Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
Hledejte cokoli zde na webu
DomůKulturaPozvánky na akce„GALERIE“ Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu

„GALERIE“ Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu

Merta

„GALERIE“ Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu

2. 11. 2016 – 12. 3. 2017

Galerie hlavního města Prahy

Městská knihovna, 2. patro

Mariánské nám. 1, Praha 1

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, čtvrtek do 20 hodin

Kurátorka výstavy: Hana Larvová

Koncepce a dramaturgie výstavy: Lenka Mertová

První pozdní maturitou nazývá s nadsázkou malíř Jan Merta (1952) svou aktuální výstavu v Galerii hlavního města Prahy. Nevystavuje tu poprvé; jde již o druhou samostatnou galerijní prezentaci. Poprvé se představil již před třiadvaceti lety v roce 1993 komorním souborem obrazů ve druhém patře Staroměstské radnice. Už tehdy zaujal svým specifickým výtvarným myšlením, které dále ve svých malbách a v poslední době i objektech dále rozvíjí. V roce 2005 se tady v Městské knihovně také zúčastnil společné výstavy s Petrem Niklem, Tomášem Císařovským a Antonínem Střížkem, nazvané „A na co myslíš ty?“. Její kurátor Marek Pokorný ji tehdy koncipoval jako „tematickou expozici“, ve které poukázal mimo jiné na určité společné aspekty jejich malířského výrazu. Merta je jedním z umělců, které řadíme k představitelům tzv. nové malby generace 80. let a kteří si svůj výtvarný názor formulovali na pozadí tehdy nastupující postmoderny. Více či méně důsledný rozchod s principy modernismu z nich vygeneroval svérázné tvůrčí individuality s velkou šíří malířských názorů a stylů. Z dnešního pohledu je zřejmé, že Jan Merta patří svou do osobní paměti zacílenou tvorbou k jejím stěžejním osobnostem.

Na aktuální výstavě v prostorách Městské knihovny představuje Merta po vizuální i obsahové stránce obsáhlý a mimořádně konzistentní soubor maleb, který tentokráte rozšiřuje o drobné kresby, sochy a instalace. Povahu svých děl v průběhu let nezměnil, pouze některá témata rozšířil nebo doslovil. Určujícím pro jejich volbu vždy byl a stále je svérázný vztah k vlastnímu procesu malby. Obrazovou plochu s neobvyklou prostorovou konstrukcí zobrazovaného tématu přetváří v meditativní projekci prožitých událostí. Vytváří si osobní ikonografii, jejíž místy zvětšené fragmenty reality představují v jinak vyprázdněném prostoru několik významových rovin autorovy paměti. Každý obraz vzniká z nutnosti sdělení – proto má každý zásadní důvod svého vzniku. Zdánlivou úspornost malířského výrazu vyvažuje maximální koncentrovanost obsahu. To vše platí i pro ostatní média, která autor s malbou obsahově propojuje.

Výstava do prostor Městské knihovny je koncipovaná jako site specific projekt. Merta zde propojuje aktuálně vznikající díla se staršími realizacemi, kterým přiřazuje v nových souvislostech další významy. Pokračuje tak v dialogu se svým divákem, který započal již před lety a ve kterém naznačuje další fragmenty svého osobního příběhu. Nedílnou součástí výstavy je „biografie“ v podobě souboru černobílých fotografií, který vytvořili jeho osobní i tvůrčí přátelé Lukáš Jasanský a Martin Polák. Celý obsáhlý cyklus, nazvaný Jan Merta, má v současnosti již 142 položek. Výběr z těchto fotografií tak již podruhé, po expozici v brněnské Wannieck Gallery v roce 2009, mapuje záchytné body Mertova života včetně výstavních „stop“ napříč různými evropskými městy, a koncept celé výstavy tak dotváří.

K výstavě vychází doprovodný katalog s reprodukcemi vystavených děl, výběrem fotografií z cyklu Jan Merta od autorů Lukáše Jasanského a Martina Poláka a s fotografiemi z výstavy. Textovou část doprovází rozhovor Jana Merty s Hanou Larvovou a dále texty Oldřicha Krále, Lenky Mertové, Martina Dostála a Pavla Vančáta. Katalog vyjde 3. prosince, kdy se bude v 17 hodin konat „Kulturní večer v galerii“ spojený s koncertem a křtem katalogu. Na klarinet a saxofon zahraje přední český improvizátor a skladatel Pavel Zlámal.

Hana Larvová

Jan Merta

Narozen 4. 12. 1952 v Šumperku (Česká republika)

1968–1972 studium na Střední odborné škole výtvarné v Praze

1972–1981 různá zaměstnání (neumělecké profese)

1981–1987 studium na Akademii výtvarných umění v Praze

1991–2002 zastupován Galerií MXM v Praze

2003–2015 zastupován Galerií Johnen + Schöttle v Kolíně nad Rýnem (později Galerie Johnen v Berlíně)

Od roku 2004 zastupován Galerií Rüdiger Schöttle v Mnichově

Od roku 2004 zastupován Galerií Martin Janda ve Vídni

Od roku 2014 zastupován Galerií SVIT v Praze

V roce 2005 a 2009 zvolen Osobností roku za výtvarný počin

Žije a pracuje v Praze a Českých Lhoticích

Koncepce a dramaturgie výstavy: Lenka Mertová

Prostorové řešení výstavy: Lenka Mertová, Jan Merta, Jonatan Merta

Kurátorka výstavy: Hana Larvová

Grafické řešení: Lenka Jasanská

Redakce textů: Vladimíra Šefranka Žáková

Anglický překlad: Vladimíra Šefranka Žáková, Jiří Svoboda

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

Mediální partneři: ArtMap, A2, Radio 1, Český rozhlas, Art and Antiques, PragueEventsCalendar. Protišedi.cz, Art for Good

Poděkování:

Galerie Závodný

COLLET Prague / Munich

Galerie Rüdiger Schöttle

soukromí zapůjčitelé

Místo konání: Městská knihovna, 2. patro

Termín konání: 2. 11. 2016 – 12. 3. 2017

Otvírací doba: út–ne 10:00–18:00, čt 10:00–20:00

Vstupné: 120 Kč plné / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)

Další informace: www.ghmp.cz, www.facebook.com/GHMP.cz

DOPROVODNÉ PROGRAMY

Autorské prohlídky s Janem Mertou a kurátorkou Hanou Larvovou:

t. 12. 1. 2017 od 18:00

ne. 19. 2. 2017 od 16:00

t. 2. 3. 2016 od 18:00

Kulturní večer Galeriikoncertem a křtem katalogu. Na klarinet a saxofon zahraje přední český improvizátor a skladatel Pavel Zlámal.

so. 3. 12. 2016 od 17:00

Sobotní výtvarné workshopy:

so. 10. 12. 2016 13:00–18:00 Malba a tělo, workshop s Janem Mertou, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

so. 21. 1. 2017 13:00–18:00 Otisky a stopy barvy, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

so. 25. 2. 2017 13:00–18:00 Možnosti malby, Městská knihovna

V sérii výtvarných workshopů prozkoumáme subjektivní a meditativní povahu díla Jana Merty z různorodých výchozích bodů. Během tvorby se budeme pohybovat na hranici mezi konkrétním a abstraktním. Podstatou výtvarných aktivit bude zaměření na velkoformátovou malbu, redukci tvarů, změny měřítek, hry s barvami a posuny směrem k abstrakci. Rozvedeme také téma otisku, záznamu a stopy. Barevné otisky nejrůznějších materiálů, se kterými se setkáváme v každodenním životě, nám poslouží jako určitý podnět pro realizaci rozměrné malby. Jednoduchost a čistotu výtvarné formy uplatníme nejen prostřednictvím klasických technik, ale i netradiční formou malby čajem a kávou po vzoru autora, přičemž se po obsahové stránce zaměříme na významnou kapitolu Mertova díla – na vymezování vnitřního prostoru, obalů, schránek, příbytků, zákoutí a hlubin. Toto téma zpracujeme i v rámci konceptuálních přesahů při realizaci drobnějších variací, kdy nám jako prostředek pro sdělení poslouží dopisní obálka, která může skrývat cokoliv, co do ní tvůrce vloží. Součástí doprovodných programů bude také workshop pod vedením Jana Merty a lektorek GHMP.

Sobotní workshopy jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných. Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

Výtvarné dílny pro dospělé a seniory:

ne. 15. 1. 2017 15:00–18:00 Fragmenty a skryté příběhy v obrazech, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

ne. 22. 1. 2017 15:00–18:00 Předmětný svět jako dialog barev, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Interaktivní dílny budou zaměřeny na malířskou práci Jana Merty, jeho výtvarné přístupy a vztah k obrazu jako ke konceptu. Konstrukci obrazové plochy budeme řešit jako cestu z předmětného světa a jeho drobných fragmentů v reálném měřítku směrem k zvětšování do předimenzovaných rozměrů, posouvání do jiných rovin, vytváření nových příběhů nebo směrování až do forem abstrakce. Soustředíme se také na umělcovo barevné spektrum. Budeme se věnovat i míchání barev, experimentování s neobvyklými valéry a vztahům mezi barvami.

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Rezervace nutná

Vedle výše uvedených akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol a pedagogové 5 Kč, děti nad 10 let 20 Kč

Kontakt: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418

Jan Merta

Jan Merta

Facebook komentáře

Sdílejte články