Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Události Ekonomika

Centru hlavního města hrozí značné ekonomické problémy

starosta Hejma Petr

Ekonomika přijde o desítky miliard. Díky masivnímu výpadku zahraničního turismu v důsledku koronaviru mnoho hotelů v centru hlavního města snížilo stav svých zaměstnanců – dle odhadů o více než 40 % a do konce roku může výpověď dostat celkem až 65 % zaměstnanců. Celkový negativní dopad výpadku hotelových služeb v centru metropole do ekonomiky celé země bude jen za letošní rok 24 až 36 miliard korun.

Vyplývá to z analýzy a ekonomického modelu spolku Centrum žije, který mapuje škody na ekonomice centra Prahy způsobené negativním dopadem pandemie na zahraniční turistiku a zároveň připravuje návrh způsobů jejich řešení. Jinak hrozí centru hlavního města značné ekonomické problémy, jejichž dopad negativně ovlivní ekonomiku celé země.

reditel hotelu ALCRONDle našeho předpokladu bude v porovnání s loňským rokem celková obsazenost hotelů v centru Prahy v letošním roce pouze okolo 30 %, přičemž tržby klesnou pravděpodobně až na 20 % úrovně roku 2019. V příštím roce se obsazenost dle předpokladů zvýší na polovinu a bude postupně růst až do roku 2024, kdy by se měla dostat zpět přes 80 %, tedy na průměrnou úroveň před nástupem koronaviru. Sazby za pokoj poklesnou letos v průměru na 60 až 70 % úrovně loňského roku, nicméně se zvyšováním obsazenosti se očekává jejich návrat k původním hodnotám,“ říká Michal Chour, předseda spolku Centrum žije, který je generálním ředitelem hotelu Alcron.

HOTEL Alcron„Zdaleka to ale není jen o provozovatelích hotelů, restaurací či maloobchodů. Jen hotely v centru Prahy utratí dle odhadů za normální situace každý rok až 5 miliard ročně svým dodavatelům, u kterých pracuje dalších přibližně 9 tisíc zaměstnanců. Negativní ekonomický dopad se tak rozprostře do celé ekonomiky i mimo území hlavního města,“ říká David Mazáček, ředitel Institutu strategického investování Fakulty financí a účetnictví VŠE a člen výboru spolku Centrum žije. Spolek nyní i s dalšími ekonomickými a právními experty pracuje na analýzách a návrzích, jak efektivně provozovatelům pomoci ze strany státu a města tak, aby opatření zbytečně nezatížila státní rozpočet.

„Celkový negativní dopad výpadku hotelových služeb v centru Prahy do ekonomiky celé země bude do roku 2024, kdy se předpokládá návrat na úroveň loňského roku, celkem 46 až 70 miliard korun,“ doplňuje Michal Chour, předseda spolku Centrum žije. „Stávající situace je nejen hrozbou propadu ekonomiky centra Prahy a možného kolapsu některých segmentů podnikání, ale zároveň i příležitostí k restrukturalizaci a zacílení na kvalitnější turistiku. Chceme v centru slušné turisty, nikoliv pouze alkoholovou turistiku. Jde nám o zachování kvalitního prostředí, které budou moci slušní turisté využívat – a to bez fungujících obchodů, restaurací, hotelů a dalších služeb nebude možné,“ dodává.

Koronavirová krize způsobila v hlavním městě masivní výpadek turismu s negativním dopadem do ekonomiky celé republiky. Až 62 % všech zahraničních návštěvníků České republiky totiž míří právě do Prahy, kde utratí miliardy korun ročně. Na celé částce vynaložené turisty v hlavním městě se návštěvníci ze zahraničí podílejí až 88 procenty. Nejpostiženější je centrum Prahy, kde doposud plných 95 % turistů tvořili cizinci, přitom více než polovina z nich nepochází z kontinentální Evropy. Mezi regiony nejpostiženější ztrátou zahraničního turismu patří například i Karlovy Vary nebo Český Krumlov. Praha je na tom ale zdaleka nejhůře, počet hostů zde doposud klesl i o více než 70 %. Absenci turistů pociťují nejen provozovatelé působící v centru města, ale dopadne negativně na celou českou ekonomiku. Bez vhodných opatření se odhaduje celkový negativní dopad výpadku turismu v centru Prahy do ekonomiky země na 150 až 200 miliard korun (za období do roku 2024, kdy se předpokládá návrat maloobchodu, hotelnictví a pohostinství do stavu před koronavirem).

 

Interier hoteluCentrum žije! – spolek pro restart Prahy

„Centrum žije! – spolek pro restart Prahy“ je nově vytvořené sdružení podnikatelů působících v centru hlavního města s podporou městské části Praha 1, které chce zmapovat škody na ekonomice způsobené negativním dopadem pandemie na zahraniční turistiku a navrhnout způsoby jejich řešení. Se zapojením ekonomických a právních expertů chce zformulovat požadavky a podmínky pro pomoc od státu a města, které by zabránily kolapsu ekonomiky v centru Prahy. Na tu je totiž přímo či nepřímo navázána celá řada firem i mimo centrum hlavního města. Členem spolku se může stát jakýkoliv subjekt, který působí v centru Prahy – má zde provozovnu, obchod, kanceláře, nebo zde vlastní nemovitosti. Více na http://www.centrumprahyzije.cz.

Ondřej Micka

praha1@emcgroup.cz

Odhadované dopady do ekonomiky jsou založeny na hrubých odhadech a zjednodušujících předpokladech na základě dostupných dat a nezahrnují multiplikační efekt ve veřejných financích.

Podobné příspěvky

Nový kurzarbeit ještě více znevýhodní osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

Afri

Nahota na prodej

Afri

Pražská energetická síť se modernizuje

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady