Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Festivaly Pozvánky na akce

NOBILITAS, Letní slavnosti staré hudby v Praze začínají

Lilium

Ve čtvrtek začínají Letní slavnosti staré hudby; nabídnou hudbu šlechtických dvorů.   Na hudbu známých i méně známých autorů komponovanou pro šlechtické dvory ve Francii, Španělsku, Itálii, Švédsku i u nás láká od čtvrtka 23. července festival Letní slavnosti staré hudby. Duchovní i světská hudba z období od středověku až po baroko během prázdninových večerů rozezní pražské kostely i zámecké zahrady. Posluchači se mohou těšit na vystoupení rezidenčního ansámblu festivalu Collegium Marianum a celé řady sólistů v čele se sopranistkou a harfenistkou Hanou Blažíkovou, barytonistou Tomášem Králem nebo houslistkou Lenkou Torgersen.

Letos festival s podtitulem „NOBILITAS“, tedy ušlechtilost, opět nabídne poutavé a objevné exkurze do hudební historie.

HajskaFestival zahájí 23. července ve 20.30 hod. v kostele Panny Marie Na Slovanech koncert s názvem Meditatio. Program večera láká na duchovní moteta komponovaná pro francouzský královský dvůr v 17. století u nás méně frekventovaných autorů, jakými jsou Marc-Antoine Charpentier, Henri Du Mont nebo Pierre Méliton, v podání tří pěvců (Vojtěch Semerád, Ondřej Holub, Tomáš Král) za doprovodu bassa continua. Dále se mohou posluchači těšit na středověký repertoár ze španělských hudebních rukopisů v podání Hany Blažíkové a její románské harfy, zvukomalebné efekty a přírodou inspirované improvizace v interpretaci souboru Concerto Aventino pod vedením flétnisty Jakuba Kydlíčka anebo květinové inspirace v díle vášnivého zahradníka Georga Philippa Telemanna a jeho francouzských současníků. Prázdninovou část festivalu uzavře v kostele sv. Šimona a Judy sopranistka Hana Blažíková za doprovodu Collegia Mariana. Koncert s názvem Lilium mezi trním uvede posluchače do světa raně barokní hudby v Českém království a nabídne vytříbenou hudební virtuozitu v kontrastu s prostou, avšak působivou lyrickou poetikou strofických písní rytíře Adama Václava Michny z Otradovic. Letos se mimořádně s ohledem na vládní opatření dva koncerty uskuteční na začátku září. Ty naopak budou patřit výlučně zahraničním interpretům. Příznivci staré hudby mohou těšit na virtuózní kusy pro violu da gamba a cembalo z pera polských a německých mistrů, které představí Krzysztof a Anna Firlusovi (Polsko). Bohatý repertoár věnovaný královně Kristýně I. Švédské, mimořádné osobnosti evropských dějin, přiveze německý soubor NeoBarock. V letošním roce zvou pořadatelé posluchače například do zahrad zámku Troja, kostela Panny Marie Na Slovanech nebo kostela sv. Martina ve zdi.

Online rezervace a předprodej vstupenek na všechny festivalové koncerty probíhá na www.letnislavnosti.cz a v síti Colosseum ticket.

_Hana_BlazikovaPodtitulem 21. ročníku festivalu je „NOBILITAS“, koncerty tak budou sledovat urozenost, ušlechtilost, „nobilitu“ a její podoby v širokém slova smyslu, a také jak se měnila v průběhu času ve vazbě k evropské hudební kultuře. Koncerty se budou konat v sakrálních i světských historických prostorách hlavního města; ve dvou případech festival využije i nezaměnitelnou atmosféru zámeckých zahrad. Spojení šlechty a hudby v sobě zahrnuje nejen rovinu dvorské zábavy, ale také velice důležitou potřebu reprezentace a symbol ukotvení pozice v dobové společnosti. Tím se hudební produkce stávaly na jedné straně estetickou zálibou či projevem více či méně zapáleného hudebního mecenášství, na straně druhé nepřímým nástrojem politiky a vítaným prostředkem ke zviditelnění panovnického či aristokratického majestátu a jeho nedotknutelnosti. Tato rovina se promítá nejen do šlechtické hudební kultury raného novověku jako takové, ale také do námětů provozovaných děl.

LiliumMeditatio

Letní slavnosti staré hudby budou zahájeny ve čtvrtek 23. července v Emauzském klášteře harmonicky bohatým, dramatickým a zároveň i líbezným programem, v němž tři mužské hlasy (Vojtěch Semerád, Ondřej Holub, Tomáš Král) za doprovodu bassa continua vytvoří místy temný, místy mohutný a zářivý témbr, typický pro francouzskou hudbu druhé poloviny 17. století. Byl to především Marc-Antoine Charpentier, kdo dokázal toto specifické obsazení rozehrát do obzvlášť působivých barev… Henri Du Mont, Pierre Méliton, Pierre Robert – jejich moteta doprovodí Charpentierovy křehké i drásající, kontemplativní i dramatické Postní meditace.

La rose de Paris

V pondělí 27. července rozezní zahradu trojského zámku rezidenční soubor festivalu Collegium Marianum pod vedením flétnistky Jany Semerádové. Společně vytvoří „girlandu“ z Pařížských kvartetů G. Ph. Telemanna, duet M. Blaveta a „květinové“ passacaille J. C. F. Fischera. Koncert se bude konat na úpatí „schodiště titánů“, které vede z Císařského sálu zámku do francouzské zahrady. Květiny byly Telemannovou vášní a jeho sběratelství podporoval zasíláním cibulek květin dokonce i G. F. Händel. Snad i díky této zálibě se Telemannova hudba dodnes dotýká srdcí posluchačů, neboť vychází ze země, aby směřovala k nebesům.

Květina milosti

Čtvrtek 30. července bude v kostele sv. Martina ve zdi zasvěcen středověké hudbě, přesněji řečeno třem středověkým kodexům, které vznikly na Iberském poloostrově. Cantigas de Santa Maria, Llibre Vermell de Montserrat, Codex Las Huelgas – z nich vybrala Hana Blažíková nejkrásnější perly hudebního dědictví středověkého Španělska. Snoubí se v nich neobvyklá melodika s otiskem trubadúrské lyriky i gregoriánského chorálu, rytmika s nepřehlédnutelným arabským charakterem a vroucí mariánská úcta oslavující Pannu Marii.

Affetti dell’anima

3. srpna se v zahradě trojského zámku představí flétnista a znalec široké palety italských hudebních citů a výrazů Jakub Kydlíček se svým souborem Concerto Aventino. Společně představí mistry zejména 17. století a jejich promyšleně vystavěné, zvukomalebné a mnohdy dovádivé kousky. S. Rossi, D. Castello, M. Uccellini, J. van Eyck, G. Giamberti a další jejich kolegové uměli vyjádřit bolest, lásku, naději, smutek, radost, něhu, bojovnost i odhodlání… Rozmanitá hnutí mysli a srdce budou v hudebním vyjádření znít zblízka i zdálky a chybět v nich nebudou ani zvuky přírody.

Lilium mezi trním

6. srpna v kostele sv. Šimona a Judy uvede koncert Lilium mezi trním posluchače do světa raně barokní hudby v Českém království, a to v několikerém kontrastu. Vytříbená hudební virtuozita, nejen instrumentální, se setká s prostou, avšak působivou lyrickou poetikou strofických písní rytíře A. V. Michny z Otradovic. V 11 písních z České mariánské muziky projdeme životem Matky Boží v doprovodu H. I. F. Bibera, S. Capricorna či V. Albriciho. Pestře složený program dá nahlédnout do světa dobové zbožnosti a poezie i instrumentální bravury, představí skladatele usedlé i světoběžníky, Čechy i Italy – a ve vzájemném propojení, jako na barokním obraze s technikou temnosvitu, nechá vyniknout to nejlepší z jejich tvorby… Sopranistku Hanu Blažíkovou doprovodí rezidenční soubor festivalu Collegium Marianum.

Galantní dialog

3. září se v Zrcadlové kapli Klementina představí hráč na violu da gamba Krzysztof Firlus a cembalistka Anna Firlus. Kromě Ch. Podbielského, M. Kamieńského a C. F. Abela zazní i hudba J. S. Bacha. Mnohé ze skladeb budou uvedeny v české premiéře, zejména pak sonáty C. F. Abela, lipského žáka velkého Bacha, které byly objeveny v poznaňské Univerzitní knihovně až velmi nedávno: vyjevují Abela jako mistra virtuózního, imaginativního, a právě galantního…

Pallas nordica

Pondělí 7. září se v Císařském sále zámku Troja rozezní hudba věnovaná švédské královně Kristýně I. Jedna z nejzajímavějších, nejvzdělanějších a nejrozporuplnějších postav evropských dějin 17. století za sebou zanechala výrazné múzické stopy. Vydáme se po nich s vynikajícím německým souborem NeoBarock, který nabídne známé mistry jako A. Scarlattiho, J. H. Schmelzera nebo A. Corelliho, ale také skladatele neznámé, ovšem pozoruhodné, jakými jsou například V. Albrici, pochovaný v Praze, který pracoval přímo pro královnu Kristýnu, nebo J. Schop z Hamburku, jehož skladby se hrály během oslav Vestfálského míru (1648), na němž se Kristýna také podílela.

Následující den po koncertě se budou členové ansámblu NeoBarock věnovat zájemcům z řad hráčů na barokní housle, violu a cembalo i řad široké veřejnosti během půldenního workshopu zaměřeného na instrumentální hudbu německého baroka.

21. ročník festivalu pokračuje v programové linii připravované ve spolupráci s prestižním Centrem pro barokní hudbu ve Versailles (Centre de musique baroque de Versailles – CMBV), na níž se podílí také Francouzský institut v Praze.  Více o spolupráci …
Vstupenky je možné rezervovat i zakoupit online na www.letnislavnosti.cz. Rezervované vstupenky je možné vyzvednout a zaplatit ve Festivalovém centru, nebo zaplatit kartou online. Seznam dalších předprodejních míst na www.colosseumticket.cz.

Festivalové centrum na adrese GALERIE 1 ve Štěpánské 47, Praha 1 je otevřeno každou středu (do 2. 9. 2020) od 10.00 do 18.00 hodin. Zavřeno je 12. a 19. 8. 2020.

Již tradičně pořadatel nabízí množstevní slevu 4+: při zakoupení stejného počtu vstupenek na 4 a více akcí bude poskytnuta 20% sleva.

V rámci věrnostního programu je možné získat slevu 200 Kč za každých 2000 Kč vynaložených na online nákup vstupenek na koncerty Letní slavnosti staré hudby 2019 (tento program vyžaduje registraci). U vybraných koncertů festival nabízí speciální studentský program: 100 Kč / 1 vstupenka bez určení konkrétního místa (držitelé těchto vstupenek budou uvedeni na volná místa v sále těsně před začátkem koncertu). Více informací na http://www.letnislavnosti.cz.

Systém slev a bonusů výrazně rozšiřuje program pro členy klubu Collegium! (podrobnosti na www.letnislavnosti.cz).

Senioři a studenti mají vstupné levnější o 10 %, děti do 15 let o 20 %.

Držitelé průkazu ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba s doprovodem) mají slevu 50 %.

PROGRAM:

Čtvrtek 23. 7. 2023 | 20.30

Emauzské opatství, kostel Panny Marie Na Slovanech,

Vyšehradská 49, Praha 2

Meditatio

Duchovní moteta pro francouzský královský dvůr

M.-A. Charpentier, É. Moulinié, G. Bouzignac, P. Méliton

Vojtěch Semerád – tenor (haute-contre)

Ondřej Holub – tenor (taille)

Tomáš Král – baryton (basse-taille)

Mélusine de Pas – viola da gamba

Jan Krejča – teorba

Pablo Kornfeld – varhany

Pondělí 27. července | 20.00

Zahrada zámku Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

(V případě nepříznivého počasí se koncert přesune do Císařského sálu zámku Troja)

La rose de Paris

Girlanda z Telemannových Pařížských kvartetů,

Blavetových duet a Fischerovy „květinové“ passacaille

G. Ph. Telemann, M. Blavet, J. C. F. Fischer, J.-Ph. Rameau

COLLEGIUM MARIANUM

Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí

Lenka Torgersen, Vojtěch Semerád – barokní housle

Hana Fleková – viola da gamba

Filip Hrubý – cembalo

Čtvrtek 30. července | 19.30

Kostel sv. Martina ve zdi, Martinská 8, Praha 1

Květina milosti

Obraz Panny Marie ve španělské středověké hudbě

Cantigas de Santa Maria, Llibre Vermell de Montserrat,

Codex Las Huelgas

Hana Blažíková – soprán, románská harfa

Pondělí 3. srpna | 20.00

Zahrada zámku Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

(V případě nepříznivého počasí se koncert přesune do Císařského sálu zámku Troja)

Affetti dell’anima

Zvukomalebné efekty a improvizace v italské hudbě 17. století

M. Uccellini, J. van Eyck, D. Castello, S. Rossi, G. Giamberti

CONCERTO AVENTINO

Jakub Kydlíček – zobcové flétny, umělecký vedoucí

Josef Žák, Jiří Sycha – barokní housle

Věra Kousalíková – barokní violoncello

Lukáš Vendl – cembalo, varhany

Marek Kubát – teorba, barokní kytara

Čtvrtek 6. srpna | 19.30

Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1

Lilium mezi trním

Poetika a virtuozita v duchovní hudbě barokní Čechie

A. V. Michna z Otradovic, H. I. F. Biber, S. Capricornus, V. Albrici

Hana Blažíková – soprán

COLLEGIUM MARIANUM

Jana Semerádová – flétny, umělecká vedoucí

Lenka Torgersen – barokní housle

Vojtěch Semerád – barokní housle, barokní viola

Hana Fleková – viola da gamba

Kateřina Ghannudi – trojřadá barokní harfa

Ján Prievozník – violon

Jan Krejča – teorba

Filip Hrubý – varhany

Čtvrtek 3. září | 19.30

Zrcadlová kaple, Mariánské náměstí 5, Praha 1

Galantní dialog

Viola da gamba v královských a knížecích komnatách

Ch. Podbielski, J. S. Bach, Ch. W. Podbielski, C. F. Abel

Krzysztof Firlus – viola da gamba

Anna Firlus – cembalo

Pondělí 7. září | 20.00

Zámek Troja, Císařský sál, U Trojského zámku 1, Praha 7

Pallas nordica

Hudba pro královnu Kristýnu Švédskou

J. W. Furchheim, J. Schop, C. Farina, A. Scarlatti

NEOBAROCK

Maren Ries, Anna-Maria Smerd – barokní housle

Ariane Spiegel – barokní violoncello

Stanislav Gres – cembalo

Johanna Seitz – trojřadá barokní harfa

Pořadatel: Collegium Marianum – Týnská škola
Spolupořadatel: Nadace Collegium Marianum

Festival je členem European Early Music Network (REMA) a je hrdým držitelem prestižního EFFE Label 2019–2020 a označení „výjimečný festival”.

Festival se koná pod záštitou: ministra kultury Lubomíra Zaorálka,

primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba,

a České komise pro UNESCO

Za podpory: Ministerstva kultury České republiky, hlavního města Prahy, Státního fondu České republiky, Městské části Praha 1 a Česko-německého fondu budoucnosti

Ve spolupráci s Centre de musique baroque de Versailles a Francouzským institutem v Praze.

SMART Communication s.r.o.
Újezd 21, Praha 1 – Malá strana
Silvie Marková

E: markova@s-m-art.com

 

Collegium Marianum

Vodičkova 32, Praha 1

www.letnislavnosti.cz

 

 

 

 

Podobné příspěvky

Loňská novinka Anna Karenina si od fanoušků RockOpery Praha vysloužila nejlepší hodnocení.

Šebík

Ve sněmovně Parlamentu ČR probíhá expozice na téma Osvobození ČSR ve stopách Ludvíka Svobody

Šebík

V pražské botanické zahradě probíhá exhibice afrických kamenných soch

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady