Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Doprava Novinky Pražského Zpravodaje Tiskové Zprávy

UBER – nejlevnější smluvní doprava v Praze

taxi

Oficiální stanovisko společnosti Uber k zamítnutí návrhu na předběžné opatření na společnost Uber:

“Vrchní soud v Praze potvrdil rozhodnutí soudu první instance o zamítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření, o které žádalo Sdružení pražských provozovatelů TAXIslužby. Soudy neshledaly žádné důvody pro předběžné opatření.  Zdá se, že nové právní kroky, které sdružení nyní podniklo, mají opět za cíl omezit zdravou konkurenci a potřebnou soutěž v Praze. Podle průzkumu agentury TNS Aisa je Uber nejpopulárnější aplikací smluvní dopravy v metropoli. Uživatelé oceňují zejména nízké a transparentní ceny, bezpečnost a kvalitní služby. Žádná žaloba nebyla společnosti Uber doručena – pokud se tak stane, budeme na ni reagovat.”

Ilona Grzywinska, vedoucí komunikace Uber pro střední a východní Evropu

Martin Maruniak


TNS Aisa: Uber je nejpopulárnější aplikace pro smluvní přepravu v Praze

V případě smluvní přepravy osob jsou pro Čechy důležité zejména nízké ceny a jejich transparentnost, spolehlivost, dostupnost a dobré zkušenosti s řidiči.

Obyvatelé metropole důvěřují mnohem více novým technologickým řešením než klasickým taxametrům – až 85 % by přivítalo navigaci a kontrolu jízd prostřednictvím aplikace připojené k GPS.
Technologické přepravní platformy jsou v Praze velmi populární – polovina Pražanů zná aplikaci Uber velmi dobře. Uber se stal nejpopulárnější mobilní aplikací smluvní přepravy v hlavním městě.
Profesor Svítek z ČVUT zdůrazňuje, že jsou to právě technologie, které vnášejí do městské mobility transparentnost a jednoduchost.

Praha, 14. října 2016 –  Během dvou let Uber dramaticky změnil trh individuální dopravy v Praze a stejně tak ovlivnil i to, co od těchto služeb zákazníci očekávají a vyžadují. Potvrzují to nejen názory odborníků, včetně děkana Fakulty dopravní ČVUT, Prof. Svítka, ale vyplývá to i z exkluzivního průzkumu veřejného mínění společnosti TNS Aisa pro Uber, který mapoval názory reprezentativního vzorku populace v Praze a Brně.

Dopravní problémy podle Pražanů

Obyvatelé hlavního města jednoznačně potvrdili, že nejpalčivějším dopravním problémem metropole je nedostatek míst na parkování (84 %), resp. cena za parkování (44 %) a každodenní dopravní zácpy (83 %). Individuální smluvní přepravu vnímají podle průzkumu TNS Aisa Pražané jako pohodlný a komfortní (39 %) a zároveň rychlý (39 %) doplněk veřejné dopravy. Téměř polovina (46 %) respondentů totiž považuje hromadnou dopravu z mnoha důvodů za nedostupnou. Z reprezentativního průzkumu společnosti TNS Aisa také vyplynulo, že Češi jsou výrazně nespokojení s úrovní služeb, které nabízí tradiční taxislužby. Každý třetí zákazník, který někdy  využil smluvní přepravu, má negativní zkušenost s taxikáři. Nejzásadnější výhrady směřují na nízkou kvalitu, resp. nedostatečnou úroveň poskytovaných služeb. Více než čtvrtina zákazníků smluvní přepravy v hlavním městě považuje za vážný problém i předražení jízdného, přičemž poukazují zejména na nedostatečnou transparentnost v oblasti cen. Přitom se nabízí efektivní kontrola díky moderním technologiím využívajícím signál GPS. Až 92 % všech účastníků průzkumu navíc tvrdí, že v případě negativní zkušenosti s řidičem tradičních taxislužeb neví, kam má problém nahlásit, resp. jak by takovou situaci řešili.
Pražané si cení férové ceny a zákaznické podpory, kterou umožnily nové technologie
Obyvatelé české metropole v reprezentativním průzkumu veřejného mínění jednoznačně potvrdili, že chtějí znát, kolik budou platit za své cesty. Právě transparentnost jízdného (jasné stanovení ceny) je pro ně zásadní zárukou kvality poskytovaných přepravných služeb. V této souvislosti Pražané (85 %) jednoznačně věří spíš GPS navigaci a kontrole jízd přes aplikaci připojenou k GPS. Taxametr je zárukou férových cen jen pro necelou polovinu (41 %) respondentů. „Moderní technologie stále více pronikají do každodenního života a významným způsobem mění modely našeho chování. Uber je toho názornou ukázkou, neboť za dva roky dokázal ovlivnit způsob přepravy řady obyvatel i návštěvníků Prahy, a to především díky své jednoduchosti a transparentnosti,“ potvrzuje prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c., děkan Fakulty dopravní ČVUT. Na vnímání kvality má podstatný vliv také chování řidiče v průběhu jízdy, znalost města, resp. trasy jízdy. Naopak „záruku“ kvality obyvatelé hlavního města nevidí ve svezení se novým vozem, při komunikaci s řidičem v průběhu jízdy nebo jak je řidič oblečen.
Pozitivní vztah Čechů k Uberu i novému trhu příležitostí, které aplikace vytváří
Co se týče služeb společnosti Uber, Pražané oceňují příznivé ceny (68 %), dobrou zkušenost (55 %), chválí aplikaci samotnou (47 %), rychlost (43 %) a spolehlivost (38 %). Podle zjištění TNS Aisa se Uber za dva roky od startu stal nejpopulárnější mobilní aplikací pro sjednání individuální přepravy osob v Praze (nejen poměrově ale i v absolutních číslech). Popularitu aplikace potvrzuje i zájem řidičů o spolupráci s Uber, která díky využití moderních technologií zajišťuje snadnější propojení poskytovatelů služeb a zákazníků. O tento úplně nový trh pracovních příležitostí se zajímá téměř každý desátý Pražan a obyvatel Brna. Ve skupině respondentů, kteří znají Uber, je to dokonce jedna pětina Pražanů. V případě jihomoravské metropole by až 39 % jejích obyvatel chtělo spolupracovat s Uber jako partnerský řidič. Mimochodem právě v Brně Uber registruje velký zájem veřejnosti, aby také v tomto městě začal nabízet své služby. „Uber, stejně jako jiné platformy založené na principu sdílené ekonomiky, nabízí historicky nejefektivnější propojení strany nabídky se stranou poptávky. Díky tomu je efektivněji využíván a vytěžován kapitál, tedy třeba auto v garáži, i ekonomické zdroje, kupříkladu řidičova pracovní síla. To vše vede k menšímu plýtvání v celé ekonomice,“ zpřesňuje význam a vliv Uberu Lukáš Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen Fin a populární autor ekonomické literatury.
taxi
taxi UBER
 

Budoucnost dopravních technologických platforem v Česku.Z exkluzivního průzkumu veřejného mínění společnosti TNS Aisa pro Uber také vyplývá, že Pražané (85 %) by si přáli, aby magistrát Hlavního města Prahy více spolupracoval se soukromými společnostmi na vývoji a rozvoji dopravních řešení městské dopravy. Téměř polovina (49 %) respondentů směrem k magistrátu směřuje i požadavek vstřícnějšího přístupu ke společnostem typu UBER. Celkově mimořádně pozitivní hodnocení společnosti Uber potvrzuje i odpověď na otázku, zda by měl Uber zůstat v Praze (80 % odpovědí ano), resp. začít působit i v jihomoravské metropoli (79 % respondentů chce, aby Uber působil v Brně). „Respondenti velmi dobře reagovali na témata výzkumu. Z odpovědí vyplynulo, že problematika individuální přepravy je pro ně nejen aktuální, ale i důležitá. Kdybych měl přidat i osobní názor, zaujala mne velká míra vstřícnosti Pražanů i Brňanů vůči Uberu, který otvírá nové možnosti díky využívání digitálních technologií,” říká Jan Kovář, Client Partner společnosti TNS Aisa.
Parametry výzkumu 

Kvantitativní průzkum prostřednictvím TNS Aisa on-line panelu respondentů v Praze a Brně v průběhu druhého čtvrtletí 2016. Celkový počet rozhovorů 700, z toho 500 v Praze a 200 v Brně. 

O společnosti Uber

Technologická platforma Uber spojuje uživatele aplikace s řidiči, kteří v reálném čase používají platformu Uber a s její pomocí zajišťují společné využívání vlastních vozů se zájemci o sdílení jízd. Platforma Uber v současné době nabízí alternativní způsob dopravy ve více než 500 městech v 70 zemích světa, kde pomáhá lidem rozvíjet možnosti pohybu po městě.  V Praze Uber funguje od roku 2014. Více informací o společnosti naleznete na www.uber.com nebo na blogu.

O společnosti TNS Aisa

Přední společnost na trhu marketingových výzkumů a informací v České republice s více než dvacetiletou tradicí. Poskytuje klientům poradenství ohledně specifických strategií růstu týkajících se vstupu na nový trh, inovace, přechodu k jiné značce a stakeholder managementu, založeném na mnohaleté expertíze a špičkových řešeních. Dlouhodobé zkušenosti v oboru a důkladná znalost českého spotřebitele garantují použití správného designu výzkumu, metodiky, dotazníku, analýz i interpretace výsledků. Více informací o společnosti naleznete na www.tns-aisa.cz. TNS je součástí skupiny Kantar, jedné z největších celosvětových skupin v oblasti marketingového výzkumu a poradenství. V případě zájmu o další informace prosím navštivte stránky www.tnsglobal.com.

 

Podobné příspěvky

ŠKOLA PLNÁ KADEŘNÍKŮ ,

Afri

Pitný režim je v létě velmi nutný!

Šebík

Den památky zesnulých

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady