Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
DomůUdálostiZákladní pravidla pro jízdu na kole

Základní pravidla pro jízdu na kole

kolo

Základní pravidla pro jízdu na kole

Zopakujte si základní pravidla. Se začátkem jara se naplno rozjela sezona cyklistů. Právě cyklistika u nás patří k nejoblíbenějším sportům jak mezi dospělými, tak dětmi. Letošní start ovlivnila aktuální krizová opatření nařízená vládou.

maly-cyklista Je na rodičích a dospělých, aby s dětmi mluvili o dopravní výchově

Vysvětlili jim různé dopravní situace a pilovali jízdní dovednosti. Také je nutné jim před cestou zkontrolovat kolo a připomenout základní pravidla bezpečné cyklistiky. Po silnici mohou samostatně jezdit už desetileté děti, ti mladší jen v doprovodu staršího patnácti let, proto není na místě dopravní výchovu podcenit. Podle stejných předpisů se musí v silničním provozu řídit i ti, kteří vyrazí na koloběžce.

Za běžného režimu navštěvují dětská dopravní hřiště v rámci výuky žáci 4. ročníků základních škol

přilbaV České republice je jich více než 160 a jejich cílem je připravit děti na bezpečný pohyb v provozu. Podle tematického plánu, který se skládá z 5 hodin teoretické a 5 hodin praktické části, tady žáci poznávají reálné situace, se kterými se na silnici následně setkají. Výuka probíhá za podpory finančních prostředků samostatného oddělení Ministerstva dopravy – BESIP a dotací jednotlivých krajů. Závěrem skládají zkoušku, a když uspějí, získají Průkaz mladého cyklisty. „Některé dopravní aktivity jsme kvůli současným okolnostem přesunuli na web. Děti a jejich rodiče na stránkách www.dopravnivychova.cz najdou testy a mnoho jiných pomůcek k domácí výuce. Nestačí malé cyklisty jen naučit ovládat kolo, je potřebné s nimi trénovat i nebezpečné situace a také to, jak se při nich správně chovat,” říká Jan Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Prvním dopravním prostředkem dětí bývá odrážedlo, koloběžka a jízdní kolo

Kromě obecně platných pravidel je třeba pamatovat na to, že na projížďku po silnici mohou vyrazit děti mladší 10 let pouze s doprovodem osoby starší 15 let. Toto omezení se však nevztahuje pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné či pěší zóně. Ze zákona musí mít cyklista mladší 18 let za jízdy vždy ochrannou přilbu. „Cyklistická přilba chrání hlavu před těžkými úrazy při pádu z kola a bez nadsázky prokazatelně zvyšuje šanci přežití. U dětí je její povinnost jasná, je dána zákonem, bez ní dítě nemůže nikdy vyjet. Na helmu by však neměli zapomenout ani dospělí cyklisté. Téměř k pětině vážných zranění či smrtelným úrazům by nemuselo dojít, kdyby byla přilba používána za každých okolností,” zdůrazňuje Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

Pravidla, která je nezbytné dětem připomenout, chystají-li se stát se mladým cyklistou:

–        Cyklistou se z hlediska zákonu o silničním provozu rozumí i jezdec na koloběžce.

–        Cyklista se po vozovce pohybuje po pravém kraji vozovky.

–        Cyklisté smějí jet pouze jednotlivě za sebou.

–        Pokud je k dispozici stezka pro cyklisty, jízdní pruh pro cyklisty nebo vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, je povinen ji cyklista použít.

–        Cyklista by si měl před jízdou zkontrolovat jízdní kolo (případně koloběžku), zda má takzvanou povinnou výbavu (především odrazky, zaslepené volné konce řídítek, dvě funkční nezávislé brzdy, ochranné kryty šroubů a matic), za snížené viditelnosti včetně bílého a červeného světla.

–        Cyklista je povinen mít za jízdy nasazenou a připevněnou přilbu do 18 let. Doporučuje se i dospělým.

–        Dítě smí samostatně v provozu na pozemních komunikacích jezdit od 10 let věku. Pokud je mladší 10 let, musí být v doprovodu osoby starší 15 let.

–        Dítě mladší 10 let smí samostatně jezdit na chodníku, stezkách pro chodce, v obytné a pěší zóně.

–        Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné.

–        Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.

–        Cyklista musí vždy ukazovat znamení o změně směru jízdy, a to upažením ruky.

–        Cyklista je řidič nemotorového vozidla, musí se řídit pravidly jako jiní řidiči silničního provozu, včetně například nulové tolerance alkoholu v krvi.

–        Cyklista nesmí vjet do míst označených dopravní značkou (například Zákaz vjezdu všech vozidel, Zákaz vjezdu jízdních kol, Dálnice, Silnice pro motorová vozidla, Stezka pro chodce, Pěší zóna).

–        Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na ni musí dát přednost v jízdě ostatním účastníkům jedoucím/jdoucím po ni (například i ze stezky pro cyklisty nebo z obytné a pěší zóny).

–        Při přejíždění přejezdu pro cyklisty, je cyklista povinen dát přednost.

–        Osoba vedoucí jízdní kolo je chodcem, jízdní kolo tedy vede po chodníku, případně však po pravé straně vozovky.

–        Cyklista je povinen řídit se při průjezdu křižovatkou pravidly přednosti. Ty mohou a nemusí být určeny dopravním značením nebo pokyny policisty.

UAMK

Facebook komentáře