynaložených prostředků, transparentnost celého procesu financování. Nelze spočívat na dosažených výsledcích. Situace je stále velmi vážná. Coronavirus stále útočí na celý svět. Počet případů se blíží 3 milionům lidí a toto číslo se zvýší. Očekává se druhá vlna pandemie. Nejvyšší výskyt v Kazachstánu nebyl zcela dokončen. Stále existuje hrozba, že se situace vymkne kontrole. Bohužel v některých regionech, zejména v Almaty, bylo koronavirem nakaženo velké množství lékařů a zdravotnických pracovníků. Jsou přijímána opatření k zajištění bezpečnosti zdravotnického personálu. Je třeba pečlivě analyzovat důvody, určit odpovědnost úředníků a zabránit opakování takové situace. Bez dalších opatření se mohou objevit další ložiska infekce. V případě současného odstranění karanténních opatření čelíme nové vlně dopadu. Nebezpečí nemoci nelze minimalizovat. Coronavirus je vysoce nakažlivý a představuje vážné nebezpečí pro lidské zdraví. To uznává téměř celý svět. Jinak znamená jít proti zdravému rozumu nebo pronásledovat zlobu.

Vzhledem k současné situaci v naší zemi a na základě návrhu Státní komise a odborníků jsem se rozhodl podepsat Dekret o prodloužení výjimečného stavu do 11. května tohoto roku. Toto rozhodnutí je diktováno současnou komplexní realitou. V souladu se zákonem ze dne 11. května výjimečný stav bude ukončen, pokud ovšem nenastane nová masová epidemie. Doufám, že se to nestane.Naším společným úkolem je zabránit negativnímu scénáři v Kazachstánu. Pro mě není nic důležitějšího než život každého krajana.

Státní komise pro zajištění nouzového režimu je zároveň připravena zmírnit karanténní režim, především v oblastech a městech, kde je situace s rozšířením viru pod kontrolou. Státní komise je pověřena stanovením seznamu organizací, které zahájí svou práci ve všech regionech země, podle příkladu hlavního města.

V první řadě se jedná o průmyslové podniky, stavební a silniční společnosti, dopravní společnosti, banky, centra veřejných služeb.

Zároveň je však nutné zajistit dodržování všech hygienických norem, provádět pravidelnou dezinfekci pracovišť. V každodenním životě musíte dodržovat pravidla společenské vzdálenosti. Za to jsou osobně odpovědní vedoucí společnosti a místní výkonné orgány. Role akimatů všech úrovní významně roste.

Vláda vyplatí pomoc občanům, kteří ztratili příjmy ve výši 42 500 tenge taky za druhý měsíc.

Nemusíte se znovu přihlásit. Platby budou provedeny na základě dříve předložených dokumentů. Potřebným rodinám budou i nadále dostávat potravinové balíčky. Pro rodiče s malými dětmi není v izolačních obdobích obtížné sedět ve čtyřech stěnách. Státní komise by měla spolu s akimaty vyřešit otázku otevření přístupu na hřiště. Přirozeně s přísným dodržováním všech hygienických norem a požadavků. Letní obyvatelé se velmi obávají, protože uprostřed nejdůležitější jarní doby. Státní komise tuto otázku zvážila, rozhodnutí bude zveřejněno.

V zemi byla zastavena veškerá osobní letecká doprava. Bylo to úplně opodstatněné. Ale s ohledem na relativní stabilizaci situace vláda zahájí lety od 1. května mezi hlavním městem a Almaty.

To je nezbytné jak pro občany, tak pro práci mnoha odborníků, včetně těch, kteří se podílejí na boji proti viru. Současně je důležité pečlivě zvážit všechna bezpečnostní opatření, vyvinout předpisy pro vzájemné působení leteckých a hygienicko-epidemiologických služeb.

Částečné uvolnění karantény nelze považovat za návrat k normálnímu způsobu života. Nákupní a zábavní centra, kina, restaurace, parky a další přeplněná místa budou pro návštěvu uzavřeny. Distanční vzdělávání bude pokračovat na univerzitách, vysokých, středních a základních školách.

Vyzývám občany Kazachstánu, aby s uvedenými opatřeními zacházeli s pochopením, je nutné být trpěliví. Teplé počasí a únava v karanténě by neměly způsobit nezodpovědnost. Porušení karanténního režimu může znásobit počet obětí koronaviry. Hlavní rizikovou skupinou jsou lidé s chronickými onemocněními, představitelé starší generace. Praxe však ukazuje, že děti se mohou nakazit a nemáme právo riskovat jejich zdraví. Pro koronavirus zatím neexistují žádné vakcíny. Pouze přísné dodržování karanténních opatření zachrání tisíce lidí před nebezpečným virem. Žádám vás, abyste neopouštěli své domovy bez zvláštních potřeb.

To je zvláště důležité během svatého měsíce ramadánu. Tento rok, na doporučení Duchovní správy muslimů v Kazachstánu, se budeme muset vzdát některých tradic, včetně shromažďování hostů pro auyzashar.

Před námi jsou také květnové prázdniny, které se budou muset slavit také doma. Žádný z veteránů druhé světové války však nebude ponechán bez pozornosti. Akims poskytne materiální pomoc válečným a zadním veteránům.

Ministerstvo zdravotnictví stojí před úkolem zvýšit objem testování na nejméně 20–25 tisíc studií denně, což odpovídá předním mezinárodním standardům. Vláda je pověřena, aby co nejdříve přivedla výrobu domácích testovacích systémů na průmyslovou úroveň. Musíme přijmout opatření k využití dostupných kapacit pro výrobu imunobiologických přípravků. Je-li k dispozici formulace vakcíny, neměl by Kazachstán záviset na dodávkách ze zahraničí. V období po krizi dáme přednost rozvoji medicíny. Tato oblast dostane masivní vládní podporu.

Vláda by měla předložit praktické návrhy na zlepšení systému veřejného zdraví v návrhu nového Kodexu veřejného zdraví a systému zdravotní péče. Doufám, že Parlament kodex přijme před koncem zasedání. Obecně se nyní musíme připravit na období po krizi. Elbasy to přesvědčivě vyjádřil na zasedání Rady bezpečnosti 24. dubna. Vláda a národní banka do 11. května připraví komplexní plán obnovy hospodářského růstu, včetně podpory pro nejvíce postižená odvětví. Naše země vstupuje do kvalitativně nové fáze svého vývoje. Ve skutečnosti budeme žít v nové realitě.

Je proto nutné provést rozsáhlou a hloubkovou transformaci ekonomiky a systému veřejné správy. Dnes opět vyzývám občany, kteří jsou v čele boje proti pandemii. Ještě jednou děkuji našim lékařům a veškerému zdravotnickému personálu, donucovacím orgánům a armádě, kteří vytrvale a nezištně zajišťují bezpečnost lidí. Díky dobrovolníkům. Navzdory rizikům pomáhají občanům v nouzi každý den. Chci vyjádřit vděčnost novinářům a pracovníkům sdělovacích prostředků, kteří i nadále poskytují občanům aktuální a spolehlivé informace.

Zaměstnanci státního aparátu si zaslouží také podporu v nejtěžších podmínkách, zajišťující životně důležitou činnost státu a implementaci balíčku protikrizových opatření. Kazachstán je zcela otevřený mezinárodnímu společenství, zveřejňujeme všechna data, bez ohledu na to, jak smutné to může být. V této souvislosti žádám některé občany, aby upustili od drbů o spiknutí.

Ano, v práci státních orgánů jsou opomenutí, včetně systémových. Vidíme je, učíme se, v post-karanténním období podnikneme nezbytná opatření. Většina vládních pracovníků však pracuje čestně a dokonce nesobecky. Krize ukázala, že Kazachstanci jsou národem skutečných vlastenců. S vaší účastí se nám podaří dosáhnout všech vašich cílů. O tom není pochyb.

Společně budeme vypořádat se všemi problémy a výzvy! Jsme spolu! Biz birgemiz!

TZ/MediaStar/Galina

Podobné příspěvky

Žít a nechat žít

Šebík

Vietnam má další testy a je 50 dní bez nového případu COVID-19

Afri

Fond obnovy je hlavně fondem na záchranu Itálie

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady