Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
DomůNovinky Pražského ZpravodajeČeská pošta zlepšuje školení nováčků

Česká pošta zlepšuje školení nováčků

Česká pošta zlepšuje školení nováčků

Česká pošta od loňského léta rozjela adaptační program pro nové zaměstnance. Cílem adaptačního programu je nově příchozí dostatečně proškolit a seznaámit s problematikou a podmínkami v jejich novém zaměstnání.

Zeptali jsme se pana Miroslava Prokopa prezidenta Fedrace výkonných zaměstnanců České republiky (FVZ) odborové organizace která zastupuje zaměstnance České pošty.

Jak, vy jako odborový předák vnímáte zavedení adaptačního programu pro nováčky?

Adaptační program sleduji již od jeho zavedení v srpnu 2016. Celý tento program jsem sledoval a mohu zodpovědně říct, že je to opravdu velký posun v personální politice v oblasti práce s nově příchozími zaměstnanci.

V únoru 2016 jte byl jedním z pořadatelů demonstrace za lepší pracovní podmínky zaměstnanců České pošty. Jedním z vašich požadavků bylo zlepšení personální politiky a přístupu k zaměstnancům. Vnímáte tedy tento adaptační program jako splnění jednoho z vašich požadavků?

Dá se říct, že ano. V minulosti byl přístup k nováčkům a jejich zaškolování na docela špatné úrovni. Nedostečné proškolení, krátká doba na seznámení s problematikou a výkonem na novém pracovišti vedla k odchodu nováčků. Práce poštovních doručovatelů, balíkářů, pracovníků přepážek a dalších profesí je velice náročná. Nově příchozí se musí naučit spoustu věcí o kterých do té doby neměl ani tušení. Doručovatel není jenom někdo kdo chodí od domu k domu a hází dopisy. Musí znát spoustu předpisů a zvládnou náročnou administrativu která je důležitou součástí jeho práce včetně dokonalé znalosti jeho rajonu.. Stejně tak jako u dalších profesí na České poště je to velice náročná a zodpovědná práce. Rád bych aby i veřejnost vnímala práci zaměstnanců České pošty jako velice náročnou službu právě pro ně pro klienty.

Nováčci to tedy nezvládali a opouštěli Českou poštu ještě ve zkušební době?

Samozřejmě bylo mnoho takových případů. Když jsem já nastoupil jako poštovní doručovatel tak jsem první den dostal hromadu papírů a předpisů. „Tady podepište, že jste byl seznámen s BOZP tady podapište, že jste byl seznámen s tím a s tím“. Jestli, že takto probíhalo zaškolování zaměstnanců a po pár dnech někdy i po třech dnech vás vyšlou samotného na rajon. Tak to málokdo zvládne. Tím docházelo ke znančné fluktuaci a nedostatku zaměstnanců. A nedostatek zaměstnanců vede k přetěžování stávajících. Tu poštu prostě někdo roznést musí. Pro většinu zaměstnanců je to jakási stavovská čest, že zásilka se má doručit. Co, ale dělat když nejsou lidi.

Co je tedy za změny v přijímání nováčků?

Celkově se změnil způsob školení. Vše je řádně organizované. Úvodní seznámení probíha dva dny. Nováček se seznámí se základními předpisy, získá základní informace pro danou profesi. Další tři dny probíhá školení poštovní technologie, technologické postupy. Pět dnů nováček pracuje pod dohledem mentora a následně i dlaších padesát dnů. Nováček je tedy při nástupu dostatečně proškolena a dalších několik týdnů má u sebe mentora který mu vždy poradí a pomůže.

Kdo je mentor a jak se určuje?

Mentora vybírá nadřízený z řad nejzkušenějších zaměstnanců. Mentorovi také náleží za roli mentora finanční odměna. Je prostě nutné aby se někdo dobře staral o nováčka. Je to v zájmu celého kolektivu aby se naplnil stav zaměstnanců. Když bude dostatek zaměstnanců nebudou další přetěžováni. Teď je nutné aby si všichni na pracovištích vzájemně pomáhali.

Myslíte, že toto odstarní přetěžování zaměstnanců?

Dostatek lidí na pracovišti je základní krok ke snížení pracovního zatížení. Dalším krokem je zlepšení platových podmínek včetně snižování zátěže doručovatelů, řidičů a dalších zaměstnaců České pošty. Toto vše je ovšem běh na dlouhou trať a vyžaduje trpělivost. Česká pošta je největší zaměstnavatel v ČR a vše nejde změnit ze dne na den. Věřím, že postupem času se vše posune k lepšímu.

                                                                                               Autor: Radan Wolf

Facebook komentáře

Sdílejte články