Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz

Právní poradna pro čtenáře Pražského zpravodaje

Na nejčastější otázky našich čtenářů odpovídá JUDr. Libuše Svobodová

Advokátní kancelář
JUDr. Beran, JUDr. Řezáč, JUDr. Svobodová, JUDr. Svoboda
Nad štolou 1302/18, 17000 Praha, Holešovice

Telefon
+420 233 371 306

+420 233 371 307
Email
aknadstolou18@seznam.cz

Dotaz:
Vážená redakce Středočeského Zpravodaje,

Tak jako každoročně v tomto období začíná dozrávat ovoce a s tím spojené hádky s naším sousedem, jehož pět jabloní svými větvemi zasahuje přes plot nad náš pozemek. Hádky a výhrůžky žalobami začínají nejprve sporem o ovoce a pokračují sporem o přesahující větve a úklid spadaného listí. Přátelé nám radí nejrůznější postupy, ale co člověk, to jiný protichůdný názor. Prosím o radu, zda je tato problematika někde jednoznačně upravena a jaká práva a povinnosti v tomto případě máme.

Odpověď:

Ač se zdá, že spory o několik spadlých jablek je malicherný, přesto pravidelně každý rok zaměstnávají státní správu, samosprávu, policii a soudy stížnostmi, žalobami a trestními oznámeními. Problém vzniká již při výsadbě stromů, kdy si lidé často neuvědomí, že ani ne metr vysoký proutek vytvoří po určité době strom výšky i šířky několika metrů; navíc takový strom nebude respektovat hranice sousedova pozemku jak při růstu větví, tak při nasazování plodů a posléze spadem listí.

Právní úprava této problematiky je řešena v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., účinném od 1. ledna 2014.
Vzhledem k tomu, že skutečně nejlepší je sousedským sporům předcházet, dovoluji si upozornit na § 1017 výše uvedeného zákona, který stanový, že vlastník pozemku může z rozumného důvodu požadovat, aby soused své stromy nevysazoval v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a pakliže tak učiní a nechá je vyrůst, aby je odstranil. Obecně platí, že stromy dorůstající výšky přes tři metry by se neměly sázet blíže než 3 metry od hranice pozemků, ostatní stromy pak více jak 1,5 metru.
Otázku přesahu větví, ovoce na takto přesahujících větvích, ovoce spadlého na sousedův pozemek a spadaného listí jsou upraveny ve výše uvedeném občanském zákoníku v § 1016. Platí, že plody spadlé se stromů a keřů a stejně tak i listí spadané na sousedův pozemek (včetně úklidu tohoto spadaného ovoce a listíé náleží vlastníkovi sousedního pozemku (výjimkou z tohoto pravidla je veřejný statek – parky, cesty, veřejná prostranství, atp., kde spadlé ovoce, ale i spadané listí zůstává majetkem vlastníka stromu, který je povinen veřejný prostor od spadaného ovoce a listí také uklízet). Ovoce, které roste na přesahujících větvích je však stále majetkem vlastníka stromu; soused ho nesmí bez souhlasu otrhat. Naopak musí sousedovi umožnit plody z přesahujících větví otrhat.
Pokud na pozemek zasahují přesahující větve a nebo kořeny a tyto působí škodu (stíní, prorůstají do základů domu, atp.), musíte požádat souseda, aby přesahující větve a kořeny odstranil sám. Jestliže by soused nápravu neučinil v době přiměřené, můžete větve a kořeny odstranit sami, šetrně a ve vhodné vegetační době.

Facebook komentáře

Sdílejte články