Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kariéra

Franchising kolem nás

Více jak 20 let na trhu působí profesní nezisková organizace Česká asociace franchisingu (ČAF) sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství v dané problematice. Od svého vzniku významně přispívá k propagaci a popularizaci podnikání pod zavedenou značkou v České republice. Jako jediná profesní organizace u nás je členem Evropské franchisové federace a Světové franchisové rady, kdy její členství umožňuje být prostředníkem spolupráce s franchisovými koncepty vstupující na náš trh, nebo jí napomáhá při expanzi značek do zahraničí.

Členská základna ČAF se každým rokem rozrůstá o několik nových členů, ať už řádných, mimořádných nebo přidružených. V současné době má 55 členů, mezi které patří jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy. Členství v renomované Asociaci nepřináší jen zviditelnění značky, ale ČAF je také nápomocna svým členům při hledání potenciálních partnerů. Pravidelně organizuje pracovní snídaně, networkingová setkání v podobě Franchisových večerů a letos v květnu se konal již 14. ročník výroční konference FRANCHISING FORUM, kdy jeho součástí bylo i historicky první udělení cen v soutěži Franchisa roku.

Historie franchisingu

První „moderní“ franchisové systémy vznikaly v počátcích industrializace. Za milník je považován rok 1860, kdy společnost Singer Sewing Machine Company povolila svým obchodním cestujícím prodávat šicí stroje na vlastní účet a vlastním jménem. K významným předchůdcům franchisingu patřila také společnost Coca Cola, která již před více než sto lety používala podobný odbytový model.

Členská základna ČAF se každým rokem rozrůstá o několik nových členů
Členská základna ČAF se každým rokem rozrůstá o několik nových členů

Po druhé světové válce se franchising musel přizpůsobit novým požadavkům velkých trhů. Začaly být budovány jednotné odbytové systémy s jednotnou prezentací produktu a profilací značky tak, aby zákazník mohl jednoznačně rozlišovat mezi různými nabídkami. Značka, coby ukazatel kvality, solidnosti výrobce a odlišnosti od podobných produktů, začala nabývat vysokého významu.

Dnes se pod pojmem franchising rozumí forma odbytu zboží, služeb nebo technologií subjektem, který vystupuje na trhu jako „franchisor“ a poskytuje partnerům – franchisantům právo s jeho produkty nebo službami provozovat obchodní činnost.

Franchising v sobě spojuje významné výhody velkého a malého podnikání. Pevné zázemí a jednotná prezentace značky usnadňují franchisové síti vybudování silného postavení na trhu. Investiční nenáročnost umožňuje franchisorovi rychlou národní i mezinárodní expanzi, čímž dosáhne jistějšího a rychlejšího odbytu svých výrobků či služeb.

Počátky franchisingu v ČR sahají do roku 1990, kdy byl založen první tuzemský franchisový koncept Hudy sport. O rok později na český trh vstoupily první zahraniční franchisové systémy, mezi které patří například společnosti McDonald’s, Yves Rocher nebo OBI, z nichž první dvě se kromě úspěšného budování franchisové sítě významně zasadily také o popularizaci franchisingu v ČR.

Významným mezníkem pro český franchising byl rok 2011, ve kterém počet tuzemských franchisových konceptů převýšil počet zahraničních. Tento trend přetrvává dodnes a můžeme se s ním setkat i v dalších evropských zemích. A i nadále platí, že originalita konceptu u zákazníků boduje a napomáhá tak při úspěšném rozvoji sítě.

Po založení ČAF začaly na našem trhu působit tuzemské franchisové koncepty, které zde najdeme do dnes. Jmenujme například koncepty Ambiente (1995), Barum – nyní Best Drive (1996), Švejk restaurant (1995), Potrefená Husa (1999), Oxalis založen v roce 1995 a nová pravidla ve franchisingu aplikoval v roce 2011, Evropa realitní kancelář (2004), Svět zdraví (2009), nebo Husky (2010).

„V loňském roce se Asociace rozšířila o historicky nejvyšší počet členů za posledních 5 let, kdy spolupráci s ní zahájilo celkem 15 členů. Určitě k tomu přispěla změna ve výši členského příspěvku pro řádné členy – franchisové koncepty. Od dubna 2015 je poplatek odstupňován dle počtu franchisových poboček v rozmezí od 9 tis. Kč do 36 tis. Kč za rok. A právě tato změna umožňuje zapojení i nově vznikajícím konceptům, kdy původní jednotný poplatek byl pro ně příliš vysoký“, vysvětluje výkonná ředitelka ČAF Petra Ritschelová.

Na trhu se daří i nově vznikajícím konceptům, jmenujme například Expense Reduction Analysts, Solodoor, Uzenářství Chodura, Kids&Us, Delikana Eiscafe, Systém asistovaného hubnutí, Novodobá Sanitka, nebo Extéria. Kdy právě poslední zmíněný koncept, Extéria který zabezpečuje školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, se stal vítězem kategorie Broker Consulting Skokan roku 2015 s 15 otevřenými pobočkami v uplynulém roce a letos hodlá své vítězství obhájit.

Úspěch tuzemských konceptů potvrzuje i vítězství dalšího tuzemského gastronomického konceptu CrossCafe v kategorii Franchisor roku 2015. Třetí kategorií prvního ročníku soutěže Franchisa roku, kterou vyhlásil organizátor akce, je Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu, kterou udělila Správní rada Asociace. Historicky prvním vítězem této kategorie se stal projekt Škola franchisingu, se kterým ČAF spolupracuje již čtvrtým rokem.

Stoupající popularitu franchisového způsobu podnikání potvrzují i statistiky poradenské společnosti PROFIT system. Dle jejího Franchising Reportu 2015, který mapuje situaci na tuzemském franchisovém trhu, u nás fungovalo na počátku letošního roku 236 konceptů, jež se rozvíjely prostřednictvím licenčních partnerů. Na základě úpravy metodiky, ke které společnost PROFIT system přikročila, patřilo 190 mezi reálné franchisy, 46 konceptů pak řadíme mezi partnerské systémy.

V loňském roce se Asociace rozšířila o historicky nejvyšší počet členů za posledních 5 let.
V loňském roce se Asociace rozšířila o historicky nejvyšší počet členů za posledních 5 let.

Trendem posledních let je posilování pozice tuzemských franchisových sítí. Ani loni tomu nebylo jinak. Na začátku letošního roku tvořily české franchisové značky 65 % trhu, což představuje meziroční nárůst o 7 p.b. Neznamená to však, že by se zahraniční sítě o náš trh nezajímaly, nebo by z něj dokonce odcházely. Udržují si konstantní růst, ale jejich podíl rok od roku klesá. „Domníváme se, že tento trend, který svědčí o určité vyzrálosti tuzemského franchisového trhu, bude stále pokračovat. Dnes víme, že Česko je pro zahraniční sítě stále atraktivní.

V poslední době odhalilo svůj záměr o vstup hned několik zahraničních značek,“ říká Marek Halfar, ředitel poradenské společnosti PROFIT system franchise services. Důvodem, proč podíl českých značek roste, je fakt, že stále více tuzemských podnikatelů již vnímá rozvoj prostřednictvím franchisových licencí jako atraktivní způsob expanze. Díky němu totiž mohou proniknout i do regionů, ve kterých by se jim nevyplatilo budovat pobočky vlastní.

Podobné příspěvky

Březnová Malostranská beseda ve znamení křtu alba Báry Polákové a oslav narozenin Vladimíra Mišíka

Šebík

Hledáme obchodníka pro měsíčník Pražsky zpravodaj

Afri

Nordic Telecom má významnou posilu pro svojí retailovou expanzi

Jaroslav Hauer

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady