Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
DomůKulturaVýtvarné umění ČRGalerie moderního umění v Hradci Králové vystavuje výběr z grafického díla z let 1964-2011 Zdeňka Sýkory

Galerie moderního umění v Hradci Králové vystavuje výběr z grafického díla z let 1964-2011 Zdeňka Sýkory

Galerie moderního umění v Hradci Králové vystavuje výběr z grafického díla z let 1964-2011 Zdeňka Sýkory

Tvorba Zdeňka Sýkory (1920-2011), přispěla u nás v 60.letech minulého století k zájmu o abstraktní umění. Patří ke světovým průkopníkům využití počítače při přípravě výtvarného díla.

Narodil se v Lounech, kde prožil celý svůj život. Absolvoval zde reálné gymnázium. Již za studií fotografoval a maloval obrazy. Po r.1939 pracoval na železnici. Po r.1945 studoval výtvarnou výchovu a deskriptivní geometrii na UK v Praze, kde začal r.1947 vyučovat. V r.1966 se stal docentem malby. Byl členem skupiny Křižovatka, která byla založena v r.1963 v Praze. Ve své tvorbě od r.1985 spolupracoval se svou manželkou Lenkou. Jeho dílo zahrnuje obrazy, grafiky, plastiky, je autorem desítek realizací v architektuře.

Ve svém díle Zdeněk Sýkora navázal na své významné předchůdce, představující geometrické a konstruktivistické tendence v první polovině 20. století (F. Kupka, P. Mondrian, K. Malevič, umělci Bauhausu, M. Bill a jiní).

Výstava představuje reprezentativní výběr z autorova grafického díla z let 1964–2011.

Soubor grafických listů představených na výstavě zahrnuje obě vrcholná období Sýkorovy tvorby, která jsou založená na zcela odlišných principech.Rané grafické práce, Struktury, vznikaly po roce 1964 nejprve technikou linořezu, později jako serigrafie (sítotisk). Byly založeny na kombinatorice obrazového prvku v definované struktuře. Grafické práce z pozdějších let, linie, byly tištěny pouze technikou sítotisku a hlavním principem jejich tvorby se stala náhodnost. Umělcova malířská a  grafická tvorba se vždy vzájemně prolínala a je charakterizována neustálým hledáním autonomního výrazu, formy a metody.

Oceněním jeho tvorby bylo v r.1991 jmenování čestným občanem města Loun. Na mezinárodním poli mu v r.2003 francouzský ministr kultury udělil titul rytíře Řádu umění a literatury a r.2005 obdržel rakouskou cenu Herberta Boeckla za celoživotní dílo.

Výstavu je možné shlédnout do 27.ledna t.r.

Zpracoval Petr Ondrášek, foto © GMU Hradec Králové

Nahoře: Epozice

Facebook komentáře

Sdílejte články