Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
DomůKulturaDivadlo50. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka

50. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka

50. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka

50. M E Z I N Á R O D N Í       P Ě V E C K Á         S O U T Ě Ž        A N T O N Í N A        D V O Ř Á K A     2 0 1 5 .
V termínu 12. – 20. listopadu 2015 se v Karlových Varech uskuteční již 50. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka. Soutěž, zpočátku určená studentům uměleckých škol, se stala během let uznávanou soutěží mezinárodní, se třemi obory: OPERA (muži i ženy do 35 let), JUNIOR (muži i ženy do 25 let) a obor PÍSEŇ (pěvci do 35 let).

V loňském roce byla Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka obohacena o soutěžní novinku určenou mladým pěvcům. Je jí soutěž OPERNÍ NADĚJE pro pěvce ve věku 16-20 let z České a Slovenské republiky.
Výjimečnost Dvořákovy soutěže spočívá v udělení množství hlavních cen, ale především cen zvláštních. Zvláštními interpretačními cenami podporují soutěž všechny operní scény z České republiky včetně Národních divadel v Praze, Brně, Ostravě, Slovenského národního divadla v Bratislavě, Společnosti Antonína Dvořáka, Českého rozhlasu, festivalu Pražské jaro, Českého národního symfonického orchestru a dalších partnerů. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že finálová kola obrů JUNIOR a OPERA zpívají finalisté s Karlovarským symfonickým orchestrem.
Do soutěžního klání jubilejního 50. ročníku se přihlásilo 101 soutěžících ze 14 zemí, kteří provedou 114 výkonů.
Pořadatelem soutěže od roku 2001 je obecně prospěšná společnost Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, jejímž ředitelem i ředitelem soutěže je Alois Ježek a jejími zakladateli Antonín Dvořák, vnuk skladatele, pěvec Peter Dvorský a dirigent Libor Pešek.
V přípravě je obsáhlá publikace, která je dokumentem padesáti let soutěže a současně sdělením pro příští generace. Soutěž svým významem přesáhla hranice regionu, státu a kontinentu. Má významné postavení pro mladé pěvce nejen z České republiky.
Mimořádnou pozornost a ocenění pěvecké soutěži v Karlových Varech připravilo Národní divadlo v Praze, které z rozhodnutí vedení Opery Národního divadla v čele s paní ředitelkou Mgr. Silvií Hroncovou uvede v neděli 8. listopadu 2015 Slavnostní koncert k 50. výročí Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka. S orchestrem Národního divadla, který bude řídit Libor Pešek, vystoupí vítězové a laureáti karlovarské soutěže z minulých ročníků: Joo-Anne Bitter z Německa, Nicholas Davis z USA, Roman Janál, Olga Jelínková, Michaela Kapustová, Min Seok Kim z Jižní Koreje, Kateřina Kněžíková, René Pape z Německa a Adam Plachetka.

www.singingcompetition.eu

Přílohy:
Statistika 2015
Členové odborné mezinárodní poroty
Program soutěže
Záštity, partneři, podporovatelé
Hlavní a zvláštní ceny
Opera plus – Karlovarská pěvecká soutěž může být odrazovým můstkem v kariéře pěvce
článek z Publikace k 50. ročníku – Tak šla léta.

PROGRAM SOUTĚŽE

12. 11. 2015 / Grandhotel Ambassador Národní dům Karlovy Vary / 19:30
OPERNÍ GALAKONCERT – Zahajovací koncert 50. jubilejního ročníku soutěže
Mozart: Le nozze di Figaro, Donizetti: Lucia di Lammermoor, Antonín Dvořák: Rusalka,
Verdi: Don Carlos, Puccini: Tosca, Turandot a další
Olga Jelínková, Michaela Kapustová, Rafael Alvarez (Mexico), Nicholas Davis (USA)
Karlovarský symfonický orchestr řídí František Drs

13. 11. 2015 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 09:00 – 16:00
Prolog soutěže – 2. ročník soutěže OPERNÍ NADĚJE
13. 11. 2015 / Hotel KRIVÁŇ / 19.30
Zahájení 50. MPSAD a rozlosování kategorií JUNIOR a OPERA
Vyhlášení výsledků soutěže OPERNÍ NADĚJE
14. 11. 2015 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 09:30 – 18:30
I. kolo kategorie JUNIOR
15. 11. 2015 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 09:30 – 18:30
I. kolo kategorie OPERA
16. 11. 2015 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 13:00 – 18:30
II. kolo kategorie JUNIOR
17. 11. 2015 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 13:00 – 18:30
II. kolo kategorie OPERA
18. 11. 2015 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ
I. kolo kategorie PÍSEŇ / 09:30 – 13:30
II. kolo kategorie PÍSEŇ / 15:30 – 18:30
19. 11. 2015 / Karlovarské městské divadlo / 15:00 – 18:00
Finálová kola kategorií JUNIOR a OPERA s orchestrem
Karlovarský symfonický orchestr řídí František Drs
19. 11. 2015 / Hotel KRIVÁŇ / 21:00
Slavnostní vyhlášení výsledků

20. 11. 2015 / Karlovarské městské divadlo / 19:30
Závěrečný koncert vítězů a laureátů soutěže 2015 s udílením cen
Karlovarský symfonický orchestr řídí František Drs

Počty přihlášených soutěžících

Kategorie OPERNÍ NADĚJE: 26

Kategorie PÍSEŇ: 18 Kombinace PÍSEŇ + JUNIOR: 7

Kategorie JUNIOR: 40 Kombinace PÍSEŇ + OPERA: 6

Kategorie OPERA: 30

Počet přihlášených celkem: soutěžících 101/ 114 výkonů

Ženy celkem 79

Muži celkem 22

Národnosti přihlášených soutěžících

Česká republika 44

Austrálie 1 Polsko 1 Ukrajina 6

Černá hora 1 Rusko 11

Izrael 1 Řecko 1

Japonsko 6 Slovensko 22

Jižní Korea 3 Srbsko 1

Maďarsko 2 Švýcarsko 1

Facebook komentáře