Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Občansko Právní Poradna

Organizace RUBIKON Centrum zajistí krizové okénko pro své klienty

Kotlaska

Praha, 26. 3. 2020 – Jedinečné řešení poslouží zejména lidem bezprostředně propuštěným z vězení a dalším klientům s trestní minulostí v akutní krizové situaci. Krizové okénko bude otevřeno v areálu Komunitního centra a zahrady Kotlaska na Praze 8, které RUBIKON Centrum provozuje.

Netradiční prostředí umožňuje při poskytování poradenství dodržet maximální úroveň bezpečnosti nad rámec doporučených pravidel prevence šíření koronaviru COVID-19. Pilotní provoz okénka zahájí RUBIKON Centrum v pátek 27. 3. 2020 v čase 10:00–14:00, pokračovat bude každou středu v 10:00–14:00.

„Jsme rádi, že jsme našli bezpečnou cestu, jak pomáhat našim klientům i v období epidemie COVID-19. Máme možnost k tomu naplno využít výhodu Kotlasky, která je oázou zeleně v městském prostředí Libně. Není tu například třeba řešit dezinfekci vchodu do domu. Klienti mohou zůstat venku na zahradě, v přírodě, takže nejsou ohroženi ani oni sami, ani sousedé z okolí nebo naši kolegové, jako je tomu v uzavřených prostorách kanceláří. Můžeme tak minimalizovat jakýkoliv přímý kontakt,“ říká Hana Kramlová, ředitelka fundraisingu a provozu Kotlasky.

Krizové okénko je doslova okno – v přízemní budově komunitního centra, zamřížované a z části zakryté ochranným plastovým závěsem. Klientům zde budou k dispozici odborní poradci s aktuálními informacemi o dostupnosti sociálních či ubytovacích služeb v Praze a opatřeních v rámci nouzového stavu v ČR. V případě potřeby jim poskytnou potravinové balíčky, materiální pomoc, zapůjčí telefon (bezkontaktně, na hlasitý odposlech), umožní online komunikaci s úřadem práce (např. kvůli žádosti o MOP) nebo poradí s vyplněním formuláře (k tomu jsou připraveny jednorázové propisky, které si klienti z bezpečnostních důvodů ponechají).

„Považujeme za naši povinnost zůstat v tomto těžkém období aktivní. Krizové okénko nabízí řešení našim klientům, kterým jsme doslova ze dne na den museli stopnout osobní poradenství a nahradit ho telefonickou a e-mailovou formou. To je hlavně pro lidi bezprostředně po výkonu trestu velmi problematické – telefon často nemají, o možnosti internetu nemluvě. Největší riziko recidivy jim hrozí právě v prvních dnech a týdnech po propuštění a podpora našich poradců zvyšuje šanci, že návrat do společnosti zvládnou.  Naši klienti často nemají přístup k online prostředí, do kterého se nyní přesunula jak komunikace s úřady, tak výběrová řízení u zaměstnavatelů apod. Ráda bych proto požádala všechny, kdo přicházejí do kontaktu s lidmi s trestní minulostí, aby jim předáním informace o krizovém okénku pomohli,“ říká Lucie Streichsbierová, vedoucí odborného poradenství v RUBIKON Centru.

Krizové okénko se zatím otevírá v Praze, pokud se služba osvědčí a bude o ni zájem, rozšíří RUBIKON Centrum tento způsob bezpečného poradenství do dalších míst prostřednictvím svých poboček a spolupracujících organizací, které jsou členy Asociace organizací v oblasti vězeňství.

Doporučené ochranné prostředky pomohla zajistit MČ Praha 8, Odbor zdravotnictví a sociálních služeb a také jednotlivci z řad klientů a přátel zaměstnanců RUBIKON Centra.

RUBIKON Centrum, z.ú., je nestátní nezisková organizace, založená v r. 1994. Pomáhá lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost. Podporuje je v začlenění do společnosti, v získání a udržení práce, řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině a okolí. Spolupracuje s klíčovými aktéry v dané oblasti s cílem zavádět nová, účinná řešení a pomáhá utvářet společnost, která umí dát šanci na nový začátek.

www.rubikoncentrum.cz

Acociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) vznikla s cílem spoluvytvářet systém, který úspěšně začleňuje lidi po výkonu trestu zpět do běžného života, zohledňuje potřeby obětí a zvyšuje bezpečnost v celé společnosti. Jejími zakládajícími členy je 10 organizací: Český helsinský výbor, DP WORK, LIGHTHOUSE spolek, Mezinárodní vězeňské společenství, Nová šance, Společnost Podané ruce, Romodrom, RUBIKON Centrum, ŠANCE P.R.O. a VOLONTÉ CZECH.

MAPA ORGANIZACÍ V OBLASTI VĚZEŇSTVÍ

Kontaktní osoba:

Mgr. Lucie Streischbierová

vedoucí odborného poradenství

e-mail: streichsbierova@rubikoncentrum.cz

Komunitní centrum a zahrada Kotlaska

Nad Kotlaskou I.
180 00 Praha 8

e-mail: kotlaska@rubikoncentrum.cz

Podobné příspěvky

Co patří mezi povinnosti majitele psa

Afri

Co dělat, když musíte zrušit či přesunout plánovanou svatbu

Afri

Na co máte právo při čerpání dovolené

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady