Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Novinky Pražského Zpravodaje

ZOO Praha ke dni dárců

Na 29.listopadu  připadá Den dárců a to je pro nás příležitost poděkovat všem, kdo přispěli na provoz a rozvoj Zoo Praha i její projekty.

Zvířata chovaná v Zoo Praha mají v tuto chvíli 3029 adoptivních rodičů a sponzorů. Jejich příspěvky přinesly loni 8 815 009 Kč. Letos očekáváme obdobnou částku. Ostatně v rámci naší adopční kampaně, kterou nyní můžete vidět v ulicích, hledáme adoptivní rodiče již jenom pro několik sirotků.
Díky velkému daru pana Stanislava Rákose jsme mohli vybudovat dnes již téměř dokončený pavilon exotického ptactva. Jsme však vděčni i za mnoho dalších darů určených na rozvoj zoo. Ostatně na našem „povodňovém“ kontu se k letošnímu listopadu shromáždilo téměř 36 mil. korun, které použijeme na interiéry i exteriéry nového pavilonu goril.
Konečně z darů našich příznivců, které se shromažďují na sbírkovém kontu „Pomáháme jim přežít“, ze značné části financujeme i naše in-situ projekty, ať již je to Návrat divokých koní, Toulavý autobus nebo ochrana gaviálů v Indii.

Děkujeme!

Jak adoptovat zvíře

Každé adopce zvířete chovaného v naší zoo je oceněna finanční částkou, která je u jednotlivých druhů odlišná a symbolizuje náročnost toho kterého chovu. Pokud se chcete stát adoptivním rodičem, je nutné zaplatit roční příspěvek uvedený u jednotlivého druhu. V tomto případě získáváte zajímavé benefity dle zvoleného zvířete. Více informací, pravidla adopce a způsob platby najdete zde: www.zoopraha.cz/adopce

Jak se stát sponzorem

Kdo nedosáhne na vypsanou adopční částku, může se stát sponzorem kteréhokoli zvířete a poskytnout libovolnou částku od 100 Kč výše. Po dobu jednoho roku bude jeho jméno uvedeno v seznamu sponzorů a bude pozván na setkání sponzorů a přátel zoo, konané vždy začátkem prosince. Letos proběhne tento happening v sobotu 1. prosince a jedním z důležitých bodů programu bude, mimo jiné, udílení Richardů – ocenění pražské zoo pro nejvýraznější sponzorské počiny v daném roce. Letos již podesáté.

„Povodňové konto“

V roce 2013 čelila Zoo Praha již druhé ničivé povodni v novém miléniu. I díky Vaší pomoci se nám podařilo v rekordním čase obnovit v zoo běžný provoz. Hrozba další velké – stoleté či dokonce pětisetleté – vody však nad zoo visí neustále. A spolu s ní i nebezpečí, že povodeň opět zaplaví i stávající pavilon goril, který se nachází v jejím nejnižším místě. Našim gorilám se proto chystáme stavět nový pavilon tam, kam se na ně velká voda nedostane.

Ochrana goril

Stavbu nového gorilího domova podpoříte poukázáním libovolné částky na účet POVODEŇ 2013/NOVÝ PAVILON GORIL, číslo účtu: 3070207/0100, nebo zasláním dárcovské SMS (tzv. DMS) ve tvaru DMS ZOO PRAHA XX (XX = zvolená částka) – na číslo 87 777, a to buď jednorázově 30, 60 nebo 90 Kč, nebo lze využít variantu trvalého příkazu. Podrobnosti viz www.zoopraha.cz/pavilongoril

Podobné příspěvky

Klasický seznamovací večírek s hrajícím pianistou 30+

Šebík

AAU přechází na výuku ve virtuálních třídách

Afri

Fata Morgana plná orchidejí

Jaroslav Hauer

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady