Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Reportáže Tiskové Zprávy Události Zprávy z Prahy

Cena Josefa Vavrouška

Josef Vavrousek

Cena Josefa Vavrouška oceňuje konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj.  Uděluje se na počest předního českého ekologa JosefaVavrouška, který tragicky zahynul se svou dcerou v roce 1995 při pádu laviny ve slovenských Roháčích.

Přírodu nepokořujme, raději se snažme s ní souznít” * (Josef Vavroušek v roce 1992)

“Josef měl autoritu, kterou si nevynucoval. Dokázal přirozeně vést a inspirovat druhé.” *

*Fotografie i komentáře poskytla paní Ing. Eva Vavroušková.

 

Josef Vavroušek byl jako federální ministr životního prostředí jedním z hlavních představitelů konceptu trvale udržitelného života nejen v České republice, ale i v rámci celé Evropy. Jeho odkaz zůstává dodnes inspirací k většímu respektu vůči životnímu prostředí. „Měli bychom přijmout zásadu, že svoboda každého jednotlivce končí nejen tam, kde začíná svoboda druhého, ale také tam, kde dochází k ničení přírody,” napsal v roce 1993 Vavroušek pro Literární noviny.  Cena Josefa Vavrouška je udělována od roku 1996, uděluje ji Nadace partnerství. Bývá vyhlašována každoročně 5.června, který je světovým Dnem životního prostředí, letošní 25.ročník byl kvůli pandemii posunut na červenec.

ceny
ceny

Nominace                                                                                       Kandidáty na Cenu Josefa Vavrouška může navrhnout jakýkoliv občan nebo i organizace, stačí vyplnit internetový formulář. „Povolání, věk ani známá tvář při konečném výběru nerozhodují. Důležitý je přínos nominovaného člověka ke zlepšení životního prostředí,“ vysvětluje Tomáš Růžička, člen poroty z Agentury ochrany přírody a krajiny. O udělení ceny rozhoduje porota, které předsedá Vladimír Kořen starosta Říčan u Prahy a člen správní rady Nadace Partnerství.

Environmentální cena Josefa Vavrouška se uděluje ve třech kategoriích:

1) Za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.
2) Za výjimečný počin v ochraně životního prostředí a pro udržitelný způsob života se vztahem k životnímu prostředí České republiky.
3) Za Ekozásek roku pro mladé, kteří dospěli maximálně do Kristových let (33 let včetně), za individuální nebo skupinovou akademickou či mimoškolní činnost, do které lze zařadit i občanskou iniciativu, případně aktivismus, vedoucí k ochraně a péči o životní prostředí. Tato kategorie je letos novinkou.

sestry Víravovy
sestry Víravovy

V kategorii Ekozásek roku bylo 9 nominovaných, zvítězily Anička a Eliška Víravovy. O ekologická témata se zajímají už odmalička. Ačkoliv je jim teprve třináct a patnáct let, samy si natáčejí a stříhají osvětová videa. Ty pak pravidelně publikují na Youtube kanálu Sestry v akci za záchranu života . Nejen svým vrstevníkům v nich radí, jak žít udržitelně: zadržovat vodu na zahradě, omezit plýtvání nebo si užít prázdniny v eko stylu. „Všechno, co říkáme a ukazujeme ve videích, i samy žijeme,“ podtrhuje mladá laureátka Eliška. Výhru v soutěži plánuje dvojice investovat do rozvoje tvorby a svého dalšího ekologického projektu pro žáky základních škol.
In memoriam získala cenu další mladá naděje českého ekologického hnutí Kristina Klosová. Jako aktivistka a novinářka stála za vznikem protiuhelného hnutí Limity jsme my, které speciální ocenění vavrouškovské poroty získalo vloni. Pomáhala nastartovat první český klimakemp: několikadenní akci zaměřenou na změny klimatu. Po boji s těžkou psychickou nemocí si vzala loni v pětadvaceti letech život. Partnerem kategorie Ekozásek roku je rodina Vavrouškova, která věnuje finanční odměnu pro vítěze.

Kristina Klosová
Kristina Klosová

Kategorie Výjimečný počin 

O cenu se zde ucházelo 12 nominovaných, cena putuje do brněnského Nového Lískovce. Převzala ji tamní dlouholetá starostka Jana Drápalová, porotci ji ocenili za přeměnu panelového sídliště na klimaticky zodpovědnou městskou část. Za 18 let svého působení v čele brněnské městské části rozvíjela projekty energetických renovací obecních domů do nízkoenergetického až pasivního standardu, snaží se zodpovědně hospodařit s vodou a posilovat roli zeleně v podobě zelených střech, parků i komunitní zahrady. V Brně-Novém Lískovci se předělalo do nízkoenergetického standardu přes tisíc obecních bytů, čtyři školy i budovu radnice. „Jana Drápalová se navíc za svůj unikátní Park pod plachtami, který do jezírka uprostřed sídliště svádí dešťovou vodu ze střech okolních paneláků, již vloni dostala do finále o nejlepší projekt reagující na změny klimatu Adapterra Awards,” uvedl mluvčí Nadace Partnerství David Kopecký. Soutěž Adapterra Awards hledá a oceňuje projekty, které připravují naše města, domy i krajinu na změny klimatu, pořádá ji rovně Nadace partnerství.

Jana Drápalová
Jana Drápalová

V kategorii Dlouhodobý přínos bylo nejvíce kandidátů-dvanáct, vavříny si odnesl Jiří Dlouhý, odborný pracovník v Centru pro otázky životního prostředí UK, předseda Společnosti pro trvale udržitelný život. Oceněný byl za práci ve Společnosti a aktivní osvětovou činnost.  Odkaz svého někdejšího přítele a spolupracovníka Josefa Vavrouška dodnes rozvíjí jako předseda Společnosti, která funguje z Vavrouškova popudu již od roku 1992 a kterou Dlouhý založil spolu s Vavrouškem. Dlouhý spolu s Vavrouškem spoluorganizoval také první konferenci ministrů životního prostředí v Dobříši. Ocenění mu předal někdejší ministr životního prostředí Bedřich Moldan. „Jirka je člověk nesmírně otevřený, vstřícný, vždy ochotný komukoliv účinně pomoci. Přitom nejde jen o technickou znalost, všechno jeho konání je úzce spjato s environmentální problematikou, které do hloubky rozumí,“ ocenil jeho práci Bedřich Moldan, sám laureát

Jiří Dlouhý
Jiří Dlouhý

ceny z roku 2015.

Partneři                                                                                                                                                                     Dlouhodobými partnery ceny jsou firmy Enviros a Inisoft, stejně jako vysoké školy, které mají blízký vztah k ochraně životního prostředí. Patří mezi ně Česká zemědělská univerzita v Praze, Přírodovědecké fakulty na Univerzitě Karlově a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ty v posledních letech doplnila také Mendelova univerzita v Brně, a to i se svou Lesnickou a dřevařskou fakultou, nejnověji pak Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. K dlouhodobým podporovatelům patří také Biologické centrum AV ČR. Partnerem vyhlášení, které se koná v prostorech Senátu, je rovněž tradičně vinařská firma Znovín Znojmo. Partnerem kategorie Ekozásek roku je rodina Vavrouškova, která věnuje finanční odměnu pro vítěze.

Ocenění má podobu skleněné plastiky od akademického malíře a sochaře Vladimíra Kleina, je s ním spojená odměna 20.000 korun

Jaromír a Věra Hamplovi               Foto: archiv Senátu Parlamentu ČR a Nadace přátelství

 

Podobné příspěvky

Nejkrásnější české a slovenské hasičky a hasiči mají svůj kalendář

Jaroslav Hauer

Bývalá reportérka VIP zpráv si zve chlapy do postele!

Šebík

Ve Vietnamu rozhodují rychlost, kvalita a cena, neujíždí nám tam vlak?

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady