Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Občansko Právní Poradna

Právní poradna pro čtenáře Pražského zpravodaje

Na nejčastější otázky našich čtenářů odpovídá JUDr. Libuše Svobodová

Advokátní kancelář
JUDr. Beran, JUDr. Řezáč, JUDr. Svobodová, JUDr. Svoboda
Nad štolou 1302/18, 17000 Praha, Holešovice

Telefon
+420 233 371 306

+420 233 371 307
Email
aknadstolou18@seznam.cz

Dotaz:
Vážená redakce Středočeského Zpravodaje,

Tak jako každoročně v tomto období začíná dozrávat ovoce a s tím spojené hádky s naším sousedem, jehož pět jabloní svými větvemi zasahuje přes plot nad náš pozemek. Hádky a výhrůžky žalobami začínají nejprve sporem o ovoce a pokračují sporem o přesahující větve a úklid spadaného listí. Přátelé nám radí nejrůznější postupy, ale co člověk, to jiný protichůdný názor. Prosím o radu, zda je tato problematika někde jednoznačně upravena a jaká práva a povinnosti v tomto případě máme.

Odpověď:

Ač se zdá, že spory o několik spadlých jablek je malicherný, přesto pravidelně každý rok zaměstnávají státní správu, samosprávu, policii a soudy stížnostmi, žalobami a trestními oznámeními. Problém vzniká již při výsadbě stromů, kdy si lidé často neuvědomí, že ani ne metr vysoký proutek vytvoří po určité době strom výšky i šířky několika metrů; navíc takový strom nebude respektovat hranice sousedova pozemku jak při růstu větví, tak při nasazování plodů a posléze spadem listí.

Právní úprava této problematiky je řešena v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., účinném od 1. ledna 2014.
Vzhledem k tomu, že skutečně nejlepší je sousedským sporům předcházet, dovoluji si upozornit na § 1017 výše uvedeného zákona, který stanový, že vlastník pozemku může z rozumného důvodu požadovat, aby soused své stromy nevysazoval v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a pakliže tak učiní a nechá je vyrůst, aby je odstranil. Obecně platí, že stromy dorůstající výšky přes tři metry by se neměly sázet blíže než 3 metry od hranice pozemků, ostatní stromy pak více jak 1,5 metru.
Otázku přesahu větví, ovoce na takto přesahujících větvích, ovoce spadlého na sousedův pozemek a spadaného listí jsou upraveny ve výše uvedeném občanském zákoníku v § 1016. Platí, že plody spadlé se stromů a keřů a stejně tak i listí spadané na sousedův pozemek (včetně úklidu tohoto spadaného ovoce a listíé náleží vlastníkovi sousedního pozemku (výjimkou z tohoto pravidla je veřejný statek – parky, cesty, veřejná prostranství, atp., kde spadlé ovoce, ale i spadané listí zůstává majetkem vlastníka stromu, který je povinen veřejný prostor od spadaného ovoce a listí také uklízet). Ovoce, které roste na přesahujících větvích je však stále majetkem vlastníka stromu; soused ho nesmí bez souhlasu otrhat. Naopak musí sousedovi umožnit plody z přesahujících větví otrhat.
Pokud na pozemek zasahují přesahující větve a nebo kořeny a tyto působí škodu (stíní, prorůstají do základů domu, atp.), musíte požádat souseda, aby přesahující větve a kořeny odstranil sám. Jestliže by soused nápravu neučinil v době přiměřené, můžete větve a kořeny odstranit sami, šetrně a ve vhodné vegetační době.

Podobné příspěvky

Jak bezpečně nakupovat roušky a další ochranné prostředky

Afri

Jak na výběr mobilního tarifu pro děti

Afri

Zimní úrazy – kdy a po kom máte právo žádat odškodnění?  

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady