Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
Hledejte cokoli zde na webu
DomůUdálostiEkonomikaUdržitelný rozvoj možný jen při radikální proměně ekonomicko-sociálního systému, myslí si čeští podnikatelé a manažeři

Udržitelný rozvoj možný jen při radikální proměně ekonomicko-sociálního systému, myslí si čeští podnikatelé a manažeři

Udržitelný rozvoj možný jen při radikální proměně ekonomicko-sociálního systému, myslí si čeští podnikatelé a manažeři

Výzkum agentury IPSOS, prezentovaný na tiskové konferenci České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD), přinesl množství zajímavých dat, která prozrazují, co si čeští podnikatelé myslí o podmínkách udržitelného rozvoje v naší vlasti. Na otázky odpovídali manažeři 119 českých firem.

Snad nejpřekvapivější bylo zjištění, že 39% z nich se domnívá, že by bylo potřeba radikálně změnit dnešní ekonomický a sociální systém. Podle ředitele výzkumu Tomáše Macků ale bližší specifikace tohoto názoru českých podnikatelských špiček není možná, protože po ní výzkum nepátral.

Generální ředitel Spolany Neratovice Karel Pavlíček (vlevo) v rozhovoru s ředitelem výzkumu a komunikace agentury IPSOS Tomášem Macků.

Výkonný ředitel Rady Ivo Gajdoš nicméně na přímou otázku Pražského zpravodaje konstatoval, že současný stav, kdy Česká republika funguje jako překladiště a montovna zahraničních firem, se jim také nelíbí.

Vzhledem k tomuto postoji, který de facto v rámci stávajícího systému nevidí větší možnosti pro naplnění cílů udržitelného rozvoje, pak čeští podnikatelé a manažeři jako nejvhodnější způsob podpory rozvoje vidí osvětu (62%) a spolupráci mezi praxí a výzkumem (50%).

Podle výzkumu 72% firem považuje rozvoj a směřování dnešní civilizace za dlouhodobě neudržitelné, což je výrazně skeptický postoj.

Na druhou stranu většina dotázaných tvrdila, že principy udržitelného rozvoje jsou už nyní součástí vize jejich firmy (84%), a 94% z nich se domnívá, že pro podnikatelskou sféru je užitečné mít koncepci takovéhoto rozvoje.

Klíčový význam má podle dotázaných otázka lidských zdrojů.

Největší bariéru prosazování myšlenek udržitelného rozvoje vidí firmy ve špatně nastavených ekonomicmých nástrojích státu a 52% označilo za překážku nízký zájem české veřejnosti. Následují nepřizpůsobené právní předpisy a špatná meziresortní spolupráce.

Co se vám vybaví pod pojmem udržitelný rozvoj?, zněla jedna z otázek výzkumu. „Podnikání s rozumem,“ „budoucí prosperita,“ „budoucnost za 10 až 20 let,“ „dlouhodobá existence,“ „jak vyjít s přírodou,“ „jednat tak, aby v budoucnu bylo kde žít,“ „jistota stálého zlepšování stávajícího stavu,“ „ekologie, úspory surovin, zabránění plýtvání, dlouhodobá plánování,“ zněly možné odpovědi.

Jedna z přítomných novinářek také navrhla do této sféry přitáhnout více žen, „protože jsou emocionálnější“, a tedy empatičtější, s čímž všichni přítomní souhlasili.

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj vznikla v roce 2014 jako regionální pobočka Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD), jejíž existence započala v roce 1992 jako iniciativa 20 největších korporací ve světě.

Luděk Toman

Facebook komentáře

Sdílejte články