Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění ČR Novinky Pražského Zpravodaje

Výstavu Jdi na venkov uvidíte v Plzni – kultura a umění mezi léty 1800 až 1960

Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a Národní galerií Praha připravila výstavu na téma Plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19.století konaného v rámci festivalu Smetanovské dny.Výstavu Jdi na venkov značí výtvarné umění a lidová kultura v Českých zemích 1800 – 1960.

Zaměření na lidovou kulturu vycházely z myšlenek Jeana-Jacquese Rousseaua a osvícenství, kdy poddaný lid měl být oporou pro moudrou vládu. Zájem o lidi žijící na venkově ve spojení s přírodou byl idealizovaně popisován jako život s přirozenou mravností, čistotou myšlenek a citů. V Čechách zájem o lidové kroje, život na vesnici ve všední práci i slavnostních zvycích – zachycení a zobrazení např. dožinkových slavností, trhů, poutí, posvícení, lidových svateb, sbírání lidových písní, pověstí, zobrazováním krajinářských motivů s místy památného charakteru apd. připravilo nástup národně osvobozenecké generace a proces sebeurčení evropských národů. Venkov se začal proměňovat s citovými vazbami k určitému kraji, což zachycovaly vydávané velké publikace o lidových krojích z různých částí Čech a Moravy.

Venkovské atributy a rysy lidovosti začaly být vysoce hodnoceny a odtud se odvíjela identita moderního národního kolektivu.

Název výstavy Jdi na venkov! je převzat z Myšlenek o slovanském malířství od Ludvíka Rittersbergera z r.1848, kde říká: „Jdi na venkov, do takového okolí, kde lid náš ještě zachovalý jest, a vstup v neděli ráno do kostela … kde bys ve shromáždění …českoslovanskou lepotvárnost našel …ztepilou postavu a pravidelné tahy spojené s jakousi líbeznou plností…“  Tento popis se ztvárnil nejvíce v díle Josefa Mánesa, ať v litografii Domov, akvarelu Slovenská rodina nebo na stěžejním díle Kalendářní desky orloje Staroměstské radnice v Praze. Další významnou postavou je Mikoláš Aleš. Připomeňme lunety pro Městskou spořitelnu pražskou, návrhy praporu pražského Sokola, ilustrace Špalíčku národních písní a říkadel, akvarel Jan Sladký Kozina a mnohé další.

Z dalšího, obsáhlého výběru prací mnohých autorů představených na výstavě jmenujme výběrově obrazy Joži Úprky Jizda králů nebo Moravští šohaji a obraz Boží Tělo ve Velké. Mezi dalšími díly najdeme obraz Václava Špály Píseň domova nebo díla Miloše Jiránka Myjavský trh, Boží tělo ve Velké a jiné. Jindřich Štýrský je zastoupen např.olejem Loutkář, malířka Toyen obrazem Tři králové. Z děl Josefa Čapka je představen obraz Prodavačka výšivek, Zdeněk Rykr dílem Polní nářadí, Josef Šíma kvašem Slovensko, František Hudeček kresbou Kříže na detvanském hřbitově nebo olejem Slovensko a Emil Filla velkými oleji cyklu Balady, národní písně a říkadla. Výběr umělců pokračuje až po soudobé umělce.

Rozsah výstavy ale tímto není vyčerpán. V expozici jsou představeny lidové stavby, výběr architektonických realizací například od Dušana Jurkoviče pro Národopisnou výstavu českoslovanskou r.1895, připomenutí vlivu lidové architektury v díle Jana Kotěry, Pavla Janáka, Josefa Gočára a dalších.

Expozice neopomíjí lidovou tvořivost, souvislosti s vývojem umění evropského, významné výstavy, vznik výtvarných skupin a např.Ústředí lidové a umělecké výroby v r.1945. V expozici najdeme fotografickou dokumentaci nebo je promítán film vzniklý v režii Karola Plicku Zem spieva.

K výstavě, která je otevřena do 12.května tohoto roku, byl vydán representativní katalog, který nás v 18 kapitolách seznamuje detailněji s jednotlivými výtvarnými projevy a souvislostmi v průběhu 160 let vývoje české kultury.

Akce spojené s výstavou naleznete na http://www.zpc-galerie.cz/cs/aktualni-programy

 

Zpracoval: Petr Ondrášek

Foto: © ZČG Plzeň

Obrázek nahoře: Joža Úprka, Boží tělo ve Velké, 1912,ZČG v Plzni

Jaroslav Čermák, Slovenský bača se psem, 1854,sb.Karlštejnská,a.s. jpg

Josef Mánes,Marina 1852,NG v Praze,jpg

Josef Čapek, Zpívající děvčata, 1936, soukr.sb.jpg

E.Filla, Zátiší s malovaným džbánkem 1913.NG v Praze.jpgeo.

Josef Šíma,Slovensko, 1947, GHM Prahy.jpg

Zdenek Rykr, Polní nářadí, 1936, NG v Praze.jpg

Záběr z filmu Zem spieva, 1933,režie Karol Plicka,SFÚ Bratislava.jpg

Podobné příspěvky

Jiří Zonyga promluvil – „Ke všem rolím se chovám stejně“

Redakce

Rozlomená doba 1908 – 1928. Avantgardy ve střední Evropě

Petr Ondrášek

Zpěvák Daniel Hůlka ukázal dceru. Na první fotce rodinka září štěstím!

Jaroslav Hauer

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady