Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
Hledejte cokoli zde na webu
DomůZajímavostiHistorieLidská práva po habsbursku: Před 336 lety císař Leopold I. vydal robotní patent

Lidská práva po habsbursku: Před 336 lety císař Leopold I. vydal robotní patent

Lidská práva po habsbursku: Před 336 lety císař Leopold I. vydal robotní patent

Rok 1680 byl neprávem vytěsněn z českého národního povědomí snad proto, že smutné stránky své historie si žádný národ nepřipomíná nejraději. Jenže čestně prohrát, ba tragicky prohrát není tak zlé jako vůbec nebojovat. Před 336 lety naši rolničtí předkové prokázali, že kvůli svobodě jsou schopni obětí.

Z tohoto hlediska patří povstání rolníků proti útisku vrchnosti, ke kterému došlo v roce 1680, k velmi slavným kapitolám našich národních dějin. Pobělohorský čas přinesl nejen zpustnutí třetiny země, ale i vytrvalé ukrajování práv poddaných, platných v království před rokem 1618, které si vynucovala pobělohorská šlechta, v níž silné pozice získaly cizácké elementy – ale i těm českým, katolickým, se v době překypující monumentálním barokem a přísnou zbožností, na niž dohlíželi všudypřítomní jezuité, zalíbilo. Společenský řád, v němž každý měl své místo, jako by konečně naplnil dávnou středověkou maximu: ty vládni, ty se modli a ty pracuj!

Když císař Leopold na podzim 1679 uprchl před řádícím morem z Vídně do Čech, vedlo to k uvalení nových břemen na poddané, ale současně i vyvolalo vlnu jejich nadějí, že císař je vyslyší: v peticích adresovaných císaři protestovali jak proti těmto mimořádným břemenům, tak proti všem břemenům, ukládaným po třicetileté válce. Současně nevolníci začali odepírat roboty.

císař svaté říše římské Leopold I. Habsburský

Císař Svaté říše římské a český král Leopold I. Habsburský

Císař nevolníky skutečně „vyslyšel“: V březnu jim svým mandátem zakázal petice a odkázal je na krajské hejtmany, současně  zrušil všechna poddanská privilegia z doby před rokem 1618, pokud nebyla nově potvrzena vrchnostmi. Proti srocování nevolníků povolal vojsko (smutnou roli v potlačování rebelií sehrál Kryštof Vilém Harant z Polžic a Bezdružic, odtud také ono nelichotivé „ty jsi harant“). Snad nejblíže k otevřené válce s dvorem mělo na tisíc rolníků  v dubnu 1680 u Litomyšle, ale vrchnostenský správce je sliby přesvědčil k rozchodu. Východočeská vyšetřovací komise vedená Karlem hrabětem ze Šternberka pak dala popravit čtyry vůdce a další potrestala nucenými pracemi.

Dne 28. června 1680 císař konečně vydal robotní patent, který rolníkům stanovoval formálně maximum robotních povinnosti (3 dny v týdnu), nicméně v praxi formulace patentu umožňovala stanovenou normu libovolně překračovat, takže nebylo výjimkou, že v řadě panství dosahovaly roboty až 6 dnů v týdnu.

Luděk Toman

Facebook komentáře

Sdílejte články