Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
DomůKulturaLiteraturaSoupisový katalog kreseb Václava Hollara (1607-1677)

Soupisový katalog kreseb Václava Hollara (1607-1677)

Pohled na Znojmo, 1636, Pero šedě, štětec transparentnimi barvami – zelenou, červenou, modrou

Soupisový katalog kreseb Václava Hollara (1607-1677)

Pohled na hrad Neuhas, 1636, Pero šedočerně, štětec šedomodře, hnědě a modře, 122 x 254 mm

Pohled na hrad Neuhas, 1636, Pero šedočerně, štětec šedomodře, hnědě a modře, 122 x 254 mm

Publikace od Aleny Volrábové Václav Hollar (1607-1677) Kresby – Soupisový katalog, vydala Národní galerie Praha. Práce byla inspirována při přípravě výstavy k životnímu jubileu Václava Hollara v roce 2007. Zatímco grafické práce byly několikrát dobře sepsány, kresby zůstávaly stranou. Rozhodujícím impulzem se stala podpora od Grantové agentury České republiky. Cílem se stal soupisový katalog. Musely se několik let studovat všechny dostupné kresby připisované Václavu Hollarovi, tyto prozkoumat, určit a začlenit, znovu přehodnotit publikované informace a projít archivy. Výsledkem spolupráce s mnohými pracovníky v institucích po celém světě je mimořádný soupis dnes známých kreseb Václava Hollara, který byl umělcem mimořádně plodným a který se stal jedním z nejvýznamnějších grafiků 17 století.

Podobizna Hanse von Zürich podle Hanse Holbeina ml., asi 1647, pero hnědě

Podobizna Hanse von Zürich podle Hanse Holbeina ml., asi 1647, pero hnědě

Publikace na více než 450 stranách seznamuje s genezí projektu, obsahuje přehled životních peripetií Václava Hollara v mimořádně bouřlivé před a pobělohorské době. Obsahuje statě o sběratelství kreseb Václava Hollara a o Hollarově technice kresby. Samotný katalog děl je rozdělen na šest částí podle míst a období významných pro životní osudy umělce. Soupis obsahuje zobrazení celkem 426 děl, které jsou nepochybně nebo velmi pravděpodobně dílem Václava Hollara nebo na nichž měl umělec zásadní podíl. Uvedeny jsou u každé kresby jejich rozměry, popis použité techniky, provenience, další údaje o díle a citace důležité literatury,  Soupis je doplněn třemi apendixy týkající se kolekce kreseb pro Topografii Matthaea Meriana, dále kresby vyřazené z životního díla Václava Hollara a soupis kreseb o nichž sice máme zprávy, ale nepodařilo se je vyhledat. Závěrem je uvedena použitá literatura, rejstříky a konkordance.

Publikace je k dostání na výstavě v Kinského paláci na Staroměstském náměstí pod názvem Václav Hollar a umění kresby. Je určena odborné ale i široké veřejnosti a doplňuje tak mezeru v přehledu dosud nezmapované významné oblasti tvorby Václava Hollara.

Zpracoval Petr Ondrášek

Fotografie nad textem: Pohled na Znojmo, 1636, Pero šedě, štětec transparentnimi barvami – zelenou, červenou, modrou

Všechny fotografie © NG Praha

Všechna zobrazená díla jsou majetkem NG Praha

Facebook komentáře

Sdílejte články