Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Události Business

25 000 Kč – přímá podpora pro OSVČ zasažené koronakrizí

OSVČ

Po velkém úsilí a boji se nám podařilo přimět vládu, aby změnila podmínky vyplacení jednorázové podpory pro OSVČ. Podmínky jsou přijatelné, jen musíme ověřit, jak se bude vláda chovat k těm živnostníkům, kteří z nejistoty vyvolané vládou utekli na pracák.

Ještě musíme vládu přimět k tomu, aby přestala veřejnost mást používáním pojmu „bonus“. Vyplacená částka samozřejmě není žádným bonusem, ale podporou v nouzi. Vláda použitím pojmu bonus vyvolává dojem, jako by živnostníci dostali něco navíc. To je lež.

Pětadvacítka bude administrována Finanční správou a jejím cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
Vykonávaná činnost je činností hlavní,
Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání
OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)
OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)
Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní dny, za které žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti.

Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti. Jednostránková, maximálně jednoduchá žádost, bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace

Formulář žádosti naleznete zde: www.financnisprava.cz

Elektronická podání pro finanční správu (EPO), na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. Formulář bude Finanční správou představen v řádu nejbližších dnů.

K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna.(zdroj: https://www.mfcr.cz)

Podnikatelské odbory oceňují, že živnostníci dostanou částku k přežití. Zároveň kritizujeme vládu za to, jak k problému přistoupila, a že bylo potřeba ji donutit k tomu, aby udělala něco pro záchranu existence stovek tisíc občanů. To není pro vládu dobrá vizitka.

Ing. Vanda Böhmová
tajemnice Podnikatelských odborů

vanda.bohmova@podb.cz

Podobné příspěvky

Nahota na prodej

Afri

Hlavní město Praha vybírá nájemce lukrativních nebytových prostor podle nových pravidel

Afri

Vlastní čerpací stanice LPG může firmě šetřit nemalé náklady na provoz

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady