Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Bydlení

STAVBA ROKU 2018 se prezentovalo 42 objektů

26.ročník soutěže STAVBA ROKU 2018

Ve 26. ročníku prestižní celorepublikové soutěže STAVBA ROKU 2018 se prezentovalo 42 objektů.  Odborná sedmičlenná porota a Sbor expertů hodnotili kvalitu stavebního provedení, architektonického návrhu a uživatelský komfort.

Titul STAVBA ROKU 2018 byl udělen sportovní hale, jež se svým vzletným architektonickým pojetím stala novým aktivním místem obce.

Stručný popis stavby: Na místě, jež je dosud okrajem obce, ovšem s jasným rozvojem směrem východním, byla ke škole přistavěna nová „tělocvična“, sportovní hala, která slouží pro celou obec. Stala se samozřejmou součástí jejího nedalekého společenského centra. Její měkký tvar a stříbřitý povrch obvodového pláště jí určuje roli výzvy do budoucna. Přitom jasně dává najevo svou společenskou otevřenost. Vnitřek je řešen jednoduše a přehledně – na jedné straně, nad vstupem jsou tribuny pro 250 návštěvníků, na druhé za nápaditou příčkou z ribstolí jsou vstupy do šaten, nad nimi je technické vybavení. Šedobílou barvu podlahy a stropní konstrukce doplňuje teplá barva světlého dřeva.

 

 

Titul STAVBA ROKU 2018

Autor: SPORADICAL, Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová

Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Dodavatel: PKS stavby a.s.

Přihlašovatel: PKS stavby a.s.

Investor: Obec Dolní Břežany

Do soutěže se mohly přihlásit stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, inženýrské a dopravní stavby, specifická stavební díla postavená na území ČR, ale i v zahraničí při splnění soutěžních podmínek. Stavební díla musela být dokončená, uvedená do provozu, předaná do předběžného užívání nebo zkolaudovaná nejpozději do konce května roku 2018. V případě realizace mimo naše území, musel být investor, zpracovatel projektu nebo dodavatel stavby registrován v ČR.

Všechny stavby byly posuzovány ve dvou kolech z pohledu kvality nezávislou odbornou porotou a Sborem expertů. Předsedkyní poroty byla doc. Ing. Radomíra Sedláková, CSc., jejími členy byli Ing. Jiří Koliba (MPO ČR), Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR), Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana (Nadace ABF), Ing. arch. Jiří Krejčík (Nadace ABF), doc. Ing. František Kulhánek, CSc. (SPS), Ing. Renata Zdařilová, PhD. (ČKAIT).

První kolo hodnocení proběhlo v červnu 2018, v průběhu července porota navštívila všech 29 staveb, které postoupily do druhého kola posuzování. 15 staveb nominovaných na tituly byly vyhlášeny v září 2018. Sbor expertů s 29 specialisty se podílel na udělování zvláštních cen.

Soutěž organizuje Nadace ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČKAIT a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

„Soutěž STAVBA ROKU po více než dvě desetiletí představuje veřejnosti kvalitní práci českých stavitelů, architektů, inženýrů a dalších profesí nejen u nás, ale i ze zahraničí. V letošním roce jsme se přidali k oslavám 100 let národní stavební historie a všechny soutěžící stavby jsme formou výstavy prezentovali na významných místech oslav – odborném stavebním veletrhu, na Pražském Hradě v rámci Architecture Week, v rámci udělování architektonických cen“, komentuje práci Nadace ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, její předseda Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR – Rady výstavby a předseda rady soutěže STAVBA ROKU, a dodává: „Technologické změny ve stavebnictví, postupné zavádění budov s téměř nulovou spotřebou energie, zájem o vnitřní prostředí budov vede k nutnosti nového vzdělávání pracovníků v oboru a odrazí se to i v dalších ročnících soutěže. Chceme tyto změny podpořit také tím, že se budeme aktivně věnovat v příštích třech letech v rámci projektu CraftEdu vzdělávání řemeslných profesí v ČR, Slovensku, Rakousku a Bulharsku. Dále vidím digitalizaci stavebnictví, z nichž se uplatňuje především BIM v projektové přípravě, realizaci staveb i jejich facility managementu. Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství již třetím rokem použití BIM oceňuje pomocí zvláštní ceny. Přenos inovací a výsledků vědeckého poznání do praxe, prezentované na výsledcích soutěže Stavba roku podporujeme činností Sboru expertů a připravujeme jejich setkání se soutěžícími na listopad tohoto roku.“

Všechny přihlášené stavby byly veřejnosti představeny na veletrhu FOR ARCH ve dnech 18.-22. září 2018 v rámci putovní výstavy. Přehlídka soutěžních staveb se dále prezentovala dne 1.10. na slavnostním večeru „Pocta československé architektuře a stavitelství“ ve Španělském sále Pražského hradu, kde byly uděleny ceny Jože Plečnika, za celoživotní přínos architektuře a stavitelství a také na slavnostním vyhlášení výsledků v Betlémské kapli, následovat budou další instituce a místa.

Tradičně soutěž získala záštity nejvýznamnějších institucí v ČR – prezidenta České republiky, předsedy Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, primátorky hlavního města Prahy, starosty MČ Prahy 1, rektora ČVUT v Praze, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Státního fondu rozvoje bydlení a Státního fondu dopravní infrastruktury. Soutěžní díla budou také prezentována v rámci programů Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR – Radou výstavby.

 

 

 

Podobné příspěvky

Po pandemii koronaviru se nám možná nevyhne ani další krize – ekonomická

Afri

Jaké jsou vaše pravomoce v nájemním bytě?

Redakce

Již třetí Czech Fashion Week v Teplicích se stal dostaveníčkem módy a všech, co v módě něco znamenejí

Jaroslav Hauer

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady