Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zahraniční politika Zprávy z Prahy

KASYM-ŽHOMART TOKAJEV: ROK PŘEDSEDNICTVÍ

prezident Republiky Kazachstán Kassym-Zhomart Tokajev

Rok 2019 byl pro Kazachstán obdobím nové historické fáze. Poprvé v domácí politické praxi byl proveden tranzit moci – klíčová a odpovědná otázka na národní agendě. Posledním okamžikem byly prezidentské volby, po nichž Kasym-Žhomart Tokajev získal mandát veřejné důvěry. Stal se tak nejen legitimní hlavou státu, ale také získal volební populární uznání. Země vstoupila do nové historické fáze, plné nových nadějí a očekávání.


První zkušenost s posunem nejvyšší moci zároveň posiluje osobní pozornost k aktivitám prezidenta K. Tokajeva.  To je přirozené, protože země leží v důležitém segmentu historie, když je položena trajektorie následného vývoje. Kromě toho výrazně se zvýšila mezinárodní pozornost na procesy v Kazachstánu a na jeho kroky na světové scéně.

Dne 12. června 2019 se Kasym-Žhomart Tokajev oficiálně ujal funkce hlavy státu a bez „houpání“ určil hlavní oblasti činnosti a stanovil priority pro práci státního aparátu. Zkušený vedoucí okamžitě vybudoval jasnou linii státní politiky, potvrdil kontinuitu zahraniční politiky a dokonce oznámil během inaugurace že bude pokračovat v provádění strategických programů prvního prezidenta Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva. Všechny nové iniciativy budou zaměřeny na specifičnost a účinnost.

Prezident K. Tokajev během tohoto roku zajistil měkký a stabilní přenos energie, což je klíčová podmínka pro přenos energie. Na jedné straně pokračuje v provádění současného stavu. Na druhou stranu to přineslo nový impuls, zajišťující evoluční vývoj. Nursultan Nazarbajev jako celonárodní vůdce komplexně podporuje prezidenta K. Tokajeva. Zajištění kontinuity moci, druhý kazašský vůdce představuje nový vektor pro rozvoj státu založený na dialogu se společností, pluralitě názorů a rozmanitosti názorů.

Doba politického tranzitu v Kazachstánu se časově shodovala s obdobím globálních změn a transformací, což také zanechalo stopy na činnosti nového kazašského vůdce. Kazachstán také stál před úkolem nejen sledovat svou vlastní cestu, ale také s ohledem na mezinárodní závazky země prokázat neměnitelnost všech dohod s partnery, stabilitu současného vývoje a touhu po nových růstových horizontech. Za měnících se skutečností K. Tokajev musel hledat nové formy práce, při nutnosti zachovat obecnou strategii rozvoje státu republiky Kazachstán.

Rok 2019 tak pokračoval v globálním protestním trendu, který byl výsledkem globálních trendů a vyjádření desynchronizace politických a ekonomických procesů. V jistém smyslu se Kazachstán dostal na rozcestí, protože další průběh vývoje závisel na činnosti moci. Prezident K. Tokajev odmítl jednoduchý model reakce – „utažení šroubů“,¨sázením na racionální dialog.

Byla vyhlášena nová domácí politická paradigma: „slyšící stát“, „odlišné názory – jeden národ“ a „úspěšné hospodářské reformy jsou nemožné bez modernizace sociopolitického života země“, „silný prezident – vlivný parlament – odpovědná vláda“.

Podle nové doby byly do politické kultury zavedeny nové mechanismy. Stát upustil od blokování internetu, násilně rozhánět protestujících, a ve venkovských městech se konaly autorizované shromáždění. Inteligentní síla založená na plnohodnotném dialogu a komunikaci se stává novým trendem v politickém prostoru země.

Svět nestojí na jednom místě, dnes se oblast komunikace stává jednou z nejvýznamnějších v dialogu mezi moci a společností. K. Tokajev, který je aktivní uživatel sociálních sít, rychle a osobně vyhodnocuje jednu nebo druhou skutečnou událost v zemi. Kromě toho otevřeně hovořil o všech rezonančních záležitostech a dával občanům přímý signál, že má kontrolu nad všemi otázkami, které jsou předmětem zájmu veřejnosti. Díky tomu roste autorita vůdce.

Navzdory trendu dialogu a liberalizace si prezident K. Tokaev zachoval ovladatelnost státního aparátu a jeho výkonnou disciplínu. Země postupně mění formát oficiálních akcí, které se stávají více veřejnými. To vše jsou velmi důležité kroky z hlediska politické kultury, která stanovila nové standardy pro model chování vedení, zvyšující bariéru pro vládnoucí elitu.

koncepcekoncepce - 2V zemi byl vyhlášen princip „slyšícího státu“, v co největší míře byly odstraněny byrokratické zpoždění a občané mají příležitost klást otázky přímo pověřeným orgánům a rychle dostávat odpovědi na všechny aspekty jejich obav.Důležitým směrem v činnosti prezidenta K. Tokajeva bylo zvýšení důvěry ve stát a účinnost veřejné správy. K překonání těchto problémů prezident K.Tokajev prohlásil koncept „slyšícího stavu“, který se stal hlavní filozofií veřejné správy. Na základě prezidentských webových stránek byla otevřena virtuální přijímací místnost hlavy státu, ve struktuře prezidentské správy byla vytvořena jednotka pro práci s odvoláním obyvatelstva, kterou vede asistent hlavy státu. Vůdci všech úrovní šli do sociálních sítí, čímž se indexy otevřenosti a dostupnosti státního aparátu výrazně zvýšily.

Jedním z klíčových bodů prezidentské agendy K. Tokajeva bylo vytvoření a práce Národní rady pro veřejnou důvěru, která zahrnovala známé politiky, veřejné osobnosti, ekonomy a intelektuály. Práce Národní rady se provádí v politické, sociální a ekonomické oblasti, na pořadu jednání jsou aktuální a naléhavé otázky rozvoje státu.

To znamená, že vedoucí Kazachstánu demonstruje reálný postoj k dialogu se společností a ke společnému rozvoji rozhodnutí, která určí vývoj státu. Na základě výsledků několika setkání za účasti prezidenta země byl vyvinut a přijat balík důležitých politických reforem, které ovlivňují zákony o pokojných shromážděních, zákon o volbách, zákon „o politických stranách“ a v praxi zakotvují zásady politického pluralismu.

prezident TokajevV průběhu roku provedl prezident K. Tokajev řadu opatření zaměřených na zlepšení sociálního blaha jednotlivých segmentů obyvatelstva i společnosti jako celku. V zemi se konala úvěrová amnestie pro matky mnoha dětí, rodiny s dětmi se zdravotním postižením, sirotky, rodiny, které ztratily vítěze chleba, celkem – více než 500 tisíc lidí. Občané, kteří se ocitnou v obtížných životních situacích, jsou tak jednou zproštěni dluhu. Rozvíjí se systém sociální podpory obyvatelstva. Vzhledem k tomu, v běžném roce, studentských stipendií a platy zaměstnanců ve veřejném sektoru – učitelů, civilní obrany a bloků činných v trestním řízení se zvýšily.

Silná pandemie nového koronavirusu COVID-19 obklopila Kazachstán kvůli vypuknutí epidemie v sousedních zemích. K. Tokajev  poprvé v historii Kazachstánu zavedl stav nouze a úplnou karanténu, který trval 2 měsíce. Dnes se země z pandemie vynoří s minimálními ztrátami a postupně se zotavuje. Od prvních dnů předsednictví K. Tokajev stanovil kazašskou vládu, aby vyvinula soubor opatření na stimulaci hospodářského růstu, zlepšení fiskální a měnové politiky, rozvoj podnikání a podporu domácích producentů. Pozornost prezidenta byla zaměřena na sociálně-ekonomický rozvoj země, formování příjmové stránky státního rozpočtu a snížení závislosti Kazachstánu na exportu energie.

Pandemie coronavirus v roce 2020 a pokles světové poptávky po surovinách vedly k prudkému zpomalení hospodářské činnosti ve všech zemích světa. Tyto faktory ovlivňují ekonomiku Kazachstánu, počet pracovních míst a prosperitu lidí. I přes globální negativní trend, který má dopad na Kazachstán, země má dostatečné fiskální schopnosti a devizové rezervy na podporu obchodní a domácí poptávky. Vláda země udržuje situaci pod přísnou kontrolou, má všechny potřebné zdroje k zajištění sociálně-ekonomické stability v zemi. Mezinárodní rezervy Kazachstánu v cizí měně tak dnes činí více než 30 miliard USD a aktiva Národního fondu republiky Kazachstán přesahují 58 miliard dolarů.

ScreenshotV reakci na vnější výzvy prezident K. Tokajev prosazuje balíček opatření na stimulaci hospodářství, díky čemuž může současná krize vytvořit podmínky pro hospodářskou diverzifikaci v důsledku nadměrné závislosti na ropném a plynárenském odvětví. EBRD očekává pokles kazašského HDP v roce 2020 o 3%, zatímco v důsledku balíčku ekonomických opatření přijatých v Kazachstánu mezinárodní ekonomové předpovídají obnovení hospodářského růstu v roce 2021 na 5,5%.

Vítězství v prezidentských volbách, K. Tokajev, zajistilo mezinárodní legitimitu pro přenos moci. Všechna klíčová geopolitická centra uznala K.Tokajeva vítězství a prokázala zájem o stabilní a udržitelný rozvoj země. Po nástupu do funkce prezident K.Tokajev znovu potvrdil zahraniční politiku země. Hlava státu se setkala s vůdci klíčových geopolitických center a strategickými partnery země – Ruska, Číny, USA, zemí EU, střední Asie a Islámského světa.

Během tohoto roku byla přijata nová koncepce zahraniční politiky, která nastínila priority zahraniční politiky Kazachstánu do roku 2030. Kromě tradičních směrů zahraniční politiky v Kazachstánu pro konstruktivní spolupráci se zahraničními partnery, podporu mezinárodní spolupráce a regionální integrace, zdůraznily v dokumentu iniciativy na posílení globální bezpečnosti také nové důrazy.

V nové koncepci je velká pozornost věnována posílení hospodářské složky zahraniční politiky. Jde o vytvoření vnějších podmínek pro realizaci hospodářského potenciálu Kazachstánu a nalezení výnosných tranzitních koridorů na světové trhy za podmínek sankcí, nepředvídatelnosti světových trhů, obchodních válek a protekcionismu. V nové globální geoekonomické realitě je Kazachstán optimistický při hledání nových ekonomických mezer a zdrojů příjmů.

Červen 2020. Byl to první a energetický rok předsednictví, který položil dynamiku pro nadcházející období. Prezident Kasym-Žhomart Tokajev neustále vytí o kontinuitě průběhu prvního prezidenta Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva. Během uplynulého roku se stát nadále řídí předchozí praxí v zahraniční i domácí politice.

TZ/Galina/MediaStars

Podobné příspěvky

Emil Frey Select znovu otvírá své prodejny a nově nabízí operativní leasing

Afri

Pětice mladíků ničila vybavení autobusu. Strážníci je zadrželi a předali policistům.

Afri

Karel Lavický se kvalifikoval na olympiádu v Tokiu

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady